c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2020, številka 17 / letnik XVIII.
 
Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est.
Dejanje sodnika, ki ne sodi v njegovo pristojnost, ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Intervju s prof. dr. Boštjanom M. Zupančičem: Odkrito o delovanju ESČP in stanju sodstva na sploh
"Zadnje dogajanje v zvezi z razveljavitvijo oprostilne sodbe Milku Noviču je zame nezaslišano, v angleščini bi rekel flabbergasting. Da je sodstvo padlo tako globoko ... V prejšnjem sistemu pod takratnimi sodniki (leta 1976 sem bil pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani) se to ne bi moglo zgoditi. Zdaj sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani hočejo, da zadeva zastara. Neovržena domneva krivde bo na dr. Noviču ostala, predvsem pa bo tožilstvo razbremenjeno dolžnosti, da išče pravega krivca. Samostojnost tožilcev, ki je bila pri nas uvedena, je zgrešena. Ta samostojnost omogoča, da se vsaka tožilka povsem po lastni volji odloča, kaj bo preganjala in česa ne. Včasih ni bilo tako; imeli smo javnega tožilca in njegove namestnike. V ZDA je še vedno tako. Po monokratičnem načelu odloča okrožni tožilec (district attorney). Njegovi namestniki (deputy district attorney) delajo po njegovih navodilih. Ne morejo po lastni volji opustiti pregona. Zato se nanje ne da pritiskati po politični liniji, kar pri nas ni izključeno."

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
PREGLED VSEH DOSEDANJIH UKREPOV OB EPIDEMIJI
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
Še pred objavo v Uradnem listu smo za v torek sprejeto novelo > zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi pripravili podrobne obrazložitve novele ZZUSUDJZ-A po členih. Novela med drugim določa, da bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah. Strankam sicer vsaj do konca epidemije ne bo treba narediti ničesar, saj roki v nenujnih zadevah v sodnih in upravnih postopkih v času epidemije ne tečejo. Od sredine marca namreč sodišča in upravni organi odločajo samo v nujnih zadevah, medtem ko nenujne zadeve bolj ali manj stojijo. Zato se je na sodiščih in upravnih organih nabralo že kar nekaj odločb, ki bi jih lahko organi poslali strankam.

>> Drugi protikoronski paket
Poslanci DZ so v torek potrdili tudi drugi protikoronski zakon (podrobne obrazložitve vseh 39 členov), ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Banka bo podjetju lahko dala likvidnostno posojilo v višini do 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, vendar ne bo smelo biti višje od njegovega letnega stroška dela. Posojilo ne bo smelo biti daljše od petih let, sklenjeno bo moralo biti po 12. marcu do 31. decembra letos, namenjeno pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja. Sprejeta pa je bila tudi novela > prvega protikoronskega zakona, ki širi krog upravičencev do pomoči. Obsežna novela ZIUZEOP-A (podrobne obrazložitve vseh 54 členov) povečuje skupni obseg pomoči na 3,1 milijarde evrov, dobremu milijonu upravičencev pa dodaja še 190.000 novih. Objavljamo pregleden seznam ukrepov in upravičencev iz drugega protikoronskega paketa.

>> Odprava splošne omejitve gibanja izven občin
Vlada z današnjim dnem odpravlja splošno omejitev gibanja izven občin z novim odlokom, s ponedeljkom sledi postopen zagon številnih aktivnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke. Množične prireditve pa zelo verjetno ne bodo možne še vse do odkritja in splošne uporabe cepiva ali zdravila za covid-19, je povedal premier Janez Janša. Iz novele odloka izhaja, da lahko občina v okviru svojih pristojnosti na območju samoupravne lokalne skupnosti določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. Zbiranje ljudi na javnih površinah je še vedno prepovedano. Izjema je dostop do storitev, ki jih je vlada že ali jih še bo sprostila, prav tako je že pred časom omogočila izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja.

>> Ustavno sodišče zavrnilo pritožbo starih staršev "koroških dečkov"
Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo, ki sta jo stara starša t.i "koroških dečkov" vložila zoper odločitev celjskega sodišča, ki v nepravdnem postopku ni ugodil njunemu predlogu za spremembo stikov z mladoletnima vnukoma. Želela sta stike tudi med vikendi, prazniki in počitnicami ter da bi ti potekali brez nadzora centra za socialno delo.

>> Za poskus uboja nižja zaporna kazen
V ponovljenem sojenju za poskus uboja za Bežigradom novembra 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Kamničanu Davidu Batiču prisodilo zaporno kazen treh let in treh mesecev zaporne kazni. K nižji kazni od prvotne so pripomogle ugotovitve, da bi zabodeni preživel tudi brez hitre zdravniške pomoči oz. da poškodbe niso bile tako hude.

>> Zaščita prijaviteljev
KPK opozarja, da skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oz. je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki v zvezi s prijavo resnični, ni dovoljeno ugotavljati ali razkrivati. Delodajalce ob tem pozivajo, naj poskrbijo, da prijavitelji sumov nepravilnosti ne bodo žrtve povračilnih ukrepov.

