c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2018, številka 51-52 / letnik XVI.
 
Primum non nocere.
Predvsem ne škodovati.
 
     

 

Novosti

VOŠČILO

     
  
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ustavnih sodnikov ni mogoče popredalčkati na leve in desne
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pravosodje v letu 2018
Na področju pravosodja so leto zaznamovale nekatere zakonske spremembe, med drugim razveljavitev dela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Sprejeti sta bili novela > zakona o izvršbi in novela > zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je uvedla probacijo. Za več ostrih tonov je poskrbelo ravnanje vrhovnega sodišča v zadevi Pro Plus. Prihodnje leto politiko in pravosodno stroko čaka predvsem razprava o morebitni uvedbi poskusnega mandata sodnikov in umiku izvolitve sodnikov iz pristojnosti državnega zbora na Sodni svet. Koalicija se je namreč obvezala, da bo predlog sprememb ustave, s katerimi bi uvedli preizkusno dobo sodnikov in umaknili volitve sodnikov iz DZ, predlagala v enem letu.

>> Tožba Slovenije proti Hrvaški zaradi Ljubljanske banke pred veliki senat ESČP
O tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi Ljubljanske banke (LB) bo odločal veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice. Slovenija je meddržavno tožbo na ESČP proti Hrvaški zaradi kršitve pravic LB pri izterjavi dolgov hrvaških podjetij vložila 15. septembra 2016. Kot so sporočili iz Strasbourga, je senat sodišča odstopil ta primer velikemu senatu, ki ga sestavlja 17 sodnikov. To se po pojasnilih sodišča zgodi samo izjemoma. 30. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) določa, da če zadeva, ki jo senat obravnava, načenja pomembno vprašanje v zvezi z razlago konvencije ali njenih protokolov ali pa bi rešitev vprašanja lahko privedla do protislovja s predhodno izrečeno sodbo sodišča, lahko senat, če še ni izrekel sodbe, kadarkoli prepusti pristojnost velikemu senatu, če temu nobena od strani ne nasprotuje.

>> Hrvaška še pripravlja odgovor na slovensko tožbo
Hrvaška bo "v predpisanem roku" argumentirano odgovorila na slovensko tožbo pred Sodiščem EU v povezavi s hrvaškim nepriznavanjem meje, so v ponedeljek sporočili iz hrvaškega zunanjega ministrstva. Neuradno naj bi na Sodišču EU v Luxembourgu hrvaški odgovor pričakovali okoli božiča.

>> Šugman Stubbsova nastopa mandat ustavne sodnice
Katja Šugman Stubbs je včeraj na ustavnem sodišču začela devetletni mandat ustavne sodnice, ustavni sodnik Rajko Knez pa triletni mandat predsednika ustavnega sodišča. Oba bosta na svojih mestih nadomestila dozdajšnjo ustavno sodnico in predsednico ustavnega sodišča Jadranko Sovdat, ki ji je mandat potekel v torek.

>> Za podpredsednika vrhovnega sodišča predlagan Miodrag Đorđević
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v ponedeljek poslala predsedniku DZ Dejanu Židanu predlog za imenovanje podpredsednika vrhovnega sodišča. Na ta položaj za prihodnjih šest let predlaga vrhovnega sodnika svetnika Miodraga Đorđevića

>> Za začetek ponovljenega sojenja Noviču pričali svojci žrtve in obdolženega
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začelo ponovljeno sojenje Milku Noviču, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Na prvem sojenju je bil spoznan za krivega in obsojen na 25 let zapora, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje. V torek so pričali svojci Jamnika in Noviča.

>> Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo Črnigoju v zadevi Stavbenik
Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici nekdanjemu direktorju Primorja Dušanu Črnigoju, ki je bil obtožen zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode v zadevi Stavbenik. Tožilka Damijana Bandelj tako ni uspela s pritožbo, ki jo je višje sodišče zavrglo kot neutemeljeno.

