c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2014, številka 2-1 / letnik XII.
 
Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Računi za zbiranje prispevkov za pomoč prizadetim v snežni ujmi

Iz Rdečega križa Slovenije so sporočili, da lahko posamezniki in pravne osebe prostovoljne prispevke za akcijo Zima 2014 nakažejo na RKS, Mirje 19, 1000 Ljubljana, na TRR SI56 0310 0111 1112 208, namen Zima 2014, sklic 00 937054, BIC banke SKBASI2X, koda namena pa CHAR.

V Slovenski karitas pa navajajo, da podjetja in posamezniki lahko prispevek nakažejo na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, na TRR SI56 02140-0015556761, namen je Ledena ujma, sklic 00 6238, koda namena CHAR, BIC banke pa LJBASI2X.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novo na portalu: Odločitve Državne revizijske komisije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Podaljšan rok za podatke o vzdrževanih članih
Davčna uprava RS (Durs) je rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine zaradi vremenske ujme s 5. februarja podaljšala na 10. februar.

>> Bruselj v prvem poročilu o korupciji o upadu politične volje v Sloveniji
Evropska komisija je v prvem poročilu o korupciji v članicah EU ugotovila, da je v Sloveniji upadla politična volja za boj proti korupciji in ji predlagala nekaj ukrepov. V Sloveniji so ugotovitve komisije označili za pričakovane, ob tem pa znova opozorili na glavne probleme. MNZ vidi v poročilu potrditev pravilnosti svojih prioritet.

>> Več sredstev za pregon korupcije
Vlada je zagotovila dodatna sredstva v višini skoraj pet milijonov evrov za delovanje tožilstva, Komisije za preprečevanje korupcije, policije in Urada RS za preprečevanja pranja denarja v boju proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. S temi sredstvi bodo zagotovljeni najnujnejši pogoji za pregon gospodarskega kriminala.

>> Preiskava kaznivih dejanj v bančništvu
V ekipi, ki preiskuje kazniva dejanja v bančništvu, je trenutno dovolj kadrov, saj je težišče preiskav na policiji. Ko bo težišče preiskave sredi leta prešlo na tožilstvo, pa bo treba zagotoviti okrepitve, je na odboru za pravosodje povedal tožilec Jože Kozina. Odbor je namreč o omenjeni problematiki razpravljal pred petkovo izredno sejo DZ.

>> Revizija tudi v povezavi s Teš 6
Računsko sodišče je uvedlo revizijo smotrnosti poslovanja Slovenske odškodninske družbe (Sod) in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) v povezavi z investicijo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Cilj revizije je učinkovitost obvladovanja denarnih tokov skupine HSE, je povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Pod lupo računskega sodišča sta poleg DUTB, zaradi visokih plač vodilnih, svetovalnih pogodb in nerazkrivanja slabih terjatev, tudi ministrstvo in vlada.

>> US: Odlog izplačila poračuna ni sporen
Ustavno sodišče je zavrglo zahtevi Sindikata vojakov Slovenije in Sindikata ministrstva za obrambo za oceno ustavnosti zakona o izplačilu poračuna odprave plačnih nesorazmerij. Sodišče namreč ugotavlja, da odlog izplačila poračuna, kot ga predvideva zakon, ne ogroža pravic delavcev, zato sindikata ne moreta začeti postopka za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče je zavrglo tudi zahtevo sindikatov glede t. i. varovane plače.

>> Zbrani podpisi za začetek referendumskega postopka o arhivski noveli
Skupina državljanov s prvopodpisano poslanko SDS Evo Irgl je vložila podpise za začetek postopka za razpis referenduma o arhivski noveli (predlog novele). Od preostalih parlamentarnih strank referendum podpirajo le še v SLS, a pri njem ne bodo sodelovali. Tako v koaliciji kot tudi na ministrstvu za kulturo ocenjujejo, da je referendum nepotreben.

