c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2023, številka 41 / letnik XXI.
 
Nemo simul actor et iudex.
Nihče ne more biti hkrati tožnik in sodnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Neodvisnost pravosodnih funkcionarjev v luči nedavne evropske sodne prakse
Vsak, ki se znajde v zasebnem sporu ali v sporu z državo, bi želel, da o njegovih pravicah in obveznostih na podlagi zatrjevanih dejstev in izvedenih dokazov odloči neodvisen organ. Zato mora biti tudi odločevalčevo delovno okolje avtonomno, nepristransko in neodvisno. Nenazadnje ideja o neodvisnosti ni od včeraj.V preteklih časih so ljudstva in narodi za neodvisne odločitve brez vpliva oblasti ali zasebnega interesa prelivali polja krvi. Danes se v Evropski uniji ne preliva kri kot ponekod drugje po svetu, ampak se preliva črnilo na papirju.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ministrstvo poenostavlja delo ponudnikom v sistemu javnega naročanja
Od 4. oktobra 2023 sta na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javno naročanje, v okviru informacijskega sistema e-JN, vzpostavljeni dve novi funkcionalnosti, ki bosta predvsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo kot ponudniki v postopkih javnega naročanja, omogočili lažje spremljanje objavljenih javnih naročil v sistemu e-JN in enostavnejšo pripravo ponudb.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izbor notarjev
Ni treba, da zapisnik o opravljenih ustnih razgovorih vsebuje vse sestavine, ki jih za zapisnik o upravnem dejanju določa 75. člen > Zakona o upravnem postopku (ZUP). Zapisnik o opravljenem ustnem razgovoru komisije s kandidatom namreč ni zapisnik o upravnem dejanju, ampak o dejanju strokovnega organa, pri delu komisije pa ne gre za procesno dejanje, ampak za strokovno delo - ocenitev strokovnega znanja in veščin ter izkušenj kandidatov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23–30)
V skladu z zakonsko določitvijo obveznih vsebin nacionalnega programa resolucija določa cilje in ukrepe temeljnih politik enakih možnosti žensk in moških predvsem na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:
    • delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma ter zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;
    • izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;
    • zdravje: izboljšanje zdravja žensk ter zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;
    • nasilje nad ženskami: preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter boj proti njim;
    • mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;
    • zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 103 - 105
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Politični pluralizem v Evropski uniji    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Kaj pa politični pluralizem? Ta, za razliko od pluralnosti, ki je zgolj opisni pojem, predstavljajoč dejstvo večjega števila političnih nazorov in strank, pomeni normativno, vrednostno stališče. Politični pluralizem na eni strani vrednoti pozitivno obstoj politične pluralnosti ter na drugi strani, in hkrati, odraža vrednostno privrženost, da se ta politična pluralnost odvija znotraj ustavnega okvira Evropske unije. Z drugimi besedami, evropski politični pluralizem šteje obstoj EU ustavnega okvira ne le za dejstvo, temveč za nekaj, kar je pozitivna vrednota, ki jo je treba še krepiti in nadgrajevati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.