c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2021, številka 03 / letnik XIX.
 
Celare fraudem fraus est.
Prikrivati prevaro je prevara.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Telefonski ali video posnetek kot dokaz na sodišču
V današnjem času, ko imamo pri sebi ves čas prenosne telefone, se hitro zgodi, da ob zaznavi kakšne kršitve, to tudi posnamemo s telefonom. Torej zvočno ali slikovno posnamemo dogodek z namenom, da nam bi ta posnetek kasneje služil kot dokaz. Ali pa so takšni posnetki sploh uporabni v kazenskem oziroma civilnem postopku?Tako 17. člen > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) kot 8. člen > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) uveljavljata načelo materialne resnice, ki pa se v svojem bistvu nekoliko razlikujeta: ZKP določa, da morajo sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe, medtem ko v civilnem postopku to načelo ni samo sebi namen, temveč je pot za dosego cilja (tako sodba II Ips 396/98). V civilnem postopku tega načela ne gre jemati kot načelo, ki ga je treba uveljavljati brez kakršnihkoli izjem, sicer pravdni postopek ne bi bil nikdar končan (tako sodba II Ips 281/2001).

Vrhovno sodišče je v dosedanjih primerih, ko je presojalo dopustnost dokaza - »zasebnega posnetka« v kazenskem postopku, tehtalo med različnimi človekovimi pravicami in sicer med obdolženčevo pravico do zasebnosti na eni strani in oškodovančevo pravico do varnosti na drugi strani. Podobno kot v kazenskem in civilnem postopku pa odločajo sodišča tudi v upravnih postopkih.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Po ugotovljeni neustavnosti pritožba zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo možna do 28. februarja
Na pravosodnem ministrstvu so po ugotovljeni neustavnosti dela Zakona o prekrških (ZP-1) pojasnili, da letos načrtujejo novelo ZP-1, ki bo ustrezno uredila področje pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo. Glede na možnost, ki jo je določilo ustavno sodišče, pa je sedaj pritožbo dopustno vložiti do 28. februarja. Ustavno sodišče je namreč odločilo (odločba Up-991/17, U-I-304/20), da je drugi odstavek 66. člena ZP-1, ki v določenih primerih omejuje pritožbo zoper nekatere odločbe sodišča, v neskladju z ustavo. Omenjeni del zakona iz poglavja o vročanju odločb sodišča o zahtevi za sodno varstvo pritožbo dovoljuje le v primerih, ko je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali ko je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku, oziroma ko sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 evrov.

>> Delno sproščanje ukrepov v devetih regijah
Včeraj je vlada sprejela nekaj sprostitev ukrepov za devet statističnih regij z boljšo epidemiološko sliko, kjer bodo od ponedeljka lahko spet odprti avtoservisi in servisi koles ter specializirane otroške trgovine. Že s soboto bodo v rdečih regijah spet delovala smučišča. Vlada je tudi sklenila, da se prihodnji teden v devetih regijah odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja in vrtci.

>> PKP8 za dodatno zaščito delovnih mest
Vlada bo v osmi protikoronski zakon vgradila dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19, med njimi izpostavljajo podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena zaradi dviga minimalne plače, ki se bo zvišala na 1024,24 evra bruto. Subvencioniranje čakanja na delo doma, ki je skupaj s subvencioniranjem skrajšanega delovnega časa trenutno nosilni ukrep za zaščito delovnih mest, v skladu z zdaj veljavnimi ukrepi velja do 31. januarja. Po predlogu naj bi ga podaljšali še za tri mesece.

>> Kakšne spremembe enotnega plačnega sistema se pripravljajo?
Vlada načrtuje spremembe plačnega sistema, ki v javnem sektorju velja dobrih 12 let. Izhodišč zanje sindikatom še ni predstavila. Glede na napovedi pa za razliko od prejšnjih vlad, ki so si želele sprememb znotraj enotnega plačnega sistema, načrtuje izvzetje nekaterih skupin iz njega. V sistem je vključenih skoraj 3000 proračunskih uporabnikov in več kot 170.000 zaposlenih, za plače katerih se na letni ravni namenjajo več kot štiri milijarde evrov.

>> Sodišče potrdilo globo Agrokorju
Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo Agrokorja na prvostopenjsko sodbo glede prekrška nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor in Ardeya Global ob prevzemu kostelske polnilnice vode Costella. Odločba o prekršku agencije za varstvo konkurence je pravnomočna, Agrokor pa mora plačati en milijon evrov globe ter stroške postopka.

>> Država ne odgovarja za škodo zaradi ponarejenih dokumentov
Ljubljansko višje sodišče je presodilo, da država ne odgovarja za škodo, ki je nastala kreditodajalcu zaradi ponarejenih osebnih dokumentov kreditojemalca. Ta je sicer ponarejene dokumente pridobil na upravnih enotah, policija pa je ugotovila, da so uradniki nedosledno izvajali identifikacijo oseb pri izdaji dokumentov.

