c S

Ali lahko gremo med bolniško odsotnostjo na sprehod?

16.01.2023 07:28 Na bolniškem staležu moramo upoštevati navodila, ki nam jih je predpisal osebni zdravnik. Ta določajo, koliko moramo počivati, ali moramo strogo ležati oziroma so nam dovoljeni sprehodi v naravo in odhodi izven kraja, v katerem bivamo.

V teh dneh se ljudje na osebne zdravnike najpogosteje obračajo zaradi odprtja bolniškega staleža. Če zbolimo in želimo na delovnem mestu dokazati, da smo upravičeno odsotni (ter posledično v času odsotnosti prejemati nadomestilo plače), namreč potrebujemo bolniški list.

Tega osebni zdravnik od leta 2020 izda v elektronski obliki in ne več papirnati – zapiše ga v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je na državnem portalu SPOT dostopen bolniku, pa tudi njegovemu delodajalcu.

Če smo z delovnega mesta odsotni zaradi bolezni, poškodbe izven dela ali poškodbe po tretji osebi izven dela, nam nadomestilo plače v prvih 20 delovnih dneh krije delodajalec, od vključno 21. delovnega dne pa obvezno zdravstveno zavarovanje. Če smo odsotni zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nam delodajalec nadomestilo krije prvih 30 delovnih dni, obvezno zdravstveno zavarovanje pa od vključno 31. delovnega dne.

>> Več: Ali lahko gremo med bolniško odsotnostjo na sprehod?