c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2021, številka 41 / letnik XIX.
 
Patroni petulantiam litigator luit.
Za odvetnikovo predrznost se pokori stranka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ostati pri dveh nasprotujočih si sodbah ali izpeljati pravno pot do konca?
Članek je razmišljanje ob dveh diametralno nasprotnih sodbah Vrhovnega sodišča (II Ips 75/2019 in II Ips 22/2021) v dveh povsem enakih zadevah. Ker sta delno različna senata v obeh primerih uporabila "vrhunsko pravo" (summum ius), razsojala po enakih pravilih, a na koncu prišla do povsem nasprotnih razsodb (a obakrat le s 3 : 2), bi iz tega sledilo, da vsaj ena od teh sodb ni pravno pravilna; če, kot običajno mislimo, pravilna uporaba prava nujno pripelje do le ene, vsaj pravno pravilne (ne nujno tudi pravične) odločitve.Kaj pa če ni tako in obstaja - zlasti v primerih "finega tehtanja" dveh tako občutljivih pravic, kot sta svoboda izražanja in osebno dostojanstvo, tudi možnost dveh, na dosedanjih (pomanjkljivih) pravilih enako dobro utemeljenih, a medsebojno nasprotujočih si odločitev? In nato morda še možnost, da (z nadaljnjim razvojem "sodniškega prava") najvišja sodišča za primer relevantna pravna pravila (interpretacijo prava) spremenijo tako, da bo tudi v takih primerih spet pravno pravilna le ena odločitev?

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Začetek 21. izbora - podajanje predlogov
Tudi v letošnjem, že 21. izboru 10 najvplivnejših pravnikov vas prijazno vabimo, da nam sporočite svoje predloge imen uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov. Dvajset največkrat predlaganih se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora.Izbor, ki ga že tradicionalno organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo tudi letos sklenili z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero bomo povabili vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki jih boste izbrali.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Na kaj morajo posebej paziti ponudniki pri javnih naročilih?
Postopek javnega naročanja je del dokaj zapletenega materialno pravnega in procesnega pravnega korpusa, ki ga ureja predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Zaradi izpostavljenosti tega postopka različnim nezakonitim praksam, v prvi vrsti korupciji in nedovoljenemu lobiranju, je zakonodajalec še posebno pozornost posvetil rešitvam, ki narekujejo kar se le da pravično, transparentno in ekonomično javno naročanje.
>> Sankcije zaradi neuporabe zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih brez zakonske podlage
Vrhovno sodišče je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil storilcu prekrška izrečen opomin zaradi prekrška po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) (14. točka 57. člena, v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena). Odločilno vprašanje pri presoji je bilo, ali je mogoče kršitev zapovedi nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih opredeliti kot kršitev ukrepov, s katerimi se “prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih” na podlagi 39. člena ZNB.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O volitvah sodnikov najvišjih sodišč in njihovi ideologiji    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
V šibki ustavni demokraciji kot je slovenska, zagotovo ni higienično, da ima nek mandat Državnega zbora možnost, da na Ustavno sodišče izvoli kar šest ustavnih sodnikov. Takšna ureditev daje vsakokratni večinski politični ideologiji v zakonodajni veji oblasti možnost, da za naslednjih devet let prevzame večino na Ustavnem sodišču, ki bo tam ostala tudi ko politične stranke, ki so sodnike izvolile, sploh ne bodo imele več poslancev. Slednje zato lahko neposredno vpliva na uresničevanje vladavine prava in varstva človekovega dostojanstva. Zato se moramo, ko spremljamo razkrajanje vladavine prava v Vzhodni Evropi, ozreti tudi vase, saj je prevzem najvišjih sodišč možen tudi v slovenski ustavni demokraciji, morda na bolj subtilen in neopazen način, a je vseeno zelo verjeten.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Hišna preiskava
Pritožbeno sodišče se ne strinja z navedbami zagovornika in poudarja, da je eden izmed pogojev za odreditev hišne preiskave v skladu z določbo prvega odstavka 214. člena > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) dokazni standard »utemeljeni razlogi za sum«, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in ne utemeljen sum, kot to zmotno trdi zagovornik. Utemeljeni razlogi za sum morajo biti podani v času izdaje odredbe za hišno preiskavo (antecedenčnost). Izkazani morajo biti tako, da so lahko kadarkoli preverljivi in jih ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo, ali z dokazi in podatki, ki so sicer že obstajali v času izdaje odredbe, vendar odredbodajalcu v času odločanja niso bili znani ali razkriti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Z novelo, ki se bo začela uporabljati 1. novembra 2021, se popravljajo krivice zavarovancem, ki so po uveljavitvi reforme leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke, ob tem pa niso vedeli, da se jim vplačana doba ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. V skladu z dopolnitvami bo ZPIZ omenjenim zavrovancem v roku šestih mesecev po uveljavitvi novele na novo odmeril pokojnino oz. jim odmeril starostno pokojnino namesto predčasne.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 162
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
16. oktober 2021 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) 
 
16. oktober 2021 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
16. oktober 2021 Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91) 
 
16. oktober 2021 Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) 
 
21. oktober 2021 Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2) 
 
21. oktober 2021 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) 
 
21. oktober 2021 Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) 
 
23. oktober 2021 Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) 
 
1. november 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2022 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.