c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2020, številka 09 / letnik XVIII.
 
Manifesta non indigent probatione.
(Tisto, kar je) očitno, ne potrebuje dokaza.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> S katerega področja je največ pritožb nad delom policistov?
Iz poročila sektorja za pritožbe zoper policijo pri ministrstvu za notranje zadeve je razvidno, da so lani prejeli skupno 542 pisanj na račun dela policistov. V 358 primerih so bile vložene pritožbe, v ostalih 184 primerih pa ni šlo za pritožbe zoper delo policije v povezavi s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med vloženimi pritožbami jih je bilo 30 nerazumljivih ali nepopolnih, pritožnik pa jih v roku ni popravil ali dopolnil; 22 vloženih pritožb ni vsebovalo vseh elementov pritožbe. Kot so izpostavili na ministrstvu, so se posamezniki lani največkrat pritožili zaradi nedostojne komunikacije policistov in njihovega nekorektnega odnosa. Pritožbe so se nanašale tudi na prekoračitve oziroma neupravičeno ali nesorazmerno uporabo različnih policijskih pooblastil, na domnevno neukrepanje policistov ter tudi na domnevno neupravičeno ali nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog sprememb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Se obetajo spremembe volilne zakonodaje?
Državni zbor danes razpravlja o predlogu novele > Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ). Usklajevanja o spremembah volilne zakonodaje so stekla po odločitvi Ustavnega sodišča (Odločba U-I-32/15), koordiniral pa jih je predsednik republike. Stranke so imele na mizi dva predloga, s katerima bi sledile odločbi ustavnega sodišča. Za spremembo meja volilnih okrajev je potrebna navadna večina glasov. Rok za uveljavitev ustavne odločbe, s katero je sodišče zakonodajalcu naložilo spremembo določb o volilnih enotah in okrajih, poteče konec leta.

>> Nov predlog zakona za reševanje problematike kreditov v frankih
Državni svet bo po navedbah Združenja frank 18. marca obravnaval spremenjen predlog zakona za reševanje problematike kreditov v frankih. Prvi predlog zakona, ki ga je DZ zavrnil konec lanskega oktobra, so spremenili tako, da ta ne bo več zahteval konverzije v evrske kredite, temveč bo uvedel limit tečaja.

>> Pritožbi Telekoma ugodeno le v manjšem delu
Višje sodišče v Ljubljani je le v manjšem delu ugodilo pritožbi Telekoma Slovenije na sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča v tožbi proti nekdanji upravi v zadevi Najdi.si. Višji sodniki so sodbo razveljavili v delu, ki se nanaša na del stroškov stranskih intervenientov. V preostalem delu so sodbo, ki Telekomovo tožbo zavrača, potrdili.

>> Največjemu davčnemu dolžniku šest let in pol zapora
Nekdanji direktor podjetja Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil tudi eden največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji, je na ljubljanskem okrožnem sodišču priznal krivdo za očitana kazniva dejanja očitke davčne utaje in pranja denarja ter dobil šest let in pol zaporne kazni.

>> Odškodnina zaradi lomljivih kolčnih vsadkov
Celjsko okrožno sodišče je v tožbi zoper dobavitelja kolčnih vsadkov bolniku prisodilo 17.476 evrov odškodnine zaradi napake na vsadku. Vrat posebne kolčne endoproteze se je zlomil po dveh letih od vsaditve. Leto pozneje je te dele proteze ameriški proizvajalec odpoklical s trga. Te kolčne proteze so uporabljali v več slovenskih bolnišnicah.

>> Zadeva Stožice
Ljubljanski župan Zoran Janković in šest soobtoženih je na ljubljanskem okrožnem sodišču v torek zanikalo očitana kazniva dejanja v zadevi Stožice, v kateri jih specializirano državno tožilstvo preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra.

