c S

Vrhovno sodišče obsoja vnovični nasilni izbruh do sodnika

19.01.2022 16:41 Vrhovno sodišče RS izraža ogorčenje nad dejstvom, da je bil sodnik Okrajnega sodišča v Ljutomeru že drugič žrtev napada istega storilca, ki ga je fizično napadel že pred letom in pol. Takrat se je incident zgodil na Okrajnem sodišču na Ptuju, in sicer v sodni dvorani med postopkom, v katerem je imel storilec status obtoženca, sodnik pa je nastopil kot priča. Tokrat je bilo tarča nasilnega izbruha sodnikovo osebno vozilo na parkirišču pred sodno zgradbo, na katerem je storilec s kladivom povsem uničil obe vetrobranski stekli.

Vrhovno sodišče od vseh pristojnih institucij pričakuje ukrepanje v smeri zaščite sodnikov kot državnih funkcionarjev, ki skrbijo za pravno varnost državljanov oz. pravno varnost v najširšem smislu. Od udeležencev sodnih postopkov pa se pričakuje, da svoje morebitno nestrinjanje s sodnimi odločitvami izražajo v okviru pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo, in ne z različnimi oblikami agresije, ki same po sebi ne morejo prav nič pripomoči k razreševanju pravnih vprašanj, katerih odgovore je treba poiskati v sodnih postopkih.

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič ob tem izpostavlja, da je v civilizirani družbi vsakršno nasilje nekaj nesprejemljivega, napad na sodnika, ki izvaja sodno oblast, pa predstavlja tudi napad na temeljne postulate pravne države.

Vir: Vrhovno sodišče RS, 19. januarja 2022