c S

Odbor za porazdelitev tveganja posojil v švicarskih frankih med posojilojemalci in bankami

20.01.2022 07:24 Odbor DZ-ja za finance je podprl predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci v švicarskih frankih. Državni svet, ki je zakon vložil v zakonodajni postopek, bankam očita, da posojilojemalcem ob sklepanju pogodb niso razkrile vseh informacij, s katerimi so same razpolagale. 

Namen predloga zakona omogočiti posojilojemalcem odplačilo posojil pod pogoji, ki so jih ob sklenitvi pogodbe upravičeno in v dobri veri pričakovali. S tem namenom bi zakon predpisal vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v posojilne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010.

Povezava do novice: Odbor za porazdelitev tveganja posojil v švicarskih frankih med posojilojemalci in bankami