c S

MNZ znova želi novelirati zakon o javnem redu, tokrat brez višjih glob za nedostojno obnašanje

12.10.2021 07:29 Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo dalo predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ne vsebuje več določbe, ki je predpisovala novo globo za nedostojno vedenje, če ga zazna policist.

Predlog sicer širi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov tudi za primer bolezni ali poškodbe. Prav tako se na ravni zakona definira vsebina pojma nepridobitna pravna oseba, natančno se tudi določa, kaj se šteje kot namen za humanitarne namene in kaj kot splošno koristen namen. Predlog tudi prepoveduje zbiranje prostovoljnih prispevkov tako, da bi bil pri tem denimo moten mir.

Povezava do novice: MNZ znova želi novelirati zakon o javnem redu, tokrat brez višjih glob za nedostojno obnašanje