c S

Številne novosti v cestnem prometu

21.07.2021 11. avgusta bo začela veljati novela > Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), s katero se določajo pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil (npr. invalidskih vozičkov, skirojev in rolk na električni pogon) v cestnem prometu, znižujejo se kazni za prehitro vožnjo ter zvišujejo kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide, omogoča se zavijanje desno ob rdeči luči itd.

Temeljni cilj novele je sicer znižanje števila mrtvih na slovenskih cestah, zaradi česar se z zakonom zaostrujejo določene obveznosti voznikov:

- strožje se obravnavajo vozniki, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu in sicer se globa zvišuje iz 80 na 160 evrov (tretji odstavek 101. člena ZPrCP)

- strožje se obravnavajo vozniki, ki se priključijo vozilu s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu ali jih prehitijo, in sicer se zvišuje globa z 80 na 300 evrov (tretji odstavek 101. člena ZPrCP),

- kot primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov se jasno določa razdalja 1,5 m (tako 51. člen ZPrCP),

- določajo se pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce in kolesarje. Novela tako določa, je je parkiranje dovoljeno le tam, kjer je to izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, hkrati pa nalaga samoupravnih lokalnim skupnostim, da uredijo institut dnevne parkirnine, kar je potrebno za primere ustavitve in parkiranja na označenem parkirnem mestu brez plačila parkirnine (65. člen ZPrCP),

- določajo se pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. Z novelo se v 15.a točki prvega odstavka 3. člena ZPrCP opredelijo kot lahka motorna vozila invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, niso širša od 80 cm. Natančneje so pogoji za udeležbo teh vozil v cestnem prometu navedeni v 97.a členu zakona, med njimi pa naj izpostavimo predvsem to, da morajo vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

- določajo se pravila ravnanja ob rdeči luči na semaforju in prometnem znaku za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju (vožnja desno ob rdeli luli na semaforju – spremenjena 2. točka prvega odstavka 99. člena),

- pooblastil občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov se razširjajo in sicer:

  • občinski redarji bodo skladno s spremenjenim 15. členom ZPrCP pristojni tudi za izvajanje nadzora nad določbami novega 31.a člena (območje skupnega prometnega prostora), 57. člena (približevanje križišču in razvrščanje pred križiščem), 97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu) in 100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju);
  • cestninski nadzorniki bodo skladno s spremenjenim 15.a členom ZPrCP pristojni tudi za izvajanju nadzora nad določbami prvega odstavka 29. člena (zima in zimske razmere), osmega, enajstega ter novega petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega, osemnajstega, devetnajstega in dvajsetega odstavka 30. člena (avtocesta in hitra cesta), 97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu) in 100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju).

S spremembo 46. člena zakona, ki sicer opredeljuje najvišje dovoljene hitrosti, se znižujejo nekatere globe za prekoračitev dovoljenih hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce, območju skupnega prometnega prostora, območju omejene hitrosti, na cesti v naselju, na cesti zunaj naselja ter na avtocesti in hitri cesti. Na primer: globa za prekoračitev dovoljene hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce in območju skupnega prometnega prostora za več kot 5 do vključno 10 km/h se znižuje z 80 evrov na 40 evrov.

Za prekoračitev hitrosti na cesti v naselju se npr. globa za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 5 do vključno 10 km/h se znižuje z 80 evrov na 40 evrov ter npr. za prekoračitev od 10 do vključno 20 km/h iz 250 evrov na 120 evrov.

Za prekoračitev hitrosti izven naselja se npr. globa za prekoračitev dovoljenje hitrosti za več kot 10 do vključno 20 km/h znižuje z 80 evrov na 60 evrov.

Zvišujejo se globe za kršitev prepovedi ustavljanja in parkiranja na označenem parkirnem mestu za invalide in sicer iz 80 na 200 evrov.

Prav tako voznike, ki med vožnjo uporabljajo naprave, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, praviloma mobilnike, grozijo višje kazni. Zvišala sta se globa in število kazenskih točk za prekršek uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Kršitelju grozijo 250 evrov in tri kazenske točke (35. člen ZPrCP).

Poleg vsega navedenega novela tudi spreminja in dopolnjuje predhodni sistem ukrepov, ki so se pokazali kot učinkovit vzvod pri obravnavanju najhujših kršiteljev cestnoprometnih predpisov in pomenijo korak naprej za večjo varnost v cestnem prometu.

Ena od sprememb, ki jih prinaša novela, je tudi znižanje višine oziroma določitev teže otroka, do katere mora le-ta sedeti na posebnem otroškem sedežu v avtu. S spremembo štirinajstega odstavka 88. člena velja, da lahko le otroci višji od 140 cm (prej 150 cm) in težji od 36 kg sedijo na sedežih (vključno s sprednjim) ter so pripasani le z varnostnim pasom za odrasle.

Nekoliko se spreminja tudi ureditev ravnanja ob prometni nesreči. Tako se delno spreminja 110. člen ZPrCP zaradi poenotenja ukrepanja, če udeleženec prometne nesreče (povzročitelj) zapusti kraj prometne nesreče (pobeg). Z dopolnitvijo 111. člena pa je zdravnik, kateremu je bila odrejena obveznost odvzema krvi, urina in drugih ... udeležencu prometne nesreče, dolžan tudi brezplačno posredovati podatke o vrsti telesne poškodbe (torej ali poškodba predstavlja lahko ali hudo telesno poškodbo).

Novosti, ki jih uvaja novela, se nanašajo še na preizkušanje avtomatiziranih vozil (27.a člen), spremenjena pravila vožnje po avtocesti in hitri cesti (30. člen), sankcioniranje voznikov, ki med vožnjo vozil v cestnem prometu ne smejo imeti alkohola v organizmu in sankcioniranje voznikov, pri katerih so dopustna določena odstopanja (105. člen) ter sankcioniranje vožnje pod vplivom psihoaktivnih zdravil (106. člen).

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.

Bernarda Rutar (12.08.2021 10:43)
Javna opomba
Navedbe glede znižanja kazni za prekoračitev hitrosti ne držijo, če prav berem zakon, veljaven od 11.8.2021. Kazni/globe se pretežno zvišujejo. Ali ne vidim prav? LP Bernarda