c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2023, številka 03 / letnik XXI.
 
Cuilibet in arte sua credendum.
Vsakomur je treba verjeti v njegovi stroki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ratio decidendi? Pravna legaliteta sodnih izvedencev
Zakonodaja, ki ureja področje delovanja sodnih izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev, je od leta 2018 združena v Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) ter v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Predhodno je bilo to področje deloma urejeno v Zakonu o sodiščih (ZS), deloma pa tudi v drugih zakonodajnih aktih, ki so se s časom spreminjali, dopolnjevali in širili glede na potrebe zahtevane ureditve.Sodni izvedenec, ki ga s sklepom imenuje in postavi pristojno sodišče, ni organ pravne osebe v smislu 148. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Ravno tako sodni izvedenci - pravno gledano - ne sodijo ne na področje javnega sektorja ne na področje javne službe. Slučajno (ali namerno) v določenih pogledih zanje veljajo še strožja pravila v primerjavi z ostalimi segmenti pravosodja. Zaradi dvomljive pravne legalitete in vprašljive pravne varnosti sodnih izvedencev se avtor v članku osredotoča na posamezna določila 16., 43. in 44. člena ZSICT.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče odločilo, da je del zakona o kazenskem postopku neustaven
Zakon o kazenskem postopku je v neskladju z ustavo v delu, ki obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršitve kazni zapora, je soglasno odločilo ustavno sodišče. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
>> Strokovni izpiti za zastopnike za pravice industrijske lastnine
Izpiti za zastopnike za patente ter zastopnike za znamke in modele bodo na Uradu za intelektualno lastnino potekali od 17. do 21. aprila 2023. Pisni in ustni del izpita za patentne zastopnike obsega področje patentov, znamk, modelov in geografskih označb, za zastopnike za znamke in modele pa samo področje znamk, modelov in geografskih označb. Ustni del poleg navedenega obsega za obe vrsti zastopnikov še splošno področje prava intelektualne lastnine in uveljavljanje pravic industrijske lastnine.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembi Družinskega zakonika (DZ-B) (primerjalnik)
S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za istospolne partnerje bodo po spremembah > Družinskega zakonika od 31.januarja partnerji v istospolnih in raznospolnih zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa zakonik. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3 - 6
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakaj socialna država ni mogoča brez pravne države    

prof. dr. Miro Cerar
   
Neposredni predpostavki za uspešno delovanje pravne in socialne države sta predvsem dovolj visoka stopnja ekonomske razvitosti družb(e) ter zadostna politična volja držav(e). Tako je, denimo, danes na svetu dovolj materialnega bogastva za odpravo revščine, vendar pa enostavno ni dovolj politične volje, da bi jo z ustrezno (u)porabo in (re)distribucijo dobrin tudi dejansko odpravili.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.