c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2021, številka 36 / letnik XIX.
 
Quis custodiet (ipsos) custodes?
Kdo bo varoval (same) varuhe?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Testiranje zaposlenih na covid-19: obveznost iz delovnega razmerja ali prepovedana diskriminacija?
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vrtcem in šolam poslalo okrožnico, s katero je opredelilo, da je za zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenosti, obvezno testiranje na covid-19 in da je odklonitev testiranja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima lahko za posledico disciplinske ukrepe, odpoved pogodbe o zaposlitvi in odškodninsko odgovornost delavca.

Ministrstvo ni delodajalec zaposlenih v šolstvu. Delodajalci so šole oziroma vrtci. Ministrstvo zato ne more nastopati v vlogi delodajalca in ne more dajati navodil zaposlenim v šolstvu. Čeprav je ministrstvo pretežni financer, lahko vodstvom šol in vrtcev daje le priporočila. Šole in vrtci pa lahko nato le sami preko svojih internih aktov in pogodb o zaposlitvi določajo pravice in obveznosti zaposlenih.Tveganja, za katera je delodajalec pristojen izvajati ukrepe, so le tista tveganja, ki izhajajo iz samega dela in delovnega mesta ali pa iz psihofizičnega stanja delavca, če je to povezano z delom in delovnim mestom, ki ga zaseda. Za tveganja, ki izhajajo iz delovnega mesta, se izdela ocena tveganja (17. člen ZVZD-1). Za tveganja, ki izhajajo iz delavca, pa je relevantno njegovo konkretno psihofizično stanje (starost, nosečnost, invalidnost ...), pri čemer je psihofizično stanje delavca praviloma razlog za prilagoditve dela in zaščito pri delu, ne pa za sankcioniranje delavca. Testiranja kar tako, na primer na HIV, malarijo ipd., niso dovoljena, ker lahko pomenijo poseg v zasebnost posameznika. Dovoljena so le tista testiranja, ki so povezana z delom, na primer na alkoholiziranost in prisotnost drugih opojnih snovi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ali predlog novele ZNPPol-C tlakuje pot v družbo popolnega nadzora?
Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-C), ki po mnenju Informacijskega pooblaščenca vsebuje zaskrbljujoče predloge obširnega širjenja policijskih pooblastil. Večina predlogov po ugotovitvah IP sploh ne vsebuje ocen učinkov na varstvo osebnih podatkov.
>> Umaknjen prvotni predlog o kaznih za žaljenje politikov in vložen nov predlog
Odbor za notranje zadeve DZ je v torek obravnaval predlog novele zakona o javnem redu in miru, ki je razburjal predvsem z amandmajem o uvedbi denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Zaradi številnih nasprotovanj je koalicija spremenila predlog, in sicer je po spremenjenem amandmaju kazen do 1000 evrov visoke globe predvidena v primeru žaljenja vseh državljanov, ne le politikov.
>> Ustavitev postopkov in vrnitev že plačanih glob kršiteljem neustavnih odlokov?
Po predlogu zakona o ustavitvi prekrškovnih postopkov in vrnitvi že plačanih glob, ki ga je včeraj v Državnem zboru obravnaval Odbor za pravosodje, bi sodišča ustavila še ne končane postopke in torej glob ne bi bilo mogoče izterjati, v primeru že plačanih glob pa predlog predvideva vračilo denarja in vrnitev stroškov postopka.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
Odlok, ki je v veljavi od 6. septembra, združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19, kot so izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja, uporabo zaščitnih mask na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. >> Več
Spremembe in dopolnitve Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Z dopolnitvijo, ki je začela veljati 4. septembra, je bila, poleg dosedanjih šestih izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT, dodana nova izjema, in sicer za osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v RS, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 140 do 143
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Naše skupne vrednote    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Nekaj epistemološke disonance, pa tudi vsebinskih razlik o najbolj temeljnih vrednotah, gre pričakovati vselej in so potemtakem normalne. Povsem drugače pa je, kadar se te normalne razlike umetno napihujejo, uporabljajo za kovanje političnih dobičkov, ali pa se celo zlorabljajo za poganjanje kulturnega boja. Tedaj nobena zveza, še najmanj pa evropska nadnacionalna zveza, ne more stati in obstati, ker nima več vrednostne skale, na kateri je bila izvirno postavljena. Ostane nam samo še evropska hiša na pesku. Tak, pesimistični, zaključek ni nujno utemeljen sam po sebi. Evropska unija si lahko privošči tudi mnogo več vrednostne heterogenosti. Koliko, pa je odvisno od odgovora na ustavno vprašanje. To se glasi: kaj naj pravzaprav bo EU?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost za nastalo škodo v najemniškem stanovanju
Najemnikoma je mogoče pripisati odgovornost le za tisti del škode, ki je nastal zaradi neustrezne sanacije oziroma za tisti del, kolikor je škoda večja zato, ker je najemnik zamakanje in njegove posledice popravljal na neustrezen način, ne pa tudi za tisti del škode, ki bi najemodajalcu nastala zaradi zamakanja v vsakem primeru, torej tudi, če bi bilo zamakanje sanirano nemudoma in v skladu s pravili stroke.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.