c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2018, številka 25 / letnik XVI.
 
Sententia incerta non valet.
Nedoločna sodba ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Slovenija in Hrvaška ostajata vsaka na svojem bregu
Slovenija in Hrvaška leto dni po objavi arbitražne razsodbe o poteku meje med njima ostajata trdno vkopani na svojih bregovih. Hrvaška vztraja, da je iz arbitražnega postopka izstopila, in ponuja dvostranski dogovor. Slovenija na drugi strani tudi zaradi preteklih izkušenj vztraja, da je treba razsodbo uresničiti. Potem ko je Evropska komisija v ponedeljek po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je premier Miro Cerar še isti dan napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama. Vlada RS se bo tako na današnji seji seznanila z besedilom predlagane tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU v Luxembourgu zaradi hrvaških kršitev prava EU. Vlada namerava tožbo proti Hrvaški vložiti po obravnavi pred novim odborom DZ za zunanjo politiko (OZP), ki se bo lahko sestal po ustanovi seji DZ. Na včerajšnjem sestanku predstavnikov parlamentarnih strank je bil ugotovljen konsenz, da je treba to tožbo dokončno pripraviti, vendar je prav, da vodje parlamentarnih strank in člani novega OZP razpravo o arbitražni tožbi opravijo še enkrat. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes znova napovedal, da bo Hrvaška tudi novi slovenski vladi predlagala dvostransko rešitev spora o meji na podlagi pravnega okvirja, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. Prepričan je, da bi tako lažje prišli do rešitve spora kot pa s tožbo Slovenije proti Hrvaški pred Sodiščem EU.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Ddr. Klemen Jaklič: O samovladi človeka in ljudstva
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Najstarejši poslanec upa na poenotenje o kandidatu za predsednika DZ
Na petkovi ustanovni seji DZ bo v poslanske klopi sedlo 90 poslancev. Najmlajša med njimi, Jerca Korče (LMŠ), napoveduje prizadevanje za dvig politične kulture v DZ. Najstarejši, Peter Jožef Česnik (SAB), ki bo tudi vodil ustanovno sejo, pa je izrazil upanje, da se bodo v DZ izvoljene stranke zedinile o kandidatu za predsednika DZ. Ta je po protokolu drugi najpomembnejši človek v državi, zato funkcija velja za prestižno in je vedno del koalicijskih usklajevanj. Državni zbor je od njegove ustanovitve decembra 1992 vodilo enajst predsednikov, ki so se izmenjali v sedmih parlamentarnih mandatih.

>> Zavrženje pritožbe neparlamentarnih strank zoper volilni izid
Vrhovno sodišče je zavrglo pritožbe neparlamentarnih strank zoper izid volitev v DZ. Po odločitvi vrhovnega sodišča takšna pritožba ni dovoljena, saj je to sodišče pristojno za odločanje o volilnih sporih le v primerih, ki se nanašajo na kandidacijski postopek, za presojo zakonitosti rezultata volitev v DZ pa ne.

>> Sodišče pritrdilo argumentaciji sindikata
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v individualnem sporu, ki ga je sindikat ministrstva za obrambo sprožil za svojega člana, pritrdilo argumentaciji sindikata in odločilo, da mora ministrstvo delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za odmor za malico, ki ga ne more koristiti, kot tudi za čas primopredaje dela pred ali po opravljeni izmeni.

>> Sodnica četverico oprostila očitka zlorabe prostitucije in organizirane trgovine z ljudmi
Ljubljansko okrožno sodišče je v sredo po poročanju medijev domnevno organizirano hudodelsko združbo z območja Ljubljane in Kranja, sestavljeno iz štirih članov, oprostilo očitka zlorabe prostitucije 34 deklet, ki so delovale v dveh nočnih lokalih, v Veroniki v Dragočajni in v Red & Black na Mlaki pri Kranju.

>> Trivkoviću za sodelovanje pri ugrabitvi sedem let in dva meseca zapora
Okrožno sodišče v Ljubljani je Milanu Trivkoviću v ponovljenem sojenju za sodelovanje pri ugrabitvi Zorice Škrbić prisodilo sedem let in dva meseca zaporne kazni. Naložilo mu je tudi plačilo stroškov postopka in sodnih taks. Sodba še ni pravnomočna, obramba je napovedala pritožbo.

>> Preiskava korupcijskih kaznivih dejanj v bankah
Kriminalisti so prejšnji teden zaključili obsežno akcijo, v kateri so izvedli preko 20 preiskav, tudi v bankah, in odredili pridržanje petim osumljencem. Sodišče je glavnima organizatorjema odredilo pripor, trem izreklo ukrep javljanja na policijski postaji, kriminalisti pa nadaljujejo s preverjanjem okoliščin, povezanih z odobritvami kreditov.

>> V DZ največ lobističnih stikov prijavile poslanske skupine koalicije
Število prijav lobističnih stikov se sodeč po poročilu KPK za leto 2017 v zadnjem času povečuje. Poročilo govori o skoraj 4000 prijavah. Od tega so nekaj manj kot 1000 lobističnih stikov prijavili poslanke in poslanci, najpogosteje koalicijskih poslanskih skupin. V nekaterih primerih se je lobiranje v DZ v minulem mandatu očitno tudi obrestovalo.

>> Furs razjasnil nekatere dileme o obdavčitvi kriptovalut
Finančna uprava RS je z dopolnitvijo pojasnila glede davčne obravnave poslovanja z virtualnimi valutami razjasnila nekatere dileme, povezane z obdavčitvijo trgovanja s kriptovalutami. Med drugim lahko sedaj vsak na podlagi enajstih objavljenih primerov bolje poskuša presoditi, ali opravlja dejavnost trgovanja z virtualnimi valutami ali ne.

