c S

Javna obravnava predloga Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi

10.03.2023 16:20

Ministrstvo za kulturo daje v javno obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi. Rok za oddajo predlogov, pripomb in mnenj je 20. marec 2023.

Predlog spremembe zakona spreminja višino namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti. Predlagana sprememba zakona tako posega le v 1. odstavek 27. člena zakona, ki določa višino osnove za državno finančno pomoč za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti. Predlagana sprememba zvišuje dosedanjo višino osnove iz "najmanj 48 odstotkov" na "60 odstotkov".

Poleg tega predlog spremembe zakona v prehodnih določbah ukinja Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev.

Vabljeni, da predloge, pripombe in mnenja oddate na portalu eDemokracija.

  • Ministrstvo za kulturo