c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2022, številka 03 / letnik XX.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Balkanski bojevnik in neizogibno odkritje
Zadeva Balkanski bojevnik (neobjavljena sodba VS RS I Ips 44415/2010 z dne 26. novembra 2021) bo še dolgo odmevala. Večplastnost argumentacije, povezana s kompleksnostjo zadeve, bo narekovala parcialne pristope k posameznim zaključkom v povezavi z odprtimi teoretičnimi in praktičnimi vprašanji. Inštitutom adversarnega kazenskega prava dolgujemo več pozornosti, kot jo izkazujemo, saj odločbe vrhovnih sodnih instanc ZDA, Velike Britanije, Avstralije, Kanade ... bogatijo kontinentalne pravne rede, sloneč na tehtnih argumentih s stičišč teorije in prakse.Pomembno vprašanje predstavlja doktrina izločitve nedovoljenih dokazov, pridobljenih v prvi vrsti z delovanjem policije. Doktrina nujnega, neizogibnega odkritja, ki ga sodnica Barbara Zobec strnjeno, celovito povzame v 32. in 33. točki ločenega mnenja, je vsekakor omembe vreden prispevek k validnosti, uporabnosti dokazov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog dopolnitve Kazenskega zakonika (KZ-1)
Odbor DZ za pravosodje je včeraj s sedmimi glasovi za in šestimi proti po skrajšanem postopku potrdil predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je vložila SNS. Kot pojasnjuje predlagatelj, je cilj dopolnitve skrajšati oziroma omejiti nerazumno dolge predkazenske in kazenske postopke v zadevah gospodarske kriminalitete.
>> Odbor za porazdelitev tveganja posojil v švicarskih frankih med posojilojemalci in bankami
Odbor DZ za finance je podprl predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci v švicarskih frankih. Državni svet, ki je zakon vložil v zakonodajni postopek, bankam očita, da posojilojemalcem ob sklepanju pogodb niso razkrile vseh informacij, s katerimi so same razpolagale.
>> Povračila v javnem sektorju v letu 2022
Ministrstvo za javno upravo je objavilo podatke o zneskih regresa za prehrano med delom, nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, ki bodo odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo in ne več v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
19. januarja je začela veljati novela odloka, ki med drugim na novo določa izjeme od trikrat tedenskega testiranja s testi HAG za učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, ki so bili v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Omenjeni se morajo po novem vsakodnevno samotestirati v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji, in sicer v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika. Zaradi vseh teh novosti dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih sedaj pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih, tako kot do sedaj, lahko pridobijo v lekarni. >> Več
>> Sprememba in dopolnitve Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Z novelo, ki je začela veljati 19. januarja, se dodajajo nove izjeme, ko osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ni treba v karanteno. Pod določenimi pogoji po novem tako ni treba v karanteno zaposlenim v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju ter predšolskim otrokom, učencem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih. Celotni šolski in predšolski oddelki bodo napoteni v karanteno le, če bo s koronavirusom v štirinajstih dneh okuženih več kot 30 odstotkov učencev znotraj oddelka. >> Več
>> Sprememba Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
17. januarja je začela veljati sprememba 6. člena, ki črta možnost predčasne prekinitve karantene. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, torej karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR in traja polnih sedem dni.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 6 do 8
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kam naj (ne) pogledam?    

mag. Martin Jančar
   
Priznam, da nisem imel nobenih intelektualnih pretenzij, ko sem svoji življenjski sopotnici predlagal ogled filma Ne glej gor (Don't look up). Lahkotna komedija z zvezdniško zasedbo se je zdela enkratna izbira za nedeljski večer, ko se lovi zadnje sproščene trenutke pred novim, praviloma hektičnim delovnim tednom. Nekako na tretjini filma pa se je dobra volja začela spreminjati v osuplost. Ta je izvirala iz tega, ker se je odvijanje scenarija vedno manj zdelo kot komedija, katere značilnost je določena absurdnost življenjskih situacij in vedno bolj kot verjetnejši razvoj dogodkov. Kak dan kasneje sem na spletu našel izjavo Neila deGrasse Tysona, da ne gre za komedijo, temveč dokumentarec. Krajše in bolje se ne bi dalo povedati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Peter Lamovec, Petra Lamovec Hren:
Vrednotenje nepremičnin v zapuščinskem postopku
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Dodatek za nevarne naloge
Vrhovno sodišče je ugotovilo, da sta sodišči prve in druge stopnje zmotno uporabili materialno pravo, ko utemeljenosti tožbenega zahtevka tožnika za plačilo višjega dodatka za nevarne naloge nista presojali na podlagi določb odredbe ministra. V tej odredbi je višina dodatka za nevarne naloge za celotno motorizirano četo, v okviru katere je bil tudi tožnik, določena v višini 750,00 evrov. Na tej podlagi je tožena stranka v odločbi o določitvi višine plače in drugih prejemkov pravilno odločila, da tožniku med vojaško službo v drugi državi pripada dodatek za nevarne naloge v navedeni višini.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.