c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2020, številka 04 / letnik XVIII.
 
Nullo actore nullus iudex.
Kjer ni tožnika, ni sodnika.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kakšno odločitev Sodišča EU lahko pričakujemo?
Sodišče EU bo jutri v Luksemburgu objavilo sodbo o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Slovenija Hrvaški v tožbi na podlagi 259. člena pogodbe o delovanju EU očita kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja med članicami EU ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil o gibanju oseb prek meja ter direktive glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Iz neuradnih virov je slišati, da se bo sodišče v petek izreklo za nepristojno in da ostaja le še vprašanje, v kolikšni meri bo sledilo mnenju pravobranilca (sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-457/18 Slovenija/Hrvaška). Pikamäe namreč ni zgolj ocenil, da sodišče "ni pristojno za odločanje o mednarodnem mejnem sporu, ki ne sodi pod pravo unije", temveč je izpostavil, da z vidika prava unije sporna meja med Hrvaško in Slovenijo ni bila določena.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pravno mnenje glede eventualnih parlamentarnih preiskav, zadevajočih določene disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kaj prinaša nova sodniška zakonodaja?
Včeraj je potekal skupen posvet Ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in Vrhovnega sodišča na temo nove sodniške zakonodaje - novel zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi. Glavni namen obeh novel je sicer zagotoviti racionalno in optimalno poslovanje sodišč, ekonomično poslovanje celotne sodne uprave in možnost specializacije sodnikov. S spremembami zakonodaje nameravajo tudi sodno okrožje dokončno uveljaviti kot osnovno organizacijsko enoto sodišč in uvesti "ene vrste naziv sodnika prve stopnje".

>> Ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bo
Državni zbor je včeraj ob koncu januarske redne zavrnil novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na koncu predlog ni dobil niti podpore vseh poslancev tistih skupin, ki so mu jo napovedovale.

>> Zaposlenim v državnih organih tudi dodaten dan dopusta za otroka
Državni zbor je sprejel novelo zakona o delavcih v državnih organih, ki naj bi odpravila neenakost zaposlenih v državnih organih pri priznavanju dodatnih dni dopusta. Tako bodo enako kot ostali v javnem sektorju upravičeni do dodatnega dneva dopusta na leto za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let.

>> Predčasnih volitev ne bi bilo možno izpodbijati
Morebitnih predčasnih volitev ne bi mogel nihče izpodbijati, saj še ni potekel rok, ki ga je Ustavno sodišče (odločba U-I-32/15) zakonodajalcu določilo za uskladitev zakonodaje z ustavo, je pojasnil ustavni pravnik Ciril Ribičič. Kot je dodal, sicer ni lepo, da se volitve izvajajo v neskladju z ustavo, "ni pa tudi tako hudo, kot zgleda na prvi pogled".

>> Oprostilna sodba pulmologu razveljavljena
Višje sodišče v Kopru je razveljavilo sodbo pulmologu iz šempetrske bolnišnice Damjanu Birtiču, ki je bil marca lani oproščen očitkov o malomarnem zdravljenju. Višje sodišče je zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

>> Ministrstvo o sodbi v zadevi Rupnik
Reševanje zahtev za varnost zakonitosti v primeru povojnih sodb ne zanika zavrženosti konkretnih primerov, še manj jih rehabilitira, so poudarili na pravosodnem ministrstvu. Po odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo povojno obsodbo generala Leona Rupnika, se je namreč zvrstilo več pozivov k preprečitvi razvrednotenja zgodovine.

>> Združenje frank s pritožbo na Evropsko komisijo
V Združenju frank, ki opozarja na problem domnevno nepoštenih pogojev v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih, bodo to težavo internacionalizirali. "Najprej se bomo s pritožbo obrnili na Evropsko komisijo, nato pa tudi na druge evropske institucije, pristojne za varstvo človekovih pravic in pravic potrošnikov," so napovedali.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Delo obsojencev
8. februarja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o plačilu za delo obsojencev, ki v Pravilnik vnašajo ureditev dela obsojencev pri zunanjih delodajalcih, določajo, da v primeru prekinitve dela zaradi izobraževanja obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu, ki ga je dosegel pred prekinitvijo dela, če se po uspešno opravljenem izobraževanju vrne na delo in uveljavljajo posebno denarno nagrado tudi za dela v posebno težkih delovnih razmerah za vsak mesec dela v znesku največ dveh povprečnih mesečnih plačil za opravljeno delo. Plačilo za delo v skladu s spremembami se začne odmerjati in obračunavati 1. marca.

>> Zagovorništvo otrok
Spremembe > Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta, ki veljajo od 25. januarja, določajo uvrstitev kandidata na seznam zagovornikov po opravljenem teoretičnem delu usposabljanja, in ne več po opravljenem usposabljanju, uspešno zaključenem prvem primeru zagovorništva in opravljenem preizkusu znanja za zagovornika. Poleg tega se je zvišalo plačilo za opravljeno supervizijo s 6,7 točk na 10 točk za pedagoško uro, vrednost točke pa ostaja pri 10,00 evrov bruto.

