c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2023, številka 40 / letnik XXI.
 
Apices iuris non sunt iura.
Osti prava niso pravo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Težave zaradi prepisovanja direktiv v slovenski pravni red
Slovenija se od pristopa k Evropski uniji sooča s prenosom direktiv v slovenski pravni red. Ti prenosi so nomotehnično zahtevni, saj zahtevajo ne samo poznavanje področja, ki ga direktiva ureja, ampak tudi poznavanje pravne ureditve EU in slovenske nomotehnike.Ne glede na to, da direktiva od držav članic ne zahteva, da se njene določbe v nacionalno zakonodajo prenesejo verbatim (dobesedno), se v številnih primerih prenosov direktiv v Sloveniji dogaja natančno to - prepisovanje direktive, ki povzroča nejasnost, nerazumljivost in nedoločnost zakona ter težave pri njegovem izvajanju.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vročitev v varni elektronski predal
V primeru prevzema ene od več elektronskih pošiljk, ki so v varnem elektronskem predalu, se na podlagi fikcije iz šestega odstavka 141.a člena > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) šteje, da so bile vročene vse pošiljke, ki so se v trenutku prevzema ene od njih nahajale v varnem elektronskem predalu.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZFPPIPP-H (primerjalnik)
1. novembra bo začela veljati novela H > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novela med drugim ukinja poenostavljeno prisilno poravnavo in uvaja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 100 - 102
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob odločitvi Ustavnega sodišča U-I-144/19-51 z dne 6. 7. 2023    

mag. Martin Jančar
   
Pri vseh spremembah kazenske zakonodaje, ki so pri nas v Republiki Sloveniji resnično (pre)pogoste, se, tako se zdi, vse preveč izhaja iz zahteve po učinkovitosti pregona in vse premalo iz ustavnopravnih omejitev pregona. Pri tem se tudi, hote ali nehote, zapostavljata pomen in hitrost sprememb na področju komuniciranja in elektronskih naprav, ki postajajo bistveno pomembnejši del našega vsakdana. K temu lahko dodamo še vse večje opiranje organov pregona na te vire podatkov in zmanjševanje »klasičnih« načinov zbiranja obvestil, kar predstavlja problem tako iz preventivnih kot represivnih vidikov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.