c S

Strokovni izpiti za zastopnike za pravice industrijske lastnine

18.01.2023 08:28

Izpiti za zastopnike za patente ter zastopnike za znamke in modele bodo na Uradu za intelektualno lastnino potekali od 17. do 21. aprila 2023.

Pisni in ustni del izpita za patentne zastopnike obsega področje patentov, znamk, modelov in geografskih označb, za zastopnike za znamke in modele pa samo področje znamk, modelov in geografskih označb. Ustni del poleg navedenega obsega za obe vrsti zastopnikov še splošno področje prava intelektualne lastnine in uveljavljanje pravic industrijske lastnine.

Urad ne organizira izobraževanj za pripravo na izpit.

Ob pristopu k izpitu potrebujete osebni dokument za verifikacijo identitete kandidata.  Na izpitu ni dovoljena uporaba literature (gradiva, viri, zakoni) in elektronskih naprav.

Rok za prijavo je do 10. aprila 2023. Pisna prijava vključuje osebne podatke (priimek, ime, naslov, izobrazba), dokazilo o izobrazbi (kopija univerzitetne oziroma ustrezne diplome) in dokazilo o vplačilu upravne takse, ki znaša 163,10 evra. Taksa se plača na račun SI56 01100-1000352594, sklic (11) 21318-7111240-00002017. (SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT).

Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 01 620 3100 (Saša Polc) oziroma pošljete vprašanje na elektronski naslov s.polc@uil-sipo.si.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Foto: STA