c S

Imenovanje članov v svet RTVS: kakšni so pogoji

16.01.2023 05:52 Več upravičencev za imenovanje člana v svet RTVS je pozvalo k posredovanju predlogov. Pogoj za člana sveta je denimo najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj, visoko osebno integriteto in moralni ugled ter slovensko državljanstvo.

Več upravičencev za imenovanje člana v svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v Uradnem listu objavilo javne pozive ustreznim organizacijam za posredovanje predlogov, med njimi Varuh človekovih pravic in Informacijski pooblaščenec. Oba sta kot rok za posredovanje predlogov določila 30. januar do 15. ure.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je objavil javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Glede na žreb, ki ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar opravila 5. januarja, bo mandat tega člana trajal štiri leta.

Informacijski pooblaščenec je objavil javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Tudi mandat člana, izbranega na tej podlagi, bo glede na omenjeni žreb trajal štiri leta.

>> Več: Imenovanje članov v svet RTVS: kakšni so pogoji