c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2016, številka 37 / letnik XIV.
 
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog novele KZ-1E odpravlja dosmrtni zapor
Ministrstvo za pravosodje predlaga odpravo dosmrtnega zapora. Tako izhaja iz predloga novele kazenskega zakonika, ki je že bil v medresorskem usklajevanju. Na ministrstvu so se tako odločili, ker da uvedba te sankcije sploh ni bila potrebna. Dosmrtni zapor se po sedanji zakonodaji lahko izreče za kazniva dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresije. S tako kaznijo se lahko kaznuje tudi storilce dveh ali več kaznivih dejanj terorizma, umora, uboja predsednika republike, jemanje talcev, ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom in za najhujše oblike kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev. Vendar sodišča še nikomur niso izrekle tovrstne kazni.

Odpravo dosmrtnega zapora komentira dr. Marko Novak v kolumni: Dosmrtni zapor v zgodovino.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
› IUS-INFO čistopisi
     
    NE SPREGLEJTE
Kolumna o noveli ZZZDR: Če babica postane mama in dedek oče
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Aleksander Čeferin - z odvetniškega na nogometni vrh
Aleksander Čeferin, znan slovenski odvetnik, je na izrednem volilnem kongresu v Atenah postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), ene najbolj vplivnih športnih organizacij na svetu. Oseminštiridesetletni predsednik Nogometne zveze Slovenije tako podira mejnike slovenskih funkcionarjev v športnem svetu in širše.

>> Razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti na US
Ustavno sodišče bo danes pod drobnogled spet vzelo problematiko razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti v leta 2013 podržavljenih bankah. Obravnavo je začelo in jo nato prekinilo novembra 2014, saj je želelo pojasnila Sodišča EU, ki mu jih je poslalo sredi julija. Ena od glavnih presoj bo ta, ali bi razlaščeni delničarji in imetniki podrejenih obveznosti v NLB, NKBM, Abanki, Probanki, Factor banki in Banki Celje v primeru njihovega stečaja izgubili več ali manj.

>> Zakonske spremembe za davčno prestrukturiranje
Vlada je potrdila predlog sprememb pri davkih, po katerem bo kar nekaj zavezancev za dohodnino plačevalo manj davka kot doslej, izpad proračunskih prihodkov pa se bo deloma nadomestil z zvišanjem obdavčitve podjetij. Tik pred obravnavo na septembrski seji DZ bo odbor DZ za finance in monetarno politiko zakone za davčno prestrukturiranje obravnaval po nujnem postopku. Na GZS opozarjajo, da država ne prelaga bremen iz enega v drug žep, temveč prelaga breme iz svojega žepa v njihovega.

>> Varstveni dodatek in denarna socialna pomoč brez zaznamb in vračanja
Ministrstvo za delo bo predlagalo spremembe zakonodaje, s katerimi bi v večini primerov za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ukinili zaznambe na nepremičninah, prav tako bi ukinili tudi vračilo. Gre za primere, ko ima posameznik oziroma družina v lasti nepremičnino v vrednosti do 120.000 evrov.

>> Strokovnjaki o nesprejemljivosti telesnega kaznovanja otrok
Telesno kaznovanje otrok je nasilje in kot tako nesprejemljivo, so se strinjali govorci na današnji okrogli mizi v organizaciji ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po oceni strokovnjakov je javna razprava o noveli zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki širi definicije nasilja v družini, zavila v napačno smer.

>> Strategija razvoja lokalne samouprave
V kratkem naj bi na vladi obravnavali strategijo razvoja lokalne samouprave do leta 2020. Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da so gradivo minuli teden posredovali v vladno obravnavo. Z združenji občin so o njem dosegli visoko stopnjo soglasja, a glede vseh vprašanj se niso uspeli poenotiti, so priznali.

>> Brez dogovora o višini povprečnine
Vlada in predstavniki združenj občin pri vprašanju višine povprečnine v prihodnjih dveh letih tudi po zadnjem sestanku ostajajo precej narazen. Vladna stran je sicer nekoliko dvignila prvotno ponujeni znesek, kar pa po oceni združenj občin še vedno ne zadostuje za vse naloge, ki jim jih nalaga zakonodaja.

>> MVK podprla imenovanje Groznika
Parlamentarna mandatno-volilna komisija je podprla predlog vlade, da državni zbor za novega generalnega državnega pravobranilca imenuje Jurija Groznika. Začel pa je tudi kandidacijski postopek za imenovanje predsednika in petih članov Državne volilne komisije (DVK) in njihovih namestnikov.

>> Zadeva Krašovec
Premier Miro Cerar je sprejel ponujeni odstop generalnega sekretarja vlade Darka Krašovca. Pred nekaj meseci se je Krašovec znašel sredi medijske pozornosti, ker je v pravdnem postopku po ženinem pooblastilu zastopal gospodarsko družbo in zahteval izločitev vseh sodnikov in sodišč v državi, ker naj ne bi bili nepristranski in neodvisni, če odločajo o sporih, v katere je vpletena država, saj so na njeni plačilni listi. V zadnjih dneh pa se je znova znašel v središču afere, da je leta 2011 kot generalni sekretar ministrstva za šolstvo za ministrstvo naročil šest barskih miz v skupni vrednosti več kot 6000 evrov.

>> Zadeva Čehov
Na koprskem okrožnem sodišču še niso prejeli odgovora iz Liechtensteina, če bodo ugodili vpogledu v račun, na katerega je bila nakazana kupnina v zadevi Čehov, je na zadnjem naroku povedala sodnica Orjana Trunkl. So pa zato pristojni ruski organi pozitivno odgovorili na prošnjo sodišča po zaslišanju dveh prič prek videokonference. Datumi zaslišanj sicer še niso določeni.

