c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2015, številka 10 / letnik XIII.
 
Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ocena stopnje neodvisnosti sodstva
Že tako nizka stopnja zaznane neodvisnosti pravosodja v Sloveniji se je še poslabšala, ugotavlja Evropska komisija v tretjem pregledu stanja v pravosodju članic EU. Slovenijo je komisija sicer izpostavila tudi kot zgled izboljšanja učinkovitosti sistema z zmanjšanjem sodnih zaostankov v nekazenskih zadevah. Na vrhovnem sodišču pojasnjujejo, da stopnja zaznane neodvisnosti pravosodja, ki se je po ugotovitvah Komisije v Sloveniji poslabšala, temelji na anketi Svetovnega ekonomskega foruma in ne empiričnih podatkih. Sicer pa jih glede na to, kako del politike prikazuje sodstvo v javnosti, takšno mnenje sodelujočih v anketi niti ne preseneča. Izpostavljajo, da so se povprečni časi reševanja na vseh področjih v zadnjih letih temeljito skrajšali in kažejo na to, da sodstvo uspeva izboljševati stanje na vseh področjih, kjer ima za to škarje in platno v svojih rokah, navajajo na omenjenem sodišču. Poleg tega so glede podatkov o številu sodnikov v poročilu Evropske komisije pojasnili, da se število sodnikov v zadnjih letih zmanjšuje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejeti noveli zakona o tožilstvu in zakona o BPP
Državni zbor je v ponedeljek potrdil še preostala zakona iz t. i. svežnja prvega koraka sodne reforme, in sicer novelo zakona o državnem tožilstvu in novelo zakona o brezplačni pravni pomoči. Novela ZDT-1B določa sprejetje kodeksa državnotožilske etike ter oblikovanje komisije za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja kodeksa. Znotraj specializiranega tožilstva se ustanavlja posebni oddelek za postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora, t. i. civilnofinančni oddelek. Novela ZBPP-C pa naj bi prinesla izboljšanje učinkovitosti omenjenega instituta na način, da bo brezplačna pravna pomoč lažje in širše dostopna.

>> Skladnost referendumske pobude z ustavo in zakonom
Potem ko v Državnem svetu ni bil izglasovan veto na novelo zakona o zakonski zvezi, ki izenačuje pravice istospolnih in heterospolnih parov, je pred uveljavitvijo zakona še ena ovira - morebitni referendum. A je tu še nekaj neznank, saj ta po mnenju nekaterih ne bi bil ustavno dopusten. Predsednik Državnega zbora Milan Brglez za zdaj čaka mnenje zakonodajno-pravne službe. Ustavne spremembe, sprejete maja 2013, med drugim prepovedujejo razpis referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost (90. člen URS).

>> Še je čas za pripombe na uvedbo davčnih blagajn
Ministrstvo za finance bo pripombe na uvedbo davčnih blagajn, ki jo je vlada predvidela s 1. oktobrom, zbiralo do 3. aprila, potem ko je bil najprej predviden rok za pripombe 20. marec. Kot so sporočili z ministrstva, so se za podaljšanje odločili zaradi izraženega interesa zainteresirane javnosti. Ministrstvo je osnutek zakona o potrjevanju računov, ki predstavlja podlago za uvedbo davčnih blagajn, v javno obravnavo poslalo 4. marca.

>> Novi zakon o bankah
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je soglašal s predlogom novega zakona o bančništvu, s katerim se bo v pravni red preneslo v zadnjih letih spremenjeno evropsko zakonodajo na področju kapitalskih zahtev, nadzora in upravljanja bank. K predlogu je sprejel več kot 135 dopolnil. Zakon med drugim predvideva štiri vrste kapitalskih blažilnikov, predpisuje višino izrečenih glob članom vodstva, daje več veljave različnim ocenam tveganj, zmanjšuje zanašanje na bonitetne ocene ter vnaša določila za presojanje primernosti za člana nadzornega sveta.

>> Izboljšanje pravil o dodeljevanju zadev sodnikom
Na ministrstvu za pravosodje so prejeli dodatna pojasnila vrhovnega sodišča v zvezi z očitki poslanca SDS Vinka Gorenaka o obstoju vzporednega sistema dodeljevanja zadev sodnikom. Iz pojasnil je po navedbah ministrstva mogoče sklepati, da dodeljevanje zadev na vrhovnem sodišču poteka skladno z zakonom o sodiščih ter pravili sodnega reda.

>> Novosti pri elektronskem poslovanju na trgu
Državni zbor je potrdil novelo zakona o elektronskem poslovanju na trgu, ki lajša poslovanje podjetij pri ponujanju blaga in storitev drugim podjetjem. Podjetja za pošiljanje komercialnih sporočil odslej ne bodo več potrebovala soglasja prejemnika, v kolikor gre za pravno osebo.

>> Višja soudeležba potrošnika
DZ je sprejel novelo zakona o varstvu potrošnikov, s katero se slovenska zakonodaja usklajuje z evropsko direktivo, edina novost pa je zvišanje soudeležbe oškodovanca pri škodi, ki jo povzroči blago z napako.

>> Izbira kandidata za slovenskega sodnika na sodišču EU
Vsi kandidati za slovenskega sodnika oz. sodnico na Sodišču EU so sprejemljivi