>> Nevladne organizacije pozvale k preiskavi vračanja migrantov
Slovenske nevladne organizacije so v pismu predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju pozvale k neodvisni preiskavi domnevno nezakonitega vračanja migrantov po tistem, ko so že zaprosili za azil. Na policiji očitke zavračajo in pravijo, da vsi postopki potekajo strokovno in zakonito.

>> Trump za veleposlanico v Slovenijo pošilja Lyndo Blanchard
Bela hiša sporoča, da je ameriški predsednik Donald Trump na položaj nove veleposlanice v Sloveniji imenoval podjetnico in aktivistko za otroke in proti revščini Lyndo Blanchard iz zvezne države Alabame. Njeno nominacijo mora potrditi senat, ki zaslišanja v odboru za mednarodne odnose še ni razpisal.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Štiriindvajset let Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Če Evropsko sodišče v prvih letih po slovenski ratifikaciji Evropske konvencije ni obravnavalo veliko pritožb zoper Slovenijo, se je to število izjemno povečalo v naslednjem desetletju, ko so se pritožniki seznanili z Evropsko konvencijo. V zadnjih letih se število pritožb in sodb zoper Slovenijo umirja. Evropsko sodišče je v letošnjem letu do včeraj, 14. junija 2018, podalo pet sodb zoper Slovenijo, pri čemer je v treh ugotovilo kršitve Evropske konvencije (Čeferin proti Sloveniji (št. 40975/08, 16. januar 2018), Mirovni inštitut proti Sloveniji (št. 32303/13, 13. marec 2018), Benedik proti Sloveniji (št. 62357/14, 24. april 2018)). Iz sodne prakse Evropskega sodišča izhajajo tudi določene spremembe v pravni naravi sodb zoper Slovenijo, ki se večinoma ne nanašajo več samo na pravico do poštenega sojenja, temveč tudi na pravice do zasebnosti, svobode izražanja in prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja oziroma kaznovanja. Manjše število pritožb in sodb pred Evropskim sodiščem seveda samo po sebi ne pomeni, da se stanje varstva človekovih pravic pred slovenskimi sodišči izboljšuje, temveč da se je dobršen del zadev prenesel na domačo raven varstva človekovih pravic.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Diskriminatorna obravnava bolnika zdravljenega v Sloveniji in tujini
Vrhovno sodišče je s sodbo št. VIII Ips 273/2017 z dne 15. maja 2018 zavrnilo revizijski zahtevek z očitano diskriminatorno obravnavo zavarovancev, ki v Sloveniji uveljavljajo zdravstvene storitve v samoplačniški ambulanti v primerjavi z zavarovanimi osebami, ki dobijo povrnjene stroške za opravljene zdravstvene storitve v tujini tudi pri zasebnem izvajalcu. Načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS pomeni predvsem zahtevo po nearbitrarni uporabi prava do posameznih subjektov. Že iz revizije izhaja, da gre za dve različni situaciji, ki jih ZZVZZ različno ureja. Za uveljavljanje zdravstvenih storitev se praviloma uporablja zakonodaja države, v kateri je storitev opravljena. Za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, je treba uporabiti slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še Uredbo št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Direktivo št. 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Zavarovanci so v enakem položaju v primeru uveljavljanja zdravstvenih storitev v Sloveniji, prav tako pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini, razlikovalni element pa je mednarodni, čezmejni. Ker gre za različne položaje, jih je dopustno urejati različno. Zato očitana kršitev ni podana.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Nina Betetto:
Še o pritiskih
 
 
dr. Katarina Vatovec, dr. Dejan Valentinčič:
Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Določitev začetka uporabe določb ZPlaSSIED o uporabi varnostnih ukrepov
Na podlagi tretjega odstavka 336. člena > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je bilo objavljeno Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe > 117., 118., 119. in 153. člena ZPlaSSIED, ki urejajo uporabo varnostnih ukrepov. Omenjene določbe se začnejo uporabljati 14. septembra 2019.

>>Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju, predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Rok za prijavo se izteče 15. julija.

>> Univerzalna graditev in uporaba objektov
Na podlagi novega Gradbenega zakona (GZ) je bil sprejet Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, ki je začel veljati 16. junija in podrobneje določa bistveno zahtevo, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov, ter vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem, in graditev prilagodljivih objektov. Novi pravilnik se uporablja pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, razen če so posamezne zahteve glede univerzalne gradnje in uporabe objektov ter graditve prilagodljivih objektov za posebne vrste objektov s posebnimi predpisi urejene drugače. V takem primeru se določbe tega pravilnika uporabljajo le za tiste zahteve, ki niso urejene s posebnim predpisom.

>> Vrste dejanskih rab dela stavbe
Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe, bo začel veljati 30. junija, uporabljati pa se bo začel 22. novembra. V prilogah pravilnika so določene vrste dejanskih rab dela stavbe in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, ter vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in njihove šifre, ki se tudi vodijo v katastru stavb.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. julij 2018 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 
 
1. julij 2018 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) 
 
1. julij 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. julij 2018 Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv) 
 
5. julij 2018 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
1. september 2018 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) 
 
1. september 2018 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) 
 
1. september 2018 Zakon o gimnazijah (ZGim) 
 
1. oktober 2018 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. oktober 2018 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že sedem vplivov, od tega pet novel. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh osem verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 600 strokovnimi članki, več kot 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.