c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2020, številka 38 / letnik XVIII.
 
Respondeat superior.
Naj odgovarja nadrejeni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ali se obeta zaostritev vstopnega pogoja za subvencioniranje čakanja na delo?
Vlada je v torek dokončno potrdila predlog petega protikoronskga zakona, ki prinaša ukrepe na številnih področjih, med ključnimi so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo na domu za vse panoge do konca leta z možnostjo podaljšanja, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.Država je subvencioniranje čakanja na delo zaposlenih omogočila delodajalcem že s prvim protikoronskim zakonom, ki ga je DZ potrdil marca. Ukrep je bil nato vključen tudi v naslednje tri protikoronske zakone (drugi, tretji in četrti). V petem paketu pa vlada zaostruje vstopni pogoj, trenutno je ta določen pri več kot 10-odstotnem upadu, po novem pa se zahteva vsaj 20-odstotni upad prometa glede na leto 2019. Prvotno je bila mišljena zaostritev na vsaj 30-odstotni padec, a je potem Vlada to v zadnjih dneh nekoliko omilila.

Predlog podaljšuje tudi možnost povračila nadomestila plače, ki jih je delodajalec izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Dodatno pa se jih razbremenjuje z možnostjo povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka, ki je v karanteni.

Na področju izvrševanja kazenskih sankcij je, sodeč iz besedila predloga iz prejšnjega tedna, predvidena možnost prekinitve prestajanja kazni zapora obsojencu, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa in če ne obstajajo varnostni zadržki. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora pa bo lahko letos z namenom preprečitve širjenja epidemije predčasno odpustil obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni, torej tri mesece prej kot po veljavni zakonodaji.

Nenazadnje pa naj bi s sprejetjem zakona pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po zakonu o nalezljivih boleznih podelili tudi policiji in občinskemu redarstvu in tako razbremenili zdravstveno inšpekcijo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Poročilo o vladavini prava v Sloveniji
Evropska komisija je včeraj predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU, pri čemer je zavzela zadržano držo in ni izpostavila nobene države. V poročilu o vladavini prava v Sloveniji pa med drugim izpostavlja zaskrbljenost zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov za vrsto neodvisnih teles, kot sta Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ter Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ter zaradi spletnega nadlegovanja novinarjev.

>> Potrjena večja vloga vodje državnega tožilstva
DZ je v torek sprejel novelo zakona o državnem tožilstvu, s katero želi vlada dodatno okrepiti vlogo vodje državnega tožilstva pri zagotavljanju učinkovitosti in enotnosti pregona. V primeru hujših kaznivih dejanj bo dal tožilec pred odločitvijo o zavrženju ovadbe osnutek akta na vpogled vodji tožilstva. To bo glede na novelo storil takrat, ko ni suma, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje. V primerih kaznivih dejanj, za katera je predpisana več kot osemletna zaporna kazen, pa se bo vodja tožilstva o razlogih za zavrženje posvetoval še z dvema državnima tožilcema.

>> Kaj prinaša novela ZKP?
Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga novele zakona o kazenskem postopku, ki predvideva številne rešitve, na podlagi katerih bodo pravosodni organi hitreje in bolj učinkovito vodili postopke. S predlogom novele se ureja tudi možnost podajanja ločenih mnenj na vrhovnem sodišču. Vzpostavlja se pravna podlaga za konferenčno opravljanje narokov na sodišču, vzpostavljajo se tudi pravne podlage za elektronsko poslovanje sodišč ter nove rešitve za zaščito prič in mladoletnikov v postopkih na sodiščih, kjer se bi prikrilo podatke o prebivališču, če bi bila oseba v nevarnosti. Predlog bi tudi omejil ponovno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let.

>> Sprejeta novela omejuje vključitev necepljenih otrok v vrtce
Z namenom, da bi precepljenost zvišali, je DZ včeraj sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce. Vključitev necepljenega otroka v tak vrtec se zavrne, če ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ni medicinskih razlogov.

>> Zaprtje trgovin ob nedeljah
DZ je v torek sprejel novelo zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Izjema so manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tudi druge manjše prodajalne, če bodo v njih na dela proste dni stregli kupcem lastniki sami ob pomoči študentov in upokojencev. Na Trgovinski zbornici pa svarijo, da bodo posledice zaprtja trgovin ob nedeljah za gospodarstvo in zaposlene hude.

>> Z ministrico o prenovi sodniške zakonodaje
Na ponedeljkovem sestanku so predsedniki višjih sodišč v luči večje učinkovitosti sodišč izrazili željo, da se ustrezno naslovi ocenjevanje sodnikov. Sogovorniki so se strinjali, da bi se morala večja objektivnost in enotnost pri ocenjevanju odražati tako pri napredovanju kot tudi razrešitvi tistih sodnikov, ki ne dosegajo oziroma izpolnjujejo kriterijev.

>> Kandidatura za ustavnega sodnika Erbežniku
Predsednik republike Borut Pahor je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin ugotovil, da se za viceguvernerko Banke Slovenije obeta potrebna podpora Arjani Brezigar Masten, za ustavnega sodnika pa Anžetu Erbežniku. Kandidaturi bo predvidoma v začetku prihodnjega tedna poslal v DZ.

>> Omejevanje dostopa do informacij v kazenskih in sodnih postopkih
V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so kritični do nove prakse v pravosodnem sistemu, ki onemogoča dostop do informacij javnega značaja. Vlado, ministrstvi za javno upravo in za pravosodje pozivajo k ustanovitvi delovne skupine, ki bo določila jasne kriterije za dostop do informacij v kazenskih in sodnih postopkih.

>> Ali je splošno merjenje temperature obvezno ali ne?
Pri Informacijskem pooblaščencu v zadnjem času zaznavajo širjenje napačnih in zavajajočih informacij ter ponudb glede merjenja telesne temperature. Ob tem so opozorili, da ukrep merjenja temperature ni nujen in smiseln vedno ter povsod.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavno sodišče: voz pred konjem    

dr. Matej Avbelj
   
Angleško govoreči svet ima odličen idiom, s katerim njegov uporabnik graja nelogično in zato neprepričljivo sosledje elementov v argumentirani razpravi. »Postavil si voz pred konja.« Če postavimo voz pred konja, se naša kompozicija ne more premakniti nikamor. To se namreč lahko zgodi samo, kadar konj vleče voz in ne obratno. Iz vse večjega števila sodb slovenskega ustavnega sodišča izhaja, da njegovi člani (pre)pogosto padejo v zanko prav te logične pasti. Da to drži, potrjuje medsebojno obtoževanje med sodniki, češ da odločajo rezultatsko, torej tako, da si najprej izberejo izid, nato pa temu prilagodijo svoje argumente.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Brez karantene v primeru negativnega testa
28. septembra je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki je poimenovanje seznama držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami spremenil v oranžni seznam, prej neuradno znan kot rumeni seznam. Desetdnevni karanteni ob prihodu iz držav iz rdečega oz. oranžnega seznama se je po novem mogoče izogniti s predložitvijo negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 , ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja. Poleg tega je dodana možnost prekinitve že odrejene karantene v primeru opravljenega negativnega testa. Danes pa je začela veljati prva sprememba Odloka, ki v prilogah določa katere države članice EU oz. schengenskega območja in tretje države so uvrščene na zeleni in rdeči seznam. Poleg tega sprememba določa novi izjemi, in sicer se karantena ne odredi osebam, ki prehajajo mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vračajo v 72 urah po prehodu meje ter osebam, ki še niso dopolnile 14 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

>> Delovna uspešnost direktorjev
Sprememba > Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi, ki velja od 1. oktobra, določa, da skupni znesek izplačila delovne uspešnosti na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega leta. Če direktor nastopi mandat v tekočem letu, se določi sorazmerni del skupnega zneska izplačila delovne uspešnosti na podlagi osnovne plače, ki bi mu pripadala za december preteklega leta.

>> Indeks življenjskih stroškov OZN
1. oktobra bodo začele veljati spremembe > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki uvajajo spremenjen način določanja indeksa življenjskih stroškov OZN ter določajo način določitve tečaja izplačila plače v lokalni valuti pri nepredvidenih visokih valutnih nihanjih. Poleg tega se bo indeks usklajeval trikrat, in ne več samo enkrat letno.

>> Zvišanje izdatkov proračuna
Spremembe > Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki so začele veljati 26. septembra, zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije COVID-19, omogočajo v letu 2020 večje izdatke sektorja države kot celote, državnega proračuna in zdravstvene blagajne. Na ta način se zagotavljajo sredstva za izvajanje ukrepov povezanih z obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19.

>> KP gradbenih dejavnosti
Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, ki je bil objavljen 30. septembra, ugotavlja razširjeno veljavnost omenjene kolektivne pogodbe na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 42.1 Gradnja cest in železnic.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 128 - 132
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prenos krajevne pristojnosti ne more reševati preobremenjenosti sodnikov
Predsednica senata okrožnega sodišča v Novi Gorici je podala predlog za prenos krajevne pristojnosti, v katerem izpostavlja preobremenjenost pri delu, tako lastno, kot ostalih dveh sodniških kolegov, ter njuno starost, zaradi katere se bo njena sodniška kolegica kmalu upokojila. Prav tako utemeljuje prenos krajevne pristojnosti z namenom preprečitve morebitnih sodnih zaostankov. Vrhovno sodišče (VSRS Sklep I Kr 495/2015) odgovarja, da izpostavljenih okoliščin ne more reševati institut prenosa krajevne pristojnosti. Gre za problematiko, ki je v domeni sodne uprave in se jo rešuje na primer s spremembo letnega razporeda dela sodnikov na posameznem sodišču ali z dodelitvami sodnikov za sojenje v konkretnih zadevah z drugih sodišč ob upoštevanju pogojev, ki jih nalaga Zakon o sodniški službi (ZSS). Ni pa dopustno uporabiti instituta prenosa krajevne pristojnosti zaradi preobremenjenosti sodnikov posameznega sodišča, zaradi preprečevanja sodnih zaostankov oziroma zaradi bližajočih upokojitev sodnikov. Pritrditev takšnim argumentom bi ustvarila podlago za množično uporabo tega instituta, s čimer bi bilo poseženo v zakonodajalčevo pristojnost v večji meri, kot je še dopuščena na podlagi drugega odstavka 35. člena ZKP.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od objave leta 2006 doživel kar 17 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 295. člena, ki ureja sklic skupščine). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 1.600 strokovnimi članki, več kot 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 270 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.