c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2015, številka 07 / letnik XIII.
 
Testis in uno falsus in nullo fidem meretur.
Priča, ki se zlaže enkrat, ne zasluži zaupanja v nobenem (primeru).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odbor DZ podprl tudi novelo o sodnem registru
Predlagane spremembe in dopolnitve > Zakona o sodnem registru (ZSReg) bi omogočile javni dostop do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik. Z novelo bi bili dostopni tudi podatki o lastniških povezavah med podjetji - takšna ureditev, ki je v javnem interesu, bi zagotavljala varnost pravnega prometa. Kot so pojasnili na pravosodnem ministrstvu, želijo ob tem tudi razbremeniti delo sodišč, ki zdaj za pridobitev podatkov iz sodnega registra izdajo več tisoč sklepov na leto. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik pa nasprotno meni, da v predlagani ureditvi ne gre za javni interes, ampak za tešitev radovednosti. Prelesnikova ne ve, kako bi javnost osebnih podatkov, kot so ime, priimek, emšo in davčna številka ter naslov prebivališča doprinesli k varnosti pravnega prometa. Takšne ureditve po njenih besedah tudi v drugih državah ne poznajo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek novele Sodnega reda
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavna presoja zakona o bančništvu
Okrožno sodišče v Ljubljani je na ustavno sodišče podalo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o bančništvu. Ustavno sodišče je ustavnost novele začelo presojati že jeseni lani, a je nato postopek prekinilo, dokler ne dobi odgovorov Sodišča EU v Luksemburgu.

>> Izredna seja DZ
Državni zbor danes začenja izredno sejo, v okviru katere bo obravnaval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se proračunski primanjkljaj povečuje na 1,39 milijarde evrov. Tokrat ga spremlja predlog zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki bo občinam omogočil zmanjšanje stroškov izvajanja posameznih nalog.

>> Dodeljevanje zadev na vrhovnem sodišču
Na vrhovnem sodišču zanikajo, da bi imeli vzpostavljen nezakonit, vzporeden sistem dodeljevanja zadev sodnikom. Kot so navedli, vse zadeve dodeljujejo v skladu s sodnim redom. Na ta način je bila po njihovih navedbah dodeljena tudi zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je v zadevi Patria na vrhovno sodišče vložil predsednik SDS Janez Janša.

>> Masleša ne bo odstopil
Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je napovedal, da ne bo odstopil s funkcije, tudi če ustavno sodišče v zadevi Patria ugotovi kršitev načela nepristranskosti. To bi drugim sodnikom sporočilo, da jih bo politika odrezala, če se bodo odločili, kot menijo, da je prav, je pojasnil. Za sodbo sicer, kot pravi, sprejema odgovornost.

>> Podatki o delovanju sodstva
Število nerešenih zadev je v primerjavi z letom 2013 upadlo za 11,3 odstotka, prvič v 20 letih se je število pomembnejših nerešenih zadev spustilo pod 100.000. Skrajšal se je tudi povprečni pričakovani čas rešitve zadev.

>> Okrožno sodišče z več rekordi
Delo Okrožnega sodišča v Ljubljani v letu 2014 je bilo zaznamovano z več rekordi, je poudaril predsednik sodišča Marjan Pogačnik. Sodišče je zabeležilo največji pripad zadev doslej, tudi rešenih je bilo največ. Kot problematična pa Pogačnik izpostavlja področje stečajev in kadrovsko stisko na specializiranem oddelku.

>> Državnotožilski nadzor v primeru Vlaović
Ministrstvo za pravosodje je po ugotovitvah strokovnega nadzora nad delom štirih ljubljanskih tožilcev, ki je pokazal, da so ti nenavadno milo obravnavali moškega, ki je leta 2013 načrtoval umor ljubezenskega tekmeca, od tožilstva zahtevalo pojasnila. Ko jih bodo proučili, bodo glede zadeve tudi zavzeli stališče.

>> V OZS zaskrbljeni zaradi neimenovanja Dolinškove
V Odvetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da razloga za neimenovanje odvetnice Anite Dolinšek za višjo sodnico na celjskem višjem sodišču predstavljata nevzdržno omalovaževanje in problematiziranje odvetništva, ki je samostojna in neodvisna služba. V sporočilu za javnost so zapisali, da celotno dogajanje spremljajo z zaskrbljenostjo.

