c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2023, številka 11 / letnik XXI.
 
Victus victori in expensis est condemnandus.
Premagani mora biti obsojen (v korist zmagovalca) glede stroškov (postopka).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Povrnitev stroškov kazenskega postopka "oproščencem"?
Kazensko pravo je celota pravnih pravil in načel in kot takšno del javnega prava, ki ureja razmerje med državo kot nosilko oblasti in posameznikom. Gre za razmerje javnopravnega značaja, dejansko za odnos med posameznikom in državo, ki sta v razmerju podrejenosti in nadrejenosti.Materialno kazensko pravo določa, katera dejanja so kazniva, kakšne so sankcije in ob katerih pogojih se lahko sankcije izrečejo storilcem kaznivih dejanj. In čeprav je primarni namen kazenskega postopka ugotoviti, ali je storilec kriv ali ni kriv očitanega mu kaznivega dejanja, in sankcionirati storjeno inkriminirano kaznivo dejanje, se ob pravnomočnem končanju kazenskega postopka ne posveča pozornosti podredni in obrobni zadevi - stroškom kazenskega postopka.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nov e-komentar ZKP (2023)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela Zakona o tujcih omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Z uveljavitvijo predloga novele ZZSDT bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja ZRSZ, torej brez odločbe upravne enote.
>> Pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča v prehodnem obdobju
Geodetska uprava in Inženirska zbornica Slovenije sta pripravili skupno pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-14/18-27 v prehodnem obdobju.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo
V sodbi I Cp 27/2023 je sodišče ugotavljalo pravočasnost odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo. Tožeča stranka je namreč vtoževala plačilo terjatve v višini 504,50 evra iz naslova prodaje blaga »od vrat do vrat«. Toženki je 28. 2. 2020 na njenem domu prodala aromaterapijsko ležišče in nadvložek oziroma odejo, za kar je bilo dogovorjeno plačilo v obrokih po položnicah, ki pa jih toženka ni plačala. Toženka se je branila, da je odstopila od pogodbe in da je odstop pravočasno sporočila tožeči stranki.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
25. marca začne veljati nov Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte ter vsebino obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov. Določbe tretjega odstavka 28. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2024, priloge 8B, 10A in 10B pa najpozneje 1. julija 2024. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Odličnost    

prof. dr. Miro Cerar
   
Odlično je torej lahko le tisto, kar je ob svoji vrhunskosti glede na specifična merila posameznega področja (npr. odličen proizvod ali storitev) ustvarjeno ali prežeto tudi z etično zavestjo, namenom ali sporočilom. Še tako »odlična« misel, dejanje ali stvar v resnici ni odlična, če nima, poleg drugega, vsaj zadostne etične vrednosti. Če kak človeški proizvod ali ravnanje ni v dobro človeku in ljudem, če ne vzbuja in spodbuja človečnosti, plemenitosti ali dobrega, pač pa slabe ali zle lastnosti, potem tu ne moremo govoriti o odličnosti. Četudi je v etično nevtralnem (npr. golem estetskem, funkcionalnem, »tehničnem«) pogledu takšen proizvod sam po sebi izjemen, presežen in kot takšen odličen, je ta odličnost le navidezna.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.