>> Aplikacije za sledenje okuženim odpirajo števila vprašanja
V okviru ukrepov za boj proti epidemiji covida-19 se po državah pripravljajo ali tudi že uporabljajo mobilne sledilne aplikacije. Evropska komisija je priporočila skupen pristop k uporabi mobilnih podatkov. Slovenija za zdaj aplikacije še nima, čeprav se jo v vladi omenja kot enega od možnih pogojev za rahljanje omejitve gibanja po občinah.

>> Postopno odpiranje vrtcev in šol za določene skupine
Eden od ukrepov, ki jih je včeraj potrdila vlada, je tudi postopno odpiranje vrtcev in šol, ki je zaenkrat predvideno za 18. maj, je povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. "Najprej bomo zagotovili pogoje za odprtje vrtcev in prve triade v osnovnih šolah ter tudi za vse zaključne letnike v srednjih šolah. Tiste, ki imajo pred seboj še zaključne izpite in maturo. Nato bodo sledili še učenci 9. razredov osnovne šole, da tudi oni na nek običajen način zaključijo svoje osnovno šolanje," je dejala Kustečeva.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Rahljanje prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
25. aprila so začele veljati dopolnitve > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki so med izjeme prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev dodale storitve zavarovalniškega posredovanja in avtopralnice. 29. aprila pa so začele veljati spremembe Odloka, ki so med omenjene izjeme dodale storitve nepremičninskega posredovanja, knjižnice, galerije, muzeje in dimnikarske storitve. Poleg tega bodo od 4. maja med izjeme spadale tudi storitve na področju dejavnosti higienske nege, strežba - izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti, storitve izdelave ključev, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. Starejši od 65 let lahko nakup opravijo tudi izven časovnega okvirja namenjenega nakupovanju ranljivih skupin, ki je med 8. in 10. uro, zadnja ura obratovalnega časa pa ni več namenjena ranljivim skupinam.

>> Prepoved gibanja in zbiranja
Sprememba > Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začela veljati 25. aprila, določa, da mora strokovno utemeljenost ukrepov in prepovedi iz Odloka Vlada ugotavljati vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločiti, da se ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeniti oz. odpraviti ter o tem obvestiti Državni zbor in javnost. Pred spremembo so ukrepi veljali do prenehanja razlogov zanje, kar bi Vlada ugotovila s sklepom. Včeraj, 29. aprila, je bil objavljen novi Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS, ki je začel veljati že danes, 30. aprila. Novi odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 še vedno začasno prepoveduje gibanje, zbiranje in dostop na javne kraje in površine, vendar ne vsebuje več prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

>> Prepoved opravljanja zračnih prevozov
28. aprila je začel veljati novi Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, ki prepoveduje opravljanje mednarodnega rednega in posebnega prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč, in sicer za obdobje od 28. aprila od 00.00 ure do 11. maja do 24.00 ure za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v EU na podlagi predpisov EU, ter od 28. aprila od 00.00 ure do preklica za mednarodni zračni prevoz iz ali v države, ki niso članice EU. V 2. členu Odloka so naštete izjeme, za katere opisana prepoved ne velja.

>> Začasna premestitev javnih uslužbencev
24. aprila je začela veljati Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, ki ureja pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa zaradi epidemije COVID-19 v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju, vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti.

>> KP za negospodarske dejavnosti
Sindikat vojakov Slovenije in Konfederacija slovenskih sindikatov sta naknadno pristopila k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 46/13). Aneks je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 in je za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega Aneksa, določil za 20 odstotkov višjo jubilejno nagrado ter solidarnostno pomoč.

>> KP za elektroindustrijo Slovenije
Objavljen je Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, ki s 1. aprilom za 1,7 odstotka zvišuje najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in določa za 100 evrov višji najnižji regres za letni dopust za leto 2020 v višini 990 evrov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 56 - 59
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodnik pod masko    

mag. Martin Jančar
   
Zelo nenavadno je voditi ter spremljati obravnavo, kjer je odtegnjen bistven del komunikacije. Obraz je pač tisti, ki ga pri človeku prvega opazimo in si tudi ustvarimo določen vtis. Kako pomemben je ta del našega telesa v družbeni komunikaciji, je dobro znano in predmet številnih zanimivih raziskav. Sploh v današnji družbi, ki je tako vizualno opredeljena. Zakrinkan obraz je vedno predstavljal neko posebno alienacijo od ostalih. Oseba, ki nosi krinko ali masko, poskuša tako bodisi odtegniti dostop do sebe bodisi poudariti svojo neosebno delovanje - spomnimo se npr. maske krvnika. In ko sodiš v dvorani, kjer vsem prisotnim manjkata dva ključna elementa obrazne triade (oči, nos, usta), je občutek res nenavaden. Ko si s tem neposredno soočen, šele vidiš, kako pomemben del komunikacije predstavlja obrazna mimika.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od objave leta 2006 doživel kar 17 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 295. člena, ki ureja sklic skupščine). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 1.580 strokovnimi članki, več kot 1.740 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 270 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.