c S

Novela zakona o preživninskem skladu soglasno čez pristojni odbor

18.01.2022 18:27 Pristojni parlamentarni odbor je po drugi obravnavi soglasno podprl predlog novele zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki lajša pot do pridobitve nadomestila preživnine. So pa uporabo zakona zamaknili na 1. september.

Z novelo se otrokom upravičencem omogoča učinkovitejši dostop do nadomestila preživnine in odpravlja upoštevanje preživnine med dohodki, ki vplivajo na določanje zneska upravičenosti do denarne socialne pomoči in drugih pravic iz javnih sredstev. 

Povezava do novice: Zakon o preživninskem skladu soglasno čez pristojni odbor