c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2021, številka 29 / letnik XIX.
 
In criminibus probationes debent esse luce clariores.
V kazenskih zadevah morajo biti dokazi jasnejši od luči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novo o zastaralnih rokih v sporih iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah
Direktiva 93/13, ki se uporablja v primeru spora iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah s potrošniki v švicarskih frankih, ki je bila pri nas prenesena z Zakonom o varstvu potrošnikov, odpira popolnoma nove vidike, ki posežejo v strukturo zasebnega prava v državah članicah. Sodišče EU je tako 10. junija 2021 odločilo v dveh francoskih zadevah BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas je razmeroma velika banka v Franciji) o dveh pomembnih vprašanjih (C-609/19 in C-776/19 do C-782/19).Po analizi sodne prakse Sodišča EU francosko predložitveno sodišče sprašuje, ali načelo učinkovitosti prava EU krši petletni zastaralni rok, kadar potrošniki tožijo na ugotovitev nepoštenosti pogoja iz potrošniške pogodbe in petletni zastaralni rok za vračilo zneskov, neupravičeno plačanih na podlagi nepoštenih pogojev, če petletni rok začne teči z dnem sprejetja kreditne ponudbe, zaradi česar se potrošnik takrat morda ni zavedal vseh svojih pravic, ki izhajajo iz te direktive.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US: Odloki o prepovedi in omejevanju shodov neustavni
Ustavno sodišče je odločilo (odločba U-I-50/21), da so bili vladni odloki o prepovedi in omejevanju števila udeležencev shodov neustavni. Ni namreč izkazano, da bi bila splošna popolna prepoved shodov oziroma njihova omejitev na največ deset ljudi nujna, je zapisalo (veljavni odlok).
>> Katere novosti v cestnem prometu je prinesla novela ZPrCP-F?
Sprejeta je bila novela zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), s katero se določajo pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil (npr. invalidskih vozičkov, skirojev in rolk na električni pogon) v cestnem prometu, znižujejo se kazni za prehitro vožnjo ter zvišujejo kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide, omogoča se zavijanje desno ob rdeči luči itd.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Obvezno cepljenje in politična korektnost    

dr. Marko Novak
   
Skoraj univerzalno soglasje tako stroke kot politike je, da le visoka precepljenost prebivalstva zoper covid-19 vodi nazaj v normalnost, kot smo jo poznali pred pandemijo. Zdaj, ko je na pohodu delta različica in grozi že njena delta + »nadgradnja«, ki naj bi bili bolj kužni od prejšnjih različic, ta ne znaša več 60 ali 70 odstotkov, temveč vsaj 80, če že ne 90 odstotkov. Glede na dinamiko cepljenja je povsem jasno, da do jeseni, ko naj bi virus še oživel, čeprav okužbe že zdaj naraščajo, takšnih številk ne bomo dosegli. Potihoma, skoraj sramežljivo, tu in tam slišimo – praviloma posamezne – glasove o potrebnosti obveznega cepljenja. Zakaj so ti glasovi »sramežljivi«? Ker je o tem v zahodni liberalni družbi govoriti politično nekorektno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dopolnitev Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
Dopolnitev pravilnika, ki je začela veljati 17. julija, določa, da lahko delodajalec, ki mu je bil za plačilo prispevkov dovoljen odlog ali obročno plačilo, uveljavi vračilo prispevkov tudi, če vlogo vloži v treh mesecih po poteku roka za plačilo odloženih prispevkov oz. po poteku rokov za obročno plačilo prispevkov.
>> Novela Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Po novem bodo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. >> Več
>> Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja
Uredba, ki je začela veljati 16. julija, določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi preko informacijskega sistema FURS, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. >> Več
>> Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Uredba, ki se bo začela uporabljati 23. avgusta, med drugim določa izjeme, za katere bodo hitri antigenski testi tudi v prihodnje brezplačni. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 114 do 119
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zavarovanje denarne terjatve
Višje sodišče je s sklepom II Cp 901/2021 zavrnilo tožnikovo pritožbo in potrdilo izpodbijani prvostopenjski sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe, po katerem naj se toženki prepove razpolaganje s sredstvi na bančnem računu, v sefu banke ter s sredstvi toženke na bančnem računu njene hčerke. Zgolj zatrjevanje tožnika, da je toženka odprla in prenesla sredstva na drug bančni račun, v sef ter na bančni račun hčerke, ne izkazujejo konkretne subjektivne nevarnosti, da bo prav zaradi teh ravnanj uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Odprtje drugega bančnega računa in prenos sredstev na nov bančni račun samo po sebi še ne izkazuje obstoja subjektivne konkretne nevarnosti.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.