>> Hrvaških obtožencev v zadevi Nove KBM ni bilo na sodišče
Na mariborskem sodišču so včeraj zaman čakali tri od štirih preostalih obtoženih zaradi domnevno spornih poslov Nove KBM. Specializirano državno tožilstvo nekdanjim vodilnim v takrat še državni banki očita, da so sredi prejšnjega desetletja na sporen način odkupili več nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so kupovala projektna podjetja, nato pa je KBM Projekt s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupil poslovne deleže podjetij in tako prišel do zemljišč. S tem so banko oškodovali za več kot 25 milijonov evrov.

>> DEM od države terja 6,5 milijona evrov
Dravske elektrarne Maribor (DEM) zaradi ustavitve projekta gradnje hidroelektrarne (HE) na Muri od države zahtevajo 6,5 milijona evrov odškodnine. Agenciji Spem, ki jih je tožila zaradi prekinitve pogodbe o komuniciranju, tudi o tem projektu, pa DEM ne bo treba plačati odškodnine. V osmih letih so Spemu za svetovanje plačali 1,8 milijona evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta predsednika Okrajnega sodišča v Krškem, predsednika Okrajnega sodišča v Sevnici in podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Prijave lahko kandidati pošljejo do 3. aprila, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

>> Višina urne postavke začasnega ali občasnega dela
1. marca je začela veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, ki določa, da v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,05 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 evra.

>> Socialno varstvene storitve
Od 1. marca so v veljavi tudi Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020, in sicer znaša rast povprečne plače na zaposlenega 2,4 odstotka, rast drugih stroškov dela 2,5 odstotka, rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,5 odstotka, rast stroškov materiala in storitev pa znaša 1,8 odstotka za obdobje februar 2019 do februar 2020.

>> Uveljavljanje izplačila nadomestila plače iz OZZ
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca, ki je stopil v veljavo 1. marca, določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz OZZ med začasno zadržanostjo delavca od dela, ki ga ZZZS izplača delodajalcu ali na njegovo zahtevo neposredno delavcu. 36. člen pravilnika, ki ureja zaokroževanje, se začne uporabljati 1. maja 2020.

>> Dejavnost gostinstva in turizma Slovenije
Od 1. marca 2020 velja Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa najnižje osnovne plače po tarifnih razredih v panogi in višino regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.150,00 evrov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 in 13
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako predelati našo polpreteklo travmo?    

prof. dr. Marko Pavliha
   
Naša domovina bi morala biti mično butična državica na obmorsko sončni strani Triglava, a je zaradi notranjih neurij obtičala nekje v Blatnem dolu Doline Cankarjanske. Čisti zrak, bistre reke, romaneskna jezera, košček sinjega morja, bohotni gozdovi, zasnežene planine, vinorodna gričevja, pšenične planjave in navidezno zadovoljni prebivalci žal bolj spominjajo na zavajajoče kulise Potemkinovih vasi kot na pristno realnost. Objektivni prišlek je po osupljivem prvem vtisu čez nekaj mesecev bivanja malodane šokiran, ko okusi žganje, stisko, tesnobo, zavist, ljubosumnost, škodoželjnost, prerivanje, obrekovanje, politikantstvo in malomeščanstvo, ki na domačijskem alkoholiziranem zapečku privzgojenega  hlapčevstva krnijo veselice s cestnim divjanjem in samomorilskim dejanjem.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prepovedan prehod meje
Dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča je zoper obdolženega odredil pripor zaradi utemeljenega suma, da je v sostorilstvu z neznanimi storilci storil kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Zunajobravnavni senat je pritožbo obdolženčevega zagovornika zavrnil kot neutemeljeno. Zoper tak sklep se je obdolženčev zagovornik pritožil in med drugim navedel, da dejanje obdolženca ne vsebuje vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja po tretjem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), da obdolženec očitanega kaznivega dejanja ni storil, temveč je zgolj „dal hrano nekim lačnim ljudem“. Vrhovno sodišče RS je s sodbo XI Ips 65269/2019 ugotavljalo, ali se dejanje obdolženca, ki je omogočil prehod meje več ljudem ter dva vozil po ozemlju Republike Slovenije, šteje za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje skladno s tretjim odstavkom 308. člena KZ-1.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 13 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 14 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 90. člena - trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je vsebinsko povezan z več kot 160 strokovnimi članki, in več kot 1.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.