c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2018, številka 15 / letnik XVI.
 
Culpa lata dolo aequiperatur.
Velika malomarnost se izenačuje z naklepom.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Omejitev skupne višine denarne odškodnine izbrisanim protiustavna
12. člen > Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), s katerim je zakonodajalec določil omejitev skupne višine denarne odškodnine, ki se lahko dosodi izbrisanim, je Ustavno sodišče ocenilo kot protiustaven (Odločba U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16). Ureditev je razveljavilo, in sicer s takojšnjim učinkom za tiste, ki so zahtevke vložili pred uveljavitvijo zakona. Ko gre za ostale oškodovance, pa je zakonodajalcu dalo devetmesečni rok, da sprejme novo ureditev, sicer bo razveljavitev 12. člena začela veljati tudi zanje. Ustavno sodišče je sodiščem hkrati naložilo, naj do uveljavitve nove zakonske ureditve oz. najdlje do izteka odložnega roka prekinejo sodne postopke, v katerih so izbrisani vložili tožbe za plačilo denarne odškodnine v sodnem postopku. S tem bo v odprtih sodnih postopkih preprečena uporaba protiustavnega zakona. Odločitev Ustavnega sodišča ni presenetila zagovornika izbrisanih Matevža Krivica, se mu pa zdi problematično, da se je ustavno sodišče v odločitvi, "povsem brez potrebe zapletlo v neke globokoumne pravniške finese". Kot opozarja, je namreč upravičence do odškodnin "umetelno" razdelilo na take, za katere razveljavitev velja takoj, in na take, za katere bo stopila v veljavo čez devet mesecev, če DZ zakona ne bo ustrezno spremenil. "Kot da že dozdajšnjih 26 let čakanja na popravo krivic ni bilo dovolj," pravi in opozarja, da ima ugotovitev protiustavnosti 12. člena zakona praktičen pomen za samo kakšnih 300 od skupaj 25.671 izbrisanih.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Ministrstvo za pravosodje razpisuje dve sodniški mesti na Sodišču EU
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> 2. maja ustna obravnava v povezavi z arbitražo
Evropska komisija predlaga 2. maja ustno obravnavo v povezavi s slovenskim pismom glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. "Obravnava 2. maja bo priložnost za strani, da predstavita svoja opažanja, kot je predvideno v sklopu 259. člena PDEU," so v torek sporočili iz komisije. Hrvaška se bo do 17. aprila pisno izrekla o tožbi Slovenije zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, je včeraj objavil hrvaški časnik.

>> Prošnja za mediacijo pri prenesenih deviznih vlogah
Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je napovedal, da se pripravlja pismo Evropski komisiji s pozivom, da bi opravila mediacijo v povezavi s problematiko prenesenih deviznih vlog. Če ta mediacija ne bo uspešna, bo Slovenija lahko vložila tudi tožbo pred Sodiščem EU proti Hrvaški.

>> Bančna preiskovalna komisija DZ ugotovila tudi kazensko in odškodninsko odgovornost
Bančna preiskovalna komisija DZ je sprejela končno poročilo, v katerem med drugim ugotavlja, da sta nekdanji upravi NLB in Nove KBM kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse, da je Banka Slovenije zanemarila kreditna tveganja in da so vlade od 2004 naprej objektivno odgovorne zaradi imenovanja nadzornikov in neustreznega ukrepanja. Akterji iz končnega poročila so v prvih odzivih na ugotovitve poročila večinoma zadržani, zgovornejša sta le nekdanji finančni minister Franc Križanič in nekdanja premierka Alenka Bratušek. Ostali želijo poročilo najprej temeljito preučiti.

>> DZ soglasno podprl končno poročilo preiskovalne komisije za Teš 6
DZ je danes soglasno podprl ugotovitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ za Teš 6. Vse vlade od 2004 do 2012 so ravnale neodgovorno, največja politična odgovornost pa je na vladi Boruta Pahorja in takratnima ministroma Francu Križaniču in Mateju Lahovniku. DZ bo proti njim naznanil sum kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzorstva.

>> Zastaranje primera Kryžanowski v rokah višjega sodišča
Del kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z ustavo, je sklenilo Ustavno sodišče (Odločba U-I-132/15). Gre za primer Marka Kryžanowskega, ki se je pritožil na prvostopenjsko obsodilno sodbo. Ker se 21. aprila izteče desetletni zastaralni rok, se lahko zgodi, da bo zadeva še pred odločitvijo višjega sodišča zastarala.

