c S

Povračila v javnem sektorju v letu 2022

14.01.2022 Ministrstvo za javno upravo je objavilo podatke o zneskih regresa za prehrano med delom, nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, ki bodo odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo in ne več v Uradnem listu Republike Slovenije.

I.   Regres za prehrano med delom

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2021) 1,018. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 4,47 evra.

II.    Nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službena potovanja v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer so se glede na december 2020 cene življenjskih potrebščin decembra 2021 zvišale za 4,9 %.

Zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 znašajo:

  1. Nadomestilo za ločeno življenje: 147,43 evra.

  1. Dnevnica za službena potovanje v državi:

– nad 12 ur: 22,44 evra,

– nad 8 do vključno 12 ur: 11,20 evra,

– od 6 do vključno 8 ur: 5,41 evra.

  1. Jubilejna nagrada:

– za 10 let delovne dobe: 302,91 evra,

– za 20 let delovne dobe: 454,35 evra,

– za 30 let delovne dobe: 605,81 evra,

– za 40 let delovne dobe: 605,81 evra.

  1. Solidarnostna pomoč: 605,81 evra.

Usklajeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči bodo skladno z določbami aneksov objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Ministrstva prosimo, da usklajene zneske povračil iz I. in II. točke tega obvestila posredujejo v vednost tudi osebam javnega prava v okviru delovnega področja, za katerega so pristojni.

III.   Funkcionarji

Posebej opozarjamo, da zgoraj navedeni zneski  ne veljajo za funkcionarje.

Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim regres znaša 3,52 evra.

Zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi in jubilejnih nagrad za funkcionarje v skladu z ZUJF znašajo:

  1. Nadomestilo za ločeno življenje: 140,54 evra. 

  1. Dnevnica za službena potovanje v državi:

– nad 12 ur: 16 evrov,

– nad 8 do vključno 12 ur: dodaten znesek regresa za prehrano 3,52 evra,

– v drugih primerih: regres za prehrano 3,52 evra.

  1. Jubilejna nagrada:

– za 10 let delovne dobe: 288,76 evra,

– za 20 let delovne dobe: 433,13 evra,

– za 30 let delovne dobe: 577,51 evra.


Vir: Ministrstvo za javno upravo RS

 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.