c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2023, številka 05 / letnik XXI.
 
De fide et officio iudicis non recipitur quaestio.
Poštenje in vestnost sodnika ne moreta biti predmet razprave.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Imenovanje predsednika vrhovnega sodišča v luči načela delitve oblasti
Postopek izbire predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je po obstoječi pravni ureditvi kompleksno opravilo, v katero so poleg Sodnega sveta Republike Slovenije, ki je organ ustavnega ranga sui generis, ki ne sodi v nobeno od vej oblasti, vključene sodna, izvršilna in zakonodajna oblast. Je torej rezultat aktivnosti občne seje vrhovnega sodišča, sodnega sveta, ministra za pravosodje in državnega zbora.Ambicija prispevka je odgovoriti na vprašanje, ali veljavna ureditev imenovanja oziroma bolje izvolitve predsednika vrhovnega sodišča predstavlja anomalijo v sistemu delitve oblasti, v katerem je vsaka veja oblasti samostojna in hkrati odgovorna ostalima vejama oblasti, ali pa gre na normativni in praktični ravni le za udejanjanje sistema zavor in ravnovesij, brez katerega delitev oblasti v sodobni demokratični državi ne more obstajati.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlaganje kandidatov v svete zdravstvenih zavodov do 16. februarja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Poslanci med drugim potrdili zakona o DS-ju in o jamstvu za pomoč Ukrajini
Poslanci so z 81 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o državnem svetu (DS), ki ga je vložil DS. Z novelo se zakon po več kot štirih letih usklajuje z odločbo ustavnega sodišča in tako ureja volilni spor pri volitvah državnih svetnikov. Državni zbor je sprejel tudi novelo Kazenskega zakonika (KZ-1J), s katero se v kazensko zakonodajo uvaja t.i. »zločin iz sovraštva« (hate crime) kot obvezna obteževalna okoliščina, ki se mora upoštevati pri odmeri kazni. Poleg tega je Državni zbor sprejel tudi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), s katerim se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja teh kršitev, Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki povečuje varstvo invalidov kot potrošnikov ter Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, ki bo izboljšal letalsko povezljivost Slovenije.
>> Ustavno sodišče razveljavilo možnost podaljšanja koncesije za zdravstveno dejavnost
Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o zdravstveni dejavnosti glede možnosti podaljšanja podeljene koncesije za opravljanje javne službe. Do nove zakonske ureditve bo po izteku 15-letne koncesije potreben nov postopek za podelitev koncesije. >> Več
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpoved naročniškega razmerja
Stranke se pred sodišči pogosto srečujejo v zvezi s prenehanjem naročniškega razmerja. To področje sicer ureja od lanskega novembra veljaven novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki je prinesel nekaj novosti tudi na področje naročniških pogodb.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 - 13
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Uroš Cerar Žugelj, Asja Vrbinc:
Prekinitev pogodbe o časovnem zakupu
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Tajno sledenje in odprta ustavna vprašanja    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Del strokovne javnosti je prepričan, da 23.a člen ZUstS ne preprečuje tridesetim poslancem državnega zbora, četudi bi bili med njimi vsi tisti, ki so za zakon glasovali, da zadevo, kot so tokrat napovedali koalicijski poslanci, predložijo v presojo ustavnemu sodišču. Vztrajajo namreč, da je zakon sprejel državni zbor, predlagatelj zahteve za presojo ustavnosti pa bo v tem primeru nekdo drug, namreč »neformalna skupina« tridesetih poslancev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.