>> Zadeva Teš
Odvetniki obtoženih v zadevi Teš so na celjsko okrožno sodišče podali predlog za podaljšanje roka za ugovor zoper obtožnico. Čeprav gre za prekluzivni rok, je sodišče o tem predlogu moralo odločiti, sklep pa še ni pravnomočen, zato še ni pogojev za odločanje o ugovorih zoper obtožnico.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pregled trenutno veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je 14. januarja z novim odlokom za 60 dni podaljšala razglasitev epidemije (do 17. marca) in z odlokom podaljšala tudi večino obstoječih omejitev za zajezitev epidemije (pregled veljavnih odlokov). Pri prehodu meje so med izjeme, ki omogočajo prehod brez karantene, dodatno uvrstili dvolastnike zemljišč. Pri prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom so bile med izjeme dodane tudi čistilnice.

>> Nova odredba o organizaciji zdravstva v epidemiji
20. januarja je začela veljati nova Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki med drugim določa, da se pri osebah z okužbo dihal ali covidom-19 opravljajo le nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare zdravja, in le na vstopnih točkah. Bolnišnice morajo še naprej dnevno zagotavljati zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja covidnih bolnikov. Pri tem morajo sproti prilagajati število zdravstvenih storitev in po potrebi prekiniti izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Rok za prijavo oziroma kandidaturo je 14. februar 2021.

>> Zamudne obresti ter uskladitev pokojnin in drugih prejemkov
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti iz 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), objavljena v Uradnem listu RS št. 5, znaša 8 odstotkov za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2021. Na podlagi Ugotovitvenega sklepa o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021, se pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, ne glede na določbe 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2 od 1. januarja 2021 uskladijo tako, da se povečajo za 2,5 odstotka.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 do 8
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Konferenca o prihodnosti Evropske unije    

prof. dr. Matej Avbelj
   
V geostrateškem smislu razmere niso rožnate. Izstop Velike Britanije iz Unije je geostrateški poraz za obe strani. Vrnitev ZDA na mednarodno prizorišče, ki bi pod novo administracijo lahko ponovno oživila mednarodni liberalni red, je sicer dobra novica, ki pa jo najbrž odtehta nadaljevana krepitev Kitajske, z Rusijo, ki zaenkrat zelo avtoritarno, išče svojo pot v svetu, pri čemer je jasno, da bo že v bližnji prihodnosti morala izbrati eno od civilizacijskih smeri. Če bo to zahodna, bo šel svet, in z njo Evropa, v že znano razsvetljensko smer. Če pa bo vzhodna, si lahko obetamo precej drugačno ureditev sveta in z njo tudi zaton zahodne razsvetljenske paradigme.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Vrh EU o nevarnosti novih sevov virusa in pospešitvi cepljenja
Voditelji članic EU bodo danes na prvem letošnjem virtualnem zasedanju nadaljevali usklajevanje v boju proti pandemiji novega koronavirusa ob vse glasnejših opozorilih, da pojav novih sevov virusa terja skrajno previdnost in pospešitev cepljenja. Več je cepljenih, bolj se razvnema polemika o potrdilih o cepljenju, ki odpira občutljivi vprašanji, ali naj bo cepljenje obvezno in katere pravice naj ta potrdila zagotavljajo. Evropska komisija je v torek pozvala, naj EU dogovor o skupnem pristopu doseže do konca meseca.

>> Komisiji ni uspelo s tožbo proti Italiji
Sodišče EU je zavrnilo tožbo Evropske komisije proti Italiji glede popusta pri ceni goriv za prebivalce na Slovenijo meječe dežele Furlanije-Julijske krajine. V Bruslju so Italijo tožili zaradi kršitve direktive o obdavčitvi energije. Sodišče je ocenilo, da komisiji ni uspelo dokazati, da gre za znižanje trošarin oz. njihovo povračilo.

>> Prva sredstva za okrevanje pred koncem junija
V Evropski komisiji so v minulih dneh članice EU večkrat pozvali k čimprejšnji ratifikaciji pravne podlage za financiranje okrevanja in k čimprejšnji pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje, na podlagi katerih bodo države črpale sredstva iz sklada za spoprijem Evrope s pandemijo novega koronavirusa v vrednosti 750 milijard evrov.

>> Brez vladavine prava ni EU
Portugalsko predsedstvo Svetu EU napoveduje veliko pozornosti vladavini prava. EU ima na tem področju veliko dela, vzpostavila je tri vzporedne mehanizme za zagotavljanje vladavine prava in v prihodnjih šestih mesecih lahko pričakujemo napredek na vseh treh tirih.

>> Sklad za soočanje s posledicami brexita
Evropska komisija je predstavila predlog razdelitve sredstev iz sklada za soočanje s posledicam britanskega izstopa iz evropskega enotnega trga in carinske unije. Razdelila jih je glede na pričakovani vpliv brexita na gospodarstvo članic. Slovenija bo prejela 3,2 milijona, kar je najmanj med vsemi državami.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), ki je bil sprejet leta 1994, ima že 47 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici je tudi vseh 48 različic besedila, kot so je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 25. člena ZKP). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 2.100 strokovnimi članki in več kot 12.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.