>> Izredni nadzor celjskega sodišča
Ministrstvo za pravosodje je zaradi neporočanja o začetku preiskave stečajnega upravitelja Tomaža Kosa odredilo izredni nadzor nad izvajanjem sodne uprave na celjskem okrožnem sodišču. Hkrati je sodnemu svetu predlagalo disciplinski postopek zoper preiskovalno sodnico Bojano Leskovar. Gre za prvi primer, da se je pravosodno ministrstvo odločilo za uvedbo izrednega nadzora. Okrožno sodišče v Celju bo ministrstvu vse zahtevane akte oz. navodila v zvezi z obveznostmi glede obveščanja ministrstva posredovalo v odrejenem roku, so sporočili s sodišča.

>> DZ bo tri nove člane Sodnega sveta izvolil prihodnji teden
Mandatno-volilna komisija DZ se je seznanila z listo kandidatov za člane Sodnega sveta in jo ocenila kot ustrezno. Kandidati so Damjan Možina, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek, odločitev, kateri trije bodo postali člani Sodnega sveta, pa je v rokah DZ. Poslanci bodo končno odločitev sprejeli na izredni seji 19. aprila, člane Sodnega sveta pa bodo izvolili s tajnim glasovanjem. V predsedniški palači ta teden potekajo javne predstavitve kandidatov za tri člane Sodnega sveta. Prva sta se včeraj predstavila Rok Svetlič in Emil Zakonjšek, ki sta med drugim izpostavila potrebo po ohranjanju ugleda sodstva. Zanj je po njuni oceni odgovoren tudi Sodni svet, ko predlaga sodnike v izvolitev ali odloča o njihovih napredovanjih.

>> Slovensko sodniško društvo zavrača možnost tožbe sodnikov
Sodnika ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju na sodišču, meni predsednica slovenskega sodniškega društva Urška Kežmah. Kot pravi, sodnik v sodnih postopkih nastopa v imenu države. S tem je Kežmahova odgovorila na javno polemiko o možnosti odškodninskih tožb zoper sodnike, so sporočili iz društva. Polemiko je sprožil prvak SDS Janez Janša, ki je vložil odškodninsko tožbo zaradi sodnega procesa Patria. Ta od države, nekdanje tožilke in štirih sodnikov terja odškodnino v višini 900.000 evrov. Odškodnino od države je zaradi procesa Patria sicer zahtevala že SDS.

>> Zaščita prič
Parlamentarni odbor za pravosodje je včeraj obravnaval vladni predlog novele zakona o zaščiti prič. Državna sekretarka z ministrstva za pravosodje Tina Brecelj je pojasnila, da s predlaganimi spremembami krepijo zaščito prič in verjamejo, da s tem delajo postopke učinkovitejše. Člani odbora so predlagane rešitve podprli brez razprave.

>> Podjetja že precej prilagojena uredbi o varstvu podatkov, a nejasnosti ostajajo
Uredba EU o varstvu podatkov, ki se bo začela uporabljati 25. maja, podjetjem prinaša številne novosti, na katere so mnoga v veliki meri že pripravljena. Kljub vsemu v zvezi z uredbo ostajajo nejasnosti, zaradi kateri podjetniki najemajo tudi zunanje svetovalce. Kolegij predsednika DZ včeraj na izredno sejo, ki bo potekala skoraj ves prihodnji teden in na katero je že uvrščenih 24 zakonskih predlogov, ni uvrstil predloga novega zakona o varstvu osebnih podatkov, saj člani kolegija niso izglasovali predloga, da se zakon obravnava po nujnem postopku. To pomeni, da zakon v tem mandatu ne more biti sprejet.

>> Med najbolj perečimi področji sociala, slabo upravljanje in okolje
Najbolj pereča področja, ki jih varuh človekovih pravic izpostavlja v poročilu za lani, so socialno-ekonomska slika ljudi in njihovo zdravje, slabo upravljanje in okoljska vprašanja, je v torek dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Izpostavljeno je tudi delovanje pravne države, saj je pri normativni dejavnosti kaos, je dodal njen namestnik Tone Dolčič. Med skupno 77 priporočili, ki so jih podali, je tudi priporočilo DZ, vladi in ministrstvom za sprejetje ukrepov za uveljavitev ustavnega načela, da je Slovenija pravna in socialna država, da bi odpravili revščino ter posameznikom in družinam zagotovili pogoje za zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Tri desetletja ustavne praznine    

