c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2022, številka 10 / letnik XX.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> (Ne)dopustnost kriterijev za znižanje plačila za poslovno uspešnost
Že iz same definicije poslovne uspešnosti je jasno, da je del plače za poslovno uspešnost vezan na poslovno uspešnost delodajalca, zaradi česar morajo biti kriteriji za prejem tega dela plače določeni. V skladu z 10. členom ZDR-1 morajo biti delavci s splošnim aktom, ki kriterije določa, seznanjeni. Upravno sodišče RS se je v sodbi I U 29/2020-21 ukvarjalo z vprašanjem, ali je zaposlenim, ki so odsotni zaradi bolniške, nosečnosti ali drugih osebnih okoliščin, dopustno znižati znesek za poslovno uspešnost.Posredna diskriminacija v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZVarD obstaja takrat, ko je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Hišna preiskava brez navzočnosti lastnika stanovanja ni neustavna
Ustavno sodišče je odločilo, da določitev pravnega zastopnika, ki je navzoč pri hišni preiskavi ob odsotnosti preiskovanega ali po njegovi volji imenovanega zastopnika, ni neustavna. V delni odločbi U-I-144/19 so pojasnili, da 216. člen ZKP ureja izvedbo hišne preiskave ob navzočnosti njegovega zastopnika. Ta določba dovoljuje hišno preiskavo brez navzočnosti lastnika stanovanja, če ta ni dosegljiv, ali njegovega zastopnika, pri čemer je med preiskavo navzoč pooblaščenec, ki ga po uradni dolžnosti imenuje sodišče, opravi pa jo preiskovalni sodnik. Kot ugotavljajo, je določba dovolj jasna in jo je mogoče razlagati tako, da so spoštovane vse zahteve, ki izhajajo iz ustavne nedotakljivosti stanovanja.
>> Vlada odklonilno o zakonu o posojilih v frankih
Vlada je mnenja, da Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) pretirano posega v civilnopravna razmerja, ob tem opozarja tudi na že večkrat javno izpostavljen problem retroaktivnosti. Poleg tega Vlada ugotavlja, da je zakon diskriminatoren, saj naslavlja le posojila v frankih, ne pa tudi v drugih tujih valutah. Zoper zakon je v torek Banka Slovenije že vložila zahtevo za oceno ustavnosti.
>> Odsotnost z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke
Odsotnosti delavca z dela je lahko v skladu s šestim odstavkom 137. člena ZDR-1 v izjemnih primerih opravičena zaradi podanosti višje sile, in sicer je pravni standard višje sile v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1)
Novi zakon, ki je začel veljati 5. marca, med drugim zvišuje obseg začasnega in občasnega dela z največ 60 ur mesečno na 90 ur mesečno. Upokojenec lahko po novem dela opravlja tudi 120 ur mesečno, a največ trikrat letno. Interventna ureditev velja do konca letošnjega leta, možnosti podaljšanja pa ni.
>> Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)
Osrednji ukrep interventnega zakona, ki je začel veljati 5. marca, je 150 evrov vreden solidarnostni energetski dodatek, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost. Prav tako dodatek pripada prejemnikom otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda. Upravičenci so tudi prejemniki dodatka za veliko družino in rejniki, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.
>> Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)
5 marca je začel veljati interventni zakon, ki določa enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim bo strošek energije letos glede na lani povečal za več kot 40 odstotkov, in nadomestilo za kmete v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 do 32
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vojna in krhkost vladavine prava    

prof. dr. Miro Cerar
   
Samo majhna napaka, neumnost ali norost nas loči od še širšega in pogubnejšega vojnega spopada. Samo eno zares napačno dejanje lahko premakne tehtnico zla tudi na tisto stran, kjer se mu zaenkrat še uspešno izogibamo ali upiramo. Samo rahlo podcenjevanje ali nerazumevanje diktatorjevega bolnega uma in vse pridobitve demokratične vladavine prava bodo izpuhtele v ogenj. Tako krhke so naše civilizacijske pridobitve na družbeno-materialni ravni tega sveta.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Oškodovanje družbe
Vsakega zmanjšanja premoženja še ni mogoče šteti za škodo. Na splošno je kot škodo za družbo mogoče opredeliti tisto zmanjšanje premoženja (oziroma neustvarjeni dobiček), do katerega ne bi prišlo (oziroma bi bil dobiček ustvarjen) ob upoštevanju hipotetičnega oblikovanja in razvoja premoženja družbe ob pravilnem in skrbnem vodenju družbe.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.