>> LB in NLB pravočasno s pritožbo na zagrebško sodišče
Odvetnika Ljubljanske banke in NLB sta se pravočasno pritožila na odločitev v prid tožbama Zagrebačke banke in Privredne banke Zagreb (PBZ) v sporu o prenesenih deviznih vlogah hrvaških varčevalcev nekdanje zagrebške podružnice LB. Zagrebško sodišče je namreč 21. januarja letos na prvi stopnji odločilo, da bi morali LB in NLB v dveh ločenih primerih Zagrebački banki in PBZ vrniti približno 27 milijonov evrov.

>> Pritožba na sodbo v zadevi Patria
Glavni finski tožilec v zadevi Patria Jukka Rappe je povedal, da se bo pritožil na sodbo okrožnega sodišča v kraju Hämeenlinna, ki je obtožene visoke predstavnike finskega orožarskega podjetja Patria oprostilo, ker da tožilstvu ni uspelo dokazati obtožb o podkupovanju onkraj razumnega dvoma.

>> Višja odškodnina svojcem zadnje žrtve Silva Pluta
Svojcem Ljubice Ulčar, zadnje žrtve Silva Pluta, so višji sodniki prisodili nekoliko višjo odškodnino od tiste, kot jim jo je za izgubo žene in matere določilo okrožno sodišče. Država je Mirku Ulčarju in njegovima sinovoma že odštela 33.000 evrov z obrestmi. Vrhovno sodišče je namreč marca 2012 potrdilo, da je država odgovorna za to, da je pred tem že obsojeni morilec Silvo Plut 24. februarja 2006 na Dolgem Brdu kruto umoril Ljubico Ulčar, medtem ko je Mirku Ulčarju uspelo pobegniti.

>> Podaljšanje veljavnosti prodajne pogodbe Mercatorja
Konzorcij prodajalcev Mercatorja je podaljšal rok za izpolnitev pogoja o prestrukturiranju milijardnega dolga trgovca do konca februarja. S tem se je podaljšala tudi veljavnost junija lani sklenjene pogodbe o prodaji 53 odstotkov Mercatorja hrvaškemu Agrokorju.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Volitve poslancev v Evropski parlament
Spremembe in dopolnitve Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP) na podlagi priporočila Evropske komisije,spodbujajo in poenostavljajo kandidacijski postopek za primer, ko v RS kandidira državljan druge države članice EU. V zakonu je izrecno določeno, da se lahko v kandidacijskem postopku na glasovnicah in v volilni kampanji označujejo politične povezave nacionalnih političnih strank z evropskimi političnimi strankami. Volivcem pa naj bi bile zagotovljene potrebne informacije o teh političnih povezavah.

>> Novela zakona o RTVS
Na podlagi sprememb Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) se višina rtv-prispevka ponovno določa v 32. členu ZRTVS-1, pri tem pa se njegova višina ne spreminja in ostaja pri 12,75 evra za fizične osebe. Novela vključuje tudi nekaj popravkov nomotehnične oziroma redakcijske narave, ki so potrebni zaradi zagotovitve popolne jasnosti predpisa, tudi v delu, ki se nanaša na izvolitev generalnega direktorja RTVS.

>> Podatki iz registra nepremičnin
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki so začele veljati 1. februarja. Sistem odmere davka na nepremičnine je urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin. Podatki iz registra nepremičnin in njihovi podrobnejši opisi so določeni z uredbo in dopolnjeni s prilogo 1 tej uredbi. Nove podatke, ki jih je treba voditi v registru nepremičnin, določa ZDavNepr, način vodenja in podrobnejši opis teh novih podatkov pa se v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZDavNepr določi s spremenjeno uredbo.

>> Poročanje družb za upravljanje
1. februarja so začele veljati spremembe Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države. Med drugim se z novima prilogama nadomeščata prilogi MATRIKA/ISBS in MATRIKA/ISTR, ki se nahajata na koncu priloge 5.

>> Pripravništvo na državnih tožilstvih
Novi Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, ki začne veljati 15. februarja, ohranja enako število pripravniških mest na okrožnih državnih tožilstvih kot predhodni pravilnik.