dr. Matej Avbelj
   
Za razliko od preteklih generacij pravnikov, ki so med študijem ustavnega prava iz vodilnih učbenikov več kot o Pisateljski ustavi lahko izvedeli o odhodu komunistov z nekega partijskega kongresa, bi nove generacije morale biti deležne bolj celovite, predvsem pa bolj natančne in resnicoljubne izobrazbe. Mladi pravniki bi morali izvedeti, da se za peščico puščobnih stavkov o nastajanju slovenske ustave v vodilnih učbenikih ustavnega prava, v katerih je še vedno mnogo več prostora za jugoslovanske ustavne relikvije kot za lastno slovensko ustavno zgodovino, skrivajo konkretni ljudje, z imeni in priimki, njihove usode, ideje in hrepenenja po boljšem in bolj pravičnem svetu. Ta hrepenenja so tista, ki se zlivajo v zgodbo, ki jo vsak narod pove o samem sebi, da bi zmogel stati in obstati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveni mesti podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijavo oziroma kandidaturo je potrebno oddati do 6. maja 2018.

>> Poravnavanje v kazenskih zadevah
Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah ureja sklenitev sporazuma, ki vsebuje določeno moralno ali materialno zadoščenje oškodovanca zaradi storjenega dejanja osumljenca. Dopolnitev pravilnika, ki bo začela veljati 21. aprila, dodaja novo I.a poglavje, ki ureja štampiljko poravnalca, ta je dokaz pristnosti in verodostojnosti pisanja poravnalca. Ministrstvo za pravosodje priskrbi poravnalcu štampiljko na njegove stroške. Poravnalcem, ki so na dan uveljavitve dopolnitve pravilnika vpisani v imenik poravnalcev, ministrstvo izda potrdilo, v katerem ugotovi obstoj vpisa poravnalca v imenik. Potrdilo se uporablja pri izkazovanju statusa poravnalca do prejema štampiljke, ministrstvo pa mora poravnalcem v enem mesecu po uveljavitvi dopolnitve pravilnika priskrbeti štampiljke. Z dnem uveljavitve dopolnitve pravilnika ni dovoljeno uporabljati štampiljk, ki niso izdelane v skladu z dopolnitvijo pravilnika.

>> Dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
Nova Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki se bo začela uporabljati 1. junija, ne spreminja višine dajatve, temveč spreminja sistem njenega obračuna. Obstoječi sistem se je dopolnil s tem, da se z zdajšnjega sistema izračunavanja letne dajatve na mesečni osnovi preide na dnevni obračun. Letna dajatev, ki je bila prej podana v letni višini, je zdaj podana v višini dajatve na dan. Pri tem preračunu se bo višina letne dajatve delila s 365. Z uredbo se uvaja nova dajatev za eno preskusno tablico, ki je izdana na osnovi dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Procesna legitimacija v izvršilnem postopku
Pred sodiščem prve stopnje je tekel izvršilni postopek, ki pa ga je sodišče zaradi smrti dolžnika prekinilo. Odločitev je obrazložilo z dejstvom, da je dolžnik zaradi smrti prenehal obstajati, po njem pa tudi niso bili razglašeni dediči. To je skladno z 81. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) procesna pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti in onemogoča nadaljnji postopek. Zoper takšno odločitev se je upnica pravočasno pritožila iz razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in posledično zmotne uporabe materialnega prava. Upnica je posebej izpostavila, da je na poziv sodišča odgovorila, da se zapuščinski postopek po pokojnem dolžniku še ni začel, in da dediči, na katere bo terjatev prešla, še niso znani. Višje sodišče je s sklepom I Ip 1011/2017 pritožbi ugodilo in pritrdilo sodišču prve stopnje, da neoprava zapuščinske obravnave in neizdaja sklepa o dedovanju predstavlja oviro za nadaljevanje postopka. Čeprav sicer s trenutkom smrti pravnega prednika njegovi dediči že po samem zakonu vstopijo v vse materialne in procesne pravice in obveznosti (132. člen Zakon o dedovanju (ZD)), torej tudi v procesni položaj pravnega prednika, to velja le za primer procesne legitimacije, ne pa za stvarnopravno legitimacijo, in ne pomeni spremembe stranke postopka v materialnopravnem razmerju. Kdo je dokončni dedič je namreč ugotovljeno šele s sklepom o dedovanju. Šele z njim je jasno, kdo je pasivno legitimiran in na katero osebo je v trenutku zapustnikove smrti prešlo premoženje. Le dokončni dedič vstopi v pravice in obveznosti zapustnika, in sicer z učinkom za nazaj.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 13 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 14 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu, tako npr. primerjava besedila 24. člena ZST-1 (stečajni postopek in postopek prisilne poravnave) pred in po spremembi.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 130 strokovnimi članki in več kot 2.250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.