c S
Upravno sodišče izdalo začasno odredbo in zadržalo uredbo o opravljanju javne službe STA 21.07.2021 16:59 Upravno sodišče je ugodilo zahtevi Slovenske tiskovne agencije (STA) in začasno zadržalo izvrševanje Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, ki jo je vlada sprejela v začetku junija. Z njo je nameravala podrobneje urediti opravljanje javne službe in financiranje STA.

Slovenska tiskovna agencija (STA) je na Upravno sodišče vložila tožbo zoper Uredbo Vlade o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije z dne 10. 6. 2021, s predlogom za izdajo začasne odredbe za zadržanje izvršitve navedene Uredbe.

Upravno sodišče je predlogu za izdajo začasne odredbe ugodilo in zadržalo izvršitev Vladine Uredbe. Sodišče je namreč presodilo, da bo z izvršitvijo izpodbijane Uredbe STA nastala težko popravljiva škoda. STA je izkazala, da v letu 2021 od tožene stranke ni prejela nikakršnega nadomestila za opravljanje javne službe. STA je z Vlado že v letu 2020 poizkušala dogovoriti pogodbo o opravljanju javne službe, a je Vlada osnutek Pogodbe za leto 2021 STA poslala šele z dopisom z dne 2. 7. 2021. Zato so utemeljene navedbe STA, da se jo pod grožnjo nadaljnjega nefinanciranja hoče prisiliti v podpis pogodbe, ki je pripravljena v skladu z Uredbo, ki se izpodbija in zatrjuje njeno neustavnost in nezakonitost. Utemeljeni so ugovori STA, da v primeru nezadržanja izpodbijane Uredbe ne bi prišlo do izplačila nadomestila za opravljanje javne službe v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom za leto 2021, saj ima Vlada v izpodbijani Uredbi podlago, da se v primeru nesklenitve pogodbe, storitve javne službe plačujejo v skladu z Uredbo. Po presoji upravnega sodišča, se STA utemeljeno sklicuje, da bi ji z izvršitvijo izpodbijane Uredbe nastala težko popravljiva škoda, saj je zagotovitev primernega financiranja storitev javne službe nujno za nadaljnji obstoj STA.

Zoper sklep o izdani začasni odredbi je možno vložiti pritožbo v 3 dneh in roki za vložitev pritožbe tečejo tudi v času poletnega poslovanja sodišča. O tožbi sodišče še ni razpravljalo.

Več v sklepu Upravnega sodišča RS št. IU 1071/2021

Vir: Upravno sodišče RS