IUS-INFO - Odločitve Državne revizijske komisije
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 213
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5311)
Naslov Institut Datum odločitve
018-150/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravica do pravnega varstva - aktivna legitimacija - pogajanja - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - pravnomočnost odločitve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 8.10.2018
018-129/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - ocenjevanje ponudb - neprimerna ponudba - vpogled v ponudbe - pravica do pravnega varstva - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pregled ponudb - javni podatki - pravočasna ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - odprava kršitve - ekonomsko najugodnejša ponudba - razpisna dokumentacija - popolna ponudba 4.10.2018
018-149/2018 Občina Železniki zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - priznanje sposobnosti 3.10.2018
018-148/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - podizvajalci - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v ponudbe - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - predložitev dokazov - rok za vložitev zahtevka za revizijo 2.10.2018
018-163/2018 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 1.10.2018
018-128/2018 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.  26.9.2018
018-128/2018 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - podizvajalci - aktivna legitimacija - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - obvestilo o dodatnih informacijah - pregled ponudb - razdelitev na sklope - ocenjevanje ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - popolna ponudba - formalno nepopolna ponudba - načelo sorazmernosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - ugotavljanje dejstev - opravljanje dejavnosti - javni podatki - oddaja po sklopih 24.9.2018
018-137/2018 Osnovna šola Venclja Perka zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - potrdilo o plačilu takse - višina takse - priznanje sposobnosti - vnaprej določene zahteve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika - napačen pravni pouk 24.9.2018
018-142/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - umik zahtevka 13.9.2018
018-140/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - pregled ponudb 13.9.2018
018-147/2018 Občina Moravske Toplice zadržanje postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb 12.9.2018
018-138/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - vpogled v ponudbe - opravljanje dejavnosti - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - pogajanja 10.9.2018
018-135/2018 Občina Sodražica preseganje ocenjenih sredstev - preseganje zagotovljenih sredstev - nepravilna ponudba - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - javni podatki - opravljanje dejavnosti 10.9.2018
018-141/2018 Študentski dom Ljubljana naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - javni podatki - poslovna skrivnost - oddaja po sklopih - nepravilna ponudba - pregled ponudb - vložitev pritožbe - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - vpogled v ponudbe - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - nastanek škode 10.9.2018
018-139/2018 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - aktivna legitimacija - interes za dodelitev javnega naročila - razpisna dokumentacija - ekonomsko najugodnejša ponudba - podizvajalci - ocenjevanje ponudb - javni podatki - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - zaupnost podatkov 7.9.2018
018-143/2018 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naročilo male vrednosti - rok za vložitev zahtevka za revizijo - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 6.9.2018
018-145/2018 Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. predlog za zavrnitev vseh ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - zahtevek za vrnitev takse - umik zahtevka 5.9.2018
018-122/2018 Občina Majšperk zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - priznanje sposobnosti - izjasnitev izbranega ponudnika - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - nepravilna ponudba - predložitev dokazov - pravnomočnost odločitve - višina takse 4.9.2018
018-120/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo oddaja po sklopih - zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravočasna ponudba - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 30.8.2018
018-131/2018 Snaga, d.o.o zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - pogajanja - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - potrdilo o plačilu takse - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - razpisna dokumentacija 29.8.2018
018-134/2018 DARS d.d. zahteva za povrnitev stroškov - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov 29.8.2018
018-125/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - neobičajno nizka ponudba - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika - strokovno mnenje - ekonomsko najugodnejša ponudba - pravočasna ponudba - predlog za zavrnitev vseh ponudb - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 28.8.2018
018-079/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - odprava kršitve - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - izjasnitev izbranega ponudnika - nastanek škode - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - razdelitev na sklope - zahteva za povrnitev stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 28.8.2018
018-123/2018 Javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - strokovno mnenje 27.8.2018
018-136/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - nepravilna ponudba - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - stroški odvetniških storitev 21.8.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 213 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2018(173) 2017(277) 2016(268) 2015(292)
2014(319) 2013(480) 2012(460) 2011(469)
2010(382) 2009(329) 2008(230) 2007(324)
2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(99) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(34)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(110) pritožba(747) zahtevek za revizijo(5005)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(129) ZPVPJN(2448) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2489) ZJN-3(413) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(6) Konkurenčni dialog(31) Konkurenčni postopek s pogajanji(9) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2222) Omejeni(20) Ostalo(2042) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(176) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(20) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(3) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(12) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4431) zahteva za povrnitev stroškov(3454) pregled ponudb(2546) popolna ponudba(2354) ocenjevanje ponudb(2327) predložitev dokazov(2306) vpogled v ponudbe(2107) pravočasna ponudba(1888) tehnične specifikacije(1695) aktivna legitimacija(1478) priznanje sposobnosti(1428) nepravilna ponudba(1329) podizvajalci(1205) opredelitev do navedb naročnika(1181) nastanek škode(1100) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1027) višina takse(964) potrdilo o plačilu takse(887) pravnomočnost odločitve(886) pogajanja(862) vložitev pritožbe(826) formalno nepopolna ponudba(758) rok za vložitev zahtevka za revizijo(733) neprimerna ponudba(720) opravljanje dejavnosti(714) naročilo male vrednosti(695) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(627) ekonomsko najugodnejša ponudba(621) pravica do pravnega varstva(597) poslovna skrivnost(524) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(522) načelo transparentnosti javnega naročanj...(441) predlog za zavrnitev vseh ponudb(436) javni podatki(433) oddaja po sklopih(387) zadržanje postopka javnega naročanja(372) razdelitev na sklope(367) interes za dodelitev javnega naročila(350) umik zahtevka(349) načelo sorazmernosti(344)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2303) Ustavitev(240) Zavrnitev(2310) Zavrženje(457)

Vrsta naročila

Blago(1072) Dobava blaga(67) Gradnje(1075) n/a(18) Ostalo(2042) Storitve(1136)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1101) dr. Aleksij Mužina(337) Franci Kodela(325) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(697) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(777) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(587) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(585) Vesna Cukrov(417) Vida Kostanjevec(1686)