c S

Odbor po vetu ponovno soglaša z novelo o davčnem potrjevanju računov

15.03.2023 10:09 Odbor DZ za finance poslancem predlaga, naj še enkrat potrdijo novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, na katero je državni svet zaradi glob za primer neprevzema računa izglasoval odložilni veto.

Tokrat bo potrebnih najmanj 46 glasov in glede na glasovanje odbora so ti zagotovljeni.

DZ je novelo zakona o davčnem potrjevanju računov sprejel na februarski seji. V njej je med drugim določeno, da mora zavezanec pri gotovinskem poslovanju za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Če tega ne stori, mu grozi globa v višini 40 evrov.

Državnemu svetu se zdi to nesprejemljivo. "Odločitev o prevzemu računa mora biti v celoti prepuščena kupcu, ki bo sam presojal o tem, ali bo na primer ob nakupu blaga zaradi poznejšega uveljavljanja garancijskih pogojev zahteval račun," je dejal državni svetnik Leopold Pogačar.

Prav tako državnih svetnikov ni prepričala argumentacija vlade, da so bila v sedanji ureditvi, kjer izdaja in izročitev računa ni obvezna, zaznana tveganja na področju pravic potrošnikov, ter da ne gre le za nadzor, pač pa tudi za zagotavljanje varnosti kupca. "Skrb za varstvo koristi kupcev je možno izraziti in uveljaviti tudi brez izrekanja nesorazmernih glob za praviloma majhne prekrške z nizkimi zneski na računu," je menil Pogačar.


>> Več: Odbor po vetu ponovno soglaša z novelo o davčnem potrjevanju računov