>> Uskladitve preživnin
1. februarja se bo začel uporabljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2020, ki za preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2019 ali določene oz. dogovorjene v marcu 2019, določa povečanje za 2,2 odstotka. Za preživnine, ki so bile določene oz. dogovorjene aprila, maja ali avgusta 2019 pa se povečanje giblje med 1,5 in 0,2 odstotka.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 in 5
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropski parlament potrdil sporazum o brexitu
Evropski parlament je včeraj na plenarnem zasedanju v Bruslju po čustveni in na trenutke burni razpravi potrdil sporazum o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz EU. Pred glasovanjem o zgodovinski odločitvi so v razpravi odmevali izrazi žalosti ter zagotovila, da bodo pogrešali Britance in da bodo ostali dobri prijatelji.

>> Boljša zaščita potrošnikov
17. januarja je začela veljati nova Uredba (EU) 2017/2394 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, v skladu s katero lahko nacionalni organi za varstvo potrošnikov zahtevajo, da se s spletnih strani ali družbenih medijev, ki bi vsebovali prevare, zadevne informacije popravijo, zakrijejo ali odmaknejo. Prav tako bodo lahko izvedli poskusne in prikrite nakupe ter preverjali finančne tokove, da bi izsledili nepoštene trgovce in spletne prevare. Komisija bo po novih pravilih lažje opozarjala nacionalne organe in koordinirala njihove ukrepe za odpravo praks, ki zadevajo večino potrošnikov v EU. Prek novega spletnega orodja za izmenjavo informacij pa bodo potrošniški centri, potrošniki in trgovinske organizacije lahko uradno opozarjali na nove tržne nepravilnosti.

>> Globalni standardi v zvezi z nasiljem in nadlegovanjem v svetu dela
Evropska komisija je sprejela zakonodajni predlog, ki bo državam članicam EU omogočil nadaljevanje postopka ratifikacije Konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. V skladu s konvencijo sta nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu lahko kršitev ali zloraba človekovih pravic, kar ogroža enake možnosti. EU ne more ratificirati konvencije, ker ni članica ILO, lahko pa jo ratificirajo njene države članice. Raziskava o nasilju nad ženskami, ki jo je izvedla Agencija EU za temeljne pravice, je pokazala, da je bila vsaka druga ženska v EU od 15. leta starosti že vsaj enkrat deležna spolnega nadlegovanja. V 32 odstotkih primerov je dejanje storila oseba, povezana z njeno zaposlitvijo.

>> Jourova zaskrbljena zaradi kampanje proti sodnikom na Poljskem
Sodnike na Poljskem je treba zaščititi pred "kampanjo klevetanja", ki jo proti njim izvaja poljska vlada, je v torek v Varšavi opozorila podpredsednica Evropske komisije, pristojna za vrednote in transparentnost, Vera Jourova.

>> Načrt za bolj ambiciozno Unijo
Evropska komisija je včeraj sprejela svoj delovni program za leto 2020. V njem je določila ukrepe, ki jih bo sprejela leta 2020, da bi pretvorila politične usmeritve predsednice von der Leyen v oprijemljive rezultate za evropske državljane in državljanke, podjetja in družbo. Ta prvi delovni program sledi vodilu uspešno izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša dvojni ekološki in digitalni prehod.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Spornost in nepotrebnost avtentične razlage zakona    

dr. Marko Novak
   
Institut avtentične razlage zakona že nekaj let buri slovensko (strokovno) javnost. Predvsem mlajša ustavna stroka (npr. Zagorc, Nerad) mu nasprotuje. V zadnjem času pa je olje na ogenj prilila njena uporaba v zadevi »Farmacevtka«, ko je DZ razložil naravo roka za še dovoljeno uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov v kazenskem postopku (ORZKP153,154). Vrhovno sodišče (VSRS Sodba I Ips 15930/2017 in Sklep Cpg 2/2014) se je avtentični razlagi zakona »uprlo«, češ da sodstva ne zavezuje, saj da nasprotuje delitvi oblasti, Ustavno sodišče pa, kot mi je znano, v tem novem stanju stvari, še ni sprejelo kakšnega novega stališča.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je tudi vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 147. člena o pogojih za premestitev). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakonodajna sled pa omogoča vpogled v vse objavljene dokumente, ki so prispevali k nastanku ali spremembi določenega predpisa, od prvih osnutkov na ministrstvih, preko vladnih predlogov, do vseh faz obravnave v DZ.

Besedilo ZJU je vsebinsko povezano z več kot 400 strokovnimi članki, več kot 1.050 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.