>> Odškodnina zaradi nestrokovnega ravnanja medicinskega osebja UKC Ljubljana
Sodišče je zdaj že odrasli ženski, ki je kot 20-mesečna deklica zaradi nestrokovnega ravnanja medicinskega osebja UKC Ljubljana dobila hude poškodbe možganov, pravnomočno dosodilo 220.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo in 45.000 evrov za izgubo pri zaslužku, UKC pa ji mora plačevati tudi mesečno rento.

>> Prioritete občine, sociala, plače, zdravstvo
Vlada Marjana Šarca se je v prvih 100 dneh mandata dogovorila o zvišanju povprečnin za občine in plač v javnem sektorju, odpravila zadnje varčevalne ukrepe pri socialnih prejemkih in se lotila skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu. Kot prioriteto zdaj izpostavlja pripravo rebalansa proračuna za leto 2019 in napoveduje spremembe davčne zakonodaje. Analitiki menijo, da bo glavni izziv te vlade dokončati mandat.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odškodninska odgovornost delodajalca
Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor spada tudi njegovo (ne)upoštevanje varnostnih navodil. Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. VIII Ips 321/2017 sicer zavrnilo navedbe toženke, da je njena odgovornost izključena, saj v postopku ni bilo dokazano, da je škoda nastala izključno zaradi tožnikovega dejanja. Je pa pritrdilo toženki, da je delež tožnikovega soprispevka, ki ga je določilo sodišče druge stopnje, prenizek zato, ker delavec varnostnega pasu ni namestil na navezno vrv. To pomeni, da je zavestno opustil eno od osnovnih dolžnosti delavca iz 35. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) - spoštovanje in izvajanje predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljanje dela, da zavaruje svoje življenje in zdravje.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
29. decembra bo začel veljati novi Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov, ki ureja izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnih policistov, določenih v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), program usposabljanja in program strokovnega izpita za pravosodne policiste in kandidate za pravosodne policiste v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, zahtevano vsebino usposabljanja za pravosodne policiste, ki so status pooblaščene uradne osebe pridobili zunaj uprave, in obrazec posebne izkaznice pravosodnih policistov. Novi pravilnik med drugim določa vnos podatkov v informacijski sistem Uprave, med druge naloge pravosodnih policistov uvršča motenje in onesposobitev brezpilotnih letalnih naprav in razveljavlja Navodilo o namestitvi obsojenca v samsko sobo, katerega vsebino ureja v 15. členu. Pravilnik ne ureja več posebnega usposabljanja, s katerim so pravosodni policisti pridobili potrebna znanja in veščine za opravljanje nalog pravosodnega policista specialista, operativnega vodje, poveljnika ter za druga vodstvena mesta. Poleg tega pravilnik ne določa več zdravstvenega pregleda po vsaki uporabi prisilnega sredstva, ki je namenjen ugotovitvi morebitnih poškodb in zagotovitvi potrebne zdravstvene oskrbe obsojencu.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 81
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravljičnih 7 o sovražnem govoru    

dr. Matej Avbelj
   
Žal je treba ugotoviti, da so časi resni. Preresni. Evropska unija še nikoli poprej ni stala na tako trhlih nogah. Trije politični nacionalni stebri evropske integracije so v globoki krizi: Velika Britanija v vsesplošnem odhajanju; Francozi so na ulicah v rumenih jopičih, ker jim je prekipelo; v Nemčiji pa je sonce Merklovi nepreklicno zašlo in nihče ne ve, kaj pravzaprav sledi. Ko so tri največje evropske države v krizi, je prihodnost več kot negotova. Ampak v Sloveniji se nas, tako se zdi, to prav malo tiče. Pri nas se ukvarjamo s sovražnim govorom. V tem predbožičnem, pravljičnem času se na to, že povsem izčrpano temo izčrpanih ljudi, odzivam s sedmimi točkami o sovražnem govoru. To ne bo niti pravljica, niti »fake news«, ampak, kot se spodobi, čista resnica.
   
     
   
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Tilen Zonta, dr. Maja Bogataj Jančič:
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUPJS, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že 19 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je na voljo vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi vplivi na 24 drugih predpisov. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 26. člen ZUPJS, ki določa subvencijo kosila za učence.

ZUPJS je povezan tudi z več kot 50 strokovnimi članki in več kot 290 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
1. januar 2019 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.