>> Vpliv odločitve v hrvaškem delu zadeve Patria
Na pravne odločitve naših sodišč odločitev v hrvaškem delu zadeve Patria ne sme in ne more vplivati, se je vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc odzval na odločitev finskega sodišča, ki je v ponedeljek obsodilo dva vodilna moža finskega orožarskega podjetja Patria zaradi podkupovanja pri prodaji oklepnikov Hrvaški.

>> Časar legaliziral črno gradnjo
Obsojeni nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert Časar, ki ga že eno leto išče policija, je iz ubežništva uspel legalizirati črno gradnjo v Portorožu. Pri tem je plačal tudi komunalni prispevek v višini skoraj 5000 evrov, in to iz svojega bančnega računa.

>> GZS ne bo podpisala socialnega sporazuma
Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je danes sklenil, da ne pristopi k podpisu socialnega sporazuma 2015-2016 (izhodišča sporazuma), ki so ga z izjemo GZS v začetku meseca z vlado sklenile vse reprezentativne delodajalske in sindikalne organizacije.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Načelno pravno mnenje glede štetja rokov pri fikciji vročitve
Vrhovno sodišče je januarja sprejelo načelno pravno mnenje v zvezi z institutom fikcije vročitve, in sicer bodo sodišča štela, da se petnajstdnevni rok za nastanek fikcije osebne vročitve lahko izteče tudi na dela proste dneve in se torej ne podaljšuje na prvi naslednji delovni dan.

Namen načelnega mnenja Vrhovnega sodišča, ki je zavezujoče za senate Vrhovnega sodišča in se lahko spremeni samo na novi občni seji, je poenotenje sodne prakse, v tem primeru glede trenutka nastopa fikcije vročitve pisanja, od katerega teče rok za vložitev tožbe ali pravnega sredstva oziroma s katerim nastopi druga pravna posledica (na primer pravnomočnost, izvršljivost). Mnenje se nanaša na tek rokov po 101. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) oziroma 111. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v povezavi z določbami o fikciji vročitve po drugem odstavku 87. člena ZUP in četrtega odstavka 142. člena ZPP.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Čarobna formula - skrajšani postopek    

dr. Marko Novak
   
Skrajšani zakonodajni postopek naj bi po naravi stvari kot sumarni postopek bil namenjen manj pomembnim oziroma manjšim spremembam zakonodaje, ki ne terjajo neke obsežnejše parlamentarne razprave. Načeloma naj bi zakonodajna pot bila redna, skrajšani postopek pa naj bi od tega bil nekakšna izjema, ko naj se z bagatelnimi, nekontroverznimi družbenimi vprašanji ne bi tratilo nesorazmerno veliko dragocenega poslanskega časa. To je vsaj nekakšna ustavna pravno-politična teorija.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Popravek ZFPPIPP
Objavljen je bil popravek > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki v petem odstavku 221.u člena - primerjalnik besedila, besedo "oziroma" popravlja v "OZ". Spremenjeno besedilo se pravilno glasi: »(5) Za odgovornost nove družbe oziroma novih družb za obveznosti dolžnika kot prenosne družbe, nastale do vpisa izčlenitve v sodni register, se ne uporabljata 636. člen ZGD-1 in 433. člen OZ. Nove družbe odgovarjajo samo za obveznosti, določene v izčlenitvenem načrtu.«

>> Pošiljanje obvestil o spremembi cen
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki bo začela veljati 6. marca, in sicer za polletno obdobje, določa obveznosti podjetij s področij oskrbe s plinom in paro ter prodaje goriv, da ministrstvu za gospodarstvo pošiljajo obvestila o spremembah cen. Podjetja so dolžna poslati obvestilo pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi na obrazcu, ki je priloga odredbe.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10 in 9
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. marec 2015 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si oglejte primerjavo besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. marec 2015 Rast povprečne plače na zaposlenega kot element cen socialnovarstvenih storitev za leto 2015 0,2 %
1. januar 2015 Rast cen življenjskih potrebščin v januarju 2015 v primerjavi z dec. 2014 - 1,3 %
1. januar 2015 Minimalna zajamčena donosnost dodatnega zavarovanja po ZPIZ-2 za 2015 na letni ravni 1,5 %
1. januar 2015 Minimalna zajamčena donosnost dodatnega zavarovanja po ZPIZ-2 za 2015 na mesečni ravni 0,12 %
17. februar 2015 Trošarina za neosvinčen bencin (EUR/1000l) 554,2500 538,0600
17. februar 2015 Trošarina za pogonsko plinsko olje 449,7100 434,4200
17. februar 2015 Trošarina za plinsko olje za ogrevanje 142,3700 124,6300
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.