>> Novi obrazci vozniških dovoljenj
Spremembe Pravilnika o vozniških dovoljenjih med drugim nadomeščajo priloge 4, 5 in 6 z novimi prilogami (obrazec vozniškega dovoljenja: slovenska, slovensko - italijanska in slovensko - madžarska različica). Spremembe začnejo veljati 15. februarja.

>> Podaljšanje KP za cestni potniški promet
Objavljena je bila Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014, v kateri pogodbeni stranki ugotavljata prenehanje veljavnosti in uporabe Kolektivne pogodba za cestni potniški promet Slovenije ter obstoj interesa za ohranitev pravne ureditve iz te pogodbe - veljavnost in uporaba pogodbe se tako podaljšata do 31. decembra 2014.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 7, 8 in 9
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Poročilo o boju proti korupciji v EU
Evropska komisija je objavila prvo Poročilo o boju proti korupciji v EU, v katerem ugotavlja, da je korupcija v Evropi prisotna, da vpliva na vse države članice EU ter vsako leto povzroči gospodarstvu EU okoli 120 milijard evrov škode. Države članice so v zadnjih letih na tem področju sprejele veliko pobud, vendar so rezultati različni in treba je storiti več za njeno preprečevanje in kaznovanje. Ob poročilu se pojavljajo tudi kritike, da je komisija pozabila počistiti pred svojim pragom, na kar opozarja tudi evropski varuh človekovih pravic in priporoča komisiji, da v naslednjem poročilu doda poglavje o korupciji v EU administraciji. V poročilu so na voljo tudi poglavja o razmerah v posameznih državah.

>> Direktiva o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic in večozemeljskih licencah za spletno uporabo
Nova pravila pomenijo enega izmed temeljev digitalnega enotnega trga. Pospešila bodo vstop na trg manjšim inovativnim ponudnikom in prispevala k širši dostopnosti in boljši izbiri ponudbe spletne glasbe v Evropi. Prav tako bo posodobljeno delovanje organizacij za kolektivno upravljanje, tako da bo zagotovljeno boljše upravljanje in večja transparentnost delovanja. Komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore glede predlagane direktive.

>> Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija
Direktiva (in spremenjeni predlog) predstavlja zavezanost EU k boju proti trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji na njenih finančnih trgih s strogimi in učinkovitimi kazenskimi sankcijami. Po uveljavitvi direktive bo v EU obstajala enotna definicija kaznivih dejanj tržne zlorabe, enoten nabor kazenskih sankcij, odgovornost pravnih oseb za ta kazniva dejanja, ipd. Komisija je ob potrditvi direktive objavila tudi vprašanja in odgovore na to temo.

>> Sporazum o predlogu o e-računih pri javnem naročanju
Parlament in Svet EU sta se sporazumela o predlogu direktive, s katero naj bi se odpravilo ovire pri čezmejnih javnih naročilih. Zagotovila naj bi se tudi interoperativnost nacionalnih sistemov e-fakturiranja.

>> Posredna diskriminacija na podlagi sedeža družbe
Sodišče EU je v zadevi C-385/12 presodilo, da pomeni davek, ki postavlja podjetja v okviru skupine povezanih z družbami s sedežem izven njegove države članice v slabši položaj, posredno diskriminacijo na podlagi sedeža podjetja. Tak primer bi lahko predstavljal madžarski prometni davek na dejavnost trgovine na drobno, katerega morajo plačati vsa taka podjetja na podlagi svojega celotnega prometa.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Hinko Jenull:
Dosmrtno zastaranje
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./25. Deložacije kot skrajna možnost    

Vlasta Nussdorfer
   
Novice o deložacijah posameznikov in družin pomenijo, da bodo verjetno brez pravega doma. Se kdo sprašuje, kje bodo odslej živeli? Kaj bo z otroki, če jih imajo? Jim jih bodo odvzeli in bodo šli v rejništvo? Kdo naj skrbi za ljudi, ki ne zmorejo poravnavati obveznosti vsakdana, saj živijo le od socialnih prejemkov? Kje so tu človekove pravice in do kod segajo obveznosti socialne države?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 22 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.