>> H gospodarski rasti prispevala tako vlada kot gospodarstvo
Slovenija beleži visoko gospodarsko rast, k čemur sta prispevala tako vlada kot gospodarstvo, je prepričan minister Zdravko Počivalšek. Med ključnimi prihodnjimi projekti je izpostavil zmanjševanje administrativnih ovir, širšo davčno reformo in fleksibilizacijo delovne zakonodaje, država pa bo gospodarstvu vrata odpirala tudi v tujini.

>> Türk v četrtem krogu popravil zadnji rezultat
Slovenski kandidat za novega generalnega sekretarja ZN Danilo Türk se je v četrtem krogu neformalnega glasovanja v Varnostnem svetu ZN danes uvrstil na šesto mesto s sedmimi glasovi podpore, šestimi negativnimi in dvema nevtralnima. Na prvo mesto se je ponovno uvrstil Portugalec Antonio Guterres.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Predhodno vprašanje na Sodišču EU o veriženju pogodb
Na Sodišču EU so v zadevi C-16/15 (María Elena Pérez López proti Servicio Madrileno de Salud) odločali o veriženju pogodb za določen čas v zdravstvu. Maria Elena Pérez López je bila zaposlena kot medicinska sestra za določen čas, in sicer za opravljanje določenega začasnega, občasnega ali izrednega dela. Pogodbo so ji podaljšali sedemkrat, nato pa ji je delovno razmerje prenehalo. Špansko sodišče je na Sodišče EU naslovilo predhodno vprašanje, ali je španska zakonodaja, ki omogoča podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas v zdravstvenih službah, v nasprotju z okvirnim sporazumom o delu za določen čas (sporazum je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES in nalaga državam članicam sprejem ukrepov za preprečevanje zlorab veriženja pogodb za določen). Nacionalna zakonodaja, ki omogoča podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas z namenom pokrivanja začasnih potreb zaradi nadomeščanja zaposlenih, čeprav so te potrebe dejansko trajne, ni v skladu s pravom EU.

>> EU ni v najboljši formi, a zaradi brexita ni ogrožena
Evropska unija ni v najboljši formi, je včeraj dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki pogreša več solidarnosti. Meni tudi, da Evropa ni dovolj socialna in da je to treba spremeniti. V luči britanske odločitve za izstop iz EU je Juncker prepričan, da EU zaradi brexita ni ogrožena. Veliko Britanijo je znova pozval, naj čim prej sproži postopek za izstop države iz EU, da bi lahko začeli pogovore o novi ureditvi odnosov med unijo in Londonom. Pri tem je spomnil na spoštovanje načel enotnega trga, med drugim tudi načela o prostem pretoku ljudi.

>> Bruselj za boljšo internetno povezljivost in posodobitev avtorskega prava
Evropska komisija je v prizadevanjih za vzpostavitev enotnega digitalnega trga predstavila dva svežnja predlogov. Prvi se nanaša na prenovitev telekomunikacijskih pravil s ciljem izboljšanja internetne povezljivosti v EU, drugi pa na posodobitev pravil avtorskega prava pri uporabi umetniških del in medijskih vsebin na spletu.

>> Evropska mejna in obalna straža
Svet Evropske unije je dokončno potrdil uredbo o ustanovitvi evropske mejne in obalne straže, ki naj bi začela delovati 6. oktobra. Ključna naloga nove mejne straže bo nuditi podporo članicam pri soočanju z izzivi, zlasti v povezavi z nezakonitimi migracijami in čezmejnim kriminalom. Sistem evropske mejne straže bo sestavljala nova okrepljena agencija za meje, ki bo temeljila na sedanji agenciji za zunanje meje Frontex, ob sodelovanju nacionalnih organov. V skladu z dogovorom bodo države članice prispevale osebje in tehnično opremo, pri čemer bo moralo biti vselej na voljo 1500 varuhov meje, ki jih bo mogoče namestiti v zelo kratkem času. Slovenija bo prispevala 35 pripadnikov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Register transakcijskih računov
Dopolnitev > Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, ki bo začela veljati 18. septembra, dodaja v Prilogi »Črkovne oznake vrst računa« za oznako vrste računa »A« novo oznako vrste računa »B«, ki se glasi TR za opravljanje plačilnega prometa (osnovni plačilni račun).

V Registru transakcijskih računov se obdelujejo podatki o imetniku transakcijskega računa, podatki o transakcijskem računu in podatki o banki oziroma Uprave RS za javna plačila (UJP). Register se glede podatkov o imetnikih transakcijskih računov in glede načina dostopa do podatkov deli na: poslovne subjekte (oznaka P) in fizične osebe (oznaka F). AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posameznem poslovnem subjektu v Register transakcijskih računov na svoji spletni strani.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 59
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Andrej Ferlinc:
Med umorom in ubojem po KZ-1
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mesečniki in uničevanje mednarodne liberalne ureditve sveta    

dr. Matej Avbelj
   
Pravkar končani blejski Strateški forum je med drugim razkril izjemno napete razmere na Balkanu. Med Hrvaško in Srbijo poteka prava, za zdaj še besedna, vojna. Vodilni politiki sredi volilne kampanje niso pozabili povedati, da zanje Bosna sploh ni država, in da si eden od balkanskih narodov te oznake niti ne zasluži. Sosednja Grčija je na ekonomskih kolenih. Romunija in Bolgarija sta v limbu. Makedonija nima niti imena. Albanija je tam, kjer je bila. Turčija pa je postala glavni, po vrhu vsega še avtokratski, evropski vratar z Bližnjega Vzhoda. Evropska unija in njeni (mnenjski) voditelji pa se vedejo kot mesečniki.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 20 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z 240 strokovnimi članki, več kot 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 800 judikati Sodišča EU ter 52 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.