c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2020, številka 30 / letnik XVIII.
 
Confessio alterius alii non praejudicat.
Priznanje enega, ne prejudicira drugega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kateri odmevni zakoni čakajo na jesen?
Pogled na terminski program dela Državnega zbora nakazuje pestro politično jesen. Poslance čakajo spremembe volilne zakonodaje, rebalans proračuna in proračun za prihodnji dve leti. Vlada se bo posvečala ukrepom varovanja zdravja in črpanju evropskega denarja. Prioriteta so ukrepi na področju zdravstva in demografije.Po pričakovanjih bo odmevala obravnava novele zakona o nalezljivih boleznih, ki določa obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, vključno s cepljenjem proti sezonski gripi. Novela vsebuje tudi predlog, da se necepljenih otrok ne bi moglo vpisati v javne oz. javnofinancirane vrtce. Zanimivo bo tudi odločanje o noveli zakona o trgovini, s katero se z nekaj izjemami namerava zapreti trgovine ob nedeljah.

Vroče bo prav tako ob usklajevanju medijske zakonodaje, ki je še v javni razpravi. Ministrstvo za kulturo je sprva predvidelo le nekajdnevno javno razpravo, kar je - poleg kritik na vsebino - v javnosti vzdignilo precej prahu. Na pozive koalicijskih partnerjev, ki o predlogih niso usklajeni, so razpravo podaljšali do 5. septembra.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Društvo tožilcev ni upravičeni predlagatelj
Ustavno sodišče RS je pretekli teden zavrglo zahtevo Društva državnih tožilcev Slovenije po presoji ustavnosti prvega protikoronskega zakona v delu, ki začasno znižuje plače tožilcem.

>> Nov senat v ponovnem sojenju v zadevi Cimos
Celjsko višje sodišče je razveljavilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, s katero je to konec leta 2018 nekdanjega prvega moža Cimosa Franceta Krašovca in njegovo ožjo ekipo v zadevi prebarvani stroji obsodilo na zaporne kazni.

>> Kaj razkriva zajetna obtožnica?
Specializirano državno tožilstvo je minuli teden na ljubljansko okrožno sodišče vložilo 375-stransko obtožnico, v kateri 39 oseb obtožuje večje proizvodnje in prodaje sintetičnih prepovedanih drog.

>> Do 31. avgusta mogoče pripombe na nov gradbeni zakon
Od preteklega tedna je v javni obravnavi osnutek novega gradbenega zakona, po katerem plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, postopek izdaje gradbenega dovoljenja pa bo lahko uveden brez priloženih dokazil o pravici graditi.

>> Na koga se nanaša netflix tax?
Na ministrstvu za kulturo so v javni razpravi o predlogu novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah prejeli številne pripombe, največ opozoril pa se nanaša na predviden nov sistem obdavčitve tujih ponudnikov, t. i. netflix tax.

>> Neustrezne pravne podlage za aplikacijo covid-19
Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je pretekli teden ponovno opozorila na neustrezne pravne podlage za delovanje aplikacije in poudarila, da resnih pomanjkljivosti četrtega protikoronskega zakona in tveganj, ki iz tega izvirajo za zakonito obdelavo osebnih podatkov, ni možno sanirati z oceno učinkov.

>> Naslednja tranša protikoronskih povračil bo 10. avgusta
Zavod RS za zaposlovanje je v petek izvedel novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo, in sicer v višini 59.820 evrov. Skupaj je doslej za ta ukrep izplačal 243 milijonov evrov, za ukrep karantene pa 171.552 evrov. Za državne subvencije po protikoronski zakonodaji je zavod do prejšnjega četrtka skupaj prejel 73.409 vlog za 408.210 oseb.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravo ali politika?    

mag. Martin Jančar
   
Kodeks sodniške etike nalaga, da mora biti sodnik umirjen, ne preoster. Ne sme uporabljati nezmernega, tendencioznega ali provokativnega jezika o temah, glede katerih obstaja realna možnost, da bo moral soditi, celo več, v javnih političnih razpravah mora biti še posebej zadržan. A na drugi strani, kot pravi kodeks, so seznanjenost z družbenimi potrebami, različnostmi v družbi, njenim razvojem in problemi družbeno potrebna znanja, ki jih mora sodnik na določen način tudi posredovati in razumeti. A tukaj je potrebno reči tudi, kar je opisal že Dante v Tretji pesnitvi Božanske komedije (in pred kratkim na to opozoril Aleksander Čeferin), da je molčati enako narobe in za tiste, ki so popolnoma pasivni in nevtralni v času moralnih kriz, je rezerviran poseben prostor v peklu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Igor Strnad:
Kakovost sodnega odločanja
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva
Vrhovno sodišče je poudarilo, da je bilo v obravnavanem primeru priznanje dano premišljeno, v času partnerske skupnosti med tožnikom in prvo toženko ter z namenom, da se deklici ob rojstvu določi očetovstvo, saj je biološki oče očetovstvo odklanjal. Priznanje je bilo torej dano z namenom, da se med pravdnimi strankami vzpostavi družinska vez in v najboljši meri zavarujejo koristi druge toženke. Tožnik je po rojstvu druge toženke starševsko skrb tudi dejansko izvrševal - deklici je izbral osebno ime in zanjo v času partnerske skupnosti s prvo toženko lepo skrbel. Sklep v izpodbijani sodbi, da je priznanje imelo dopustno podlago, je zato pravilen.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dopolnitev podatkov v registru transakcijskih računov
Danes so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki prenašajo v slovenski pravni red določbe Direktive EU o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in njene novele. Direktiva med drugim zahteva, da države članice vzpostavijo centralni register bančnih računov. Slovenija je morala tako svoj register transakcijskih računov pri Ajpesu le dopolniti s podatki o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, o dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa in o sefih. Novela ureja tudi sankcije za kršitve določb Uredbe EU o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v EU in nadomestil za pretvorbo valut. Po novem je določena tudi pristojnost Banke Slovenije za nadzor nad bankami v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.

>> Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine
Spremembe in dopolnitve > Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki so danes začele veljati, v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2019/2177. Novela ureja obveščanje Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA) o podelitvi dovoljenja zavarovalnici za uporabo notranjega modela pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala, možnost zagotavljanja tehnične pomoči EIOPA ter okrepljeno izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi in EIOPA.

>> Poročanje o čezmejnih aranžmajih
31. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v Pravilnik vnašajo novo III.B poglavje o izvajanju pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih na podlagi III.C dela ZDavP-2. Novi 85c. do 85j. členi med drugim urejajo način poročanja o čezmejnih aranžmajih, udeležence čezmejnih aranžmajev, referenčne številke čezmejnih aranžmajev in razkritij, potrdila o poročanju podatkov, obvestila o izmenjavi podatkov in poročanje o tržnih aranžmajih.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 106 - 107
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 13 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 14 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 90. člena - trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprave in sprejemanja sprememb zakona, trenutno je v javni obravnavi novela SZ-1E.

Zakon je vsebinsko povezan s 170 strokovnimi članki in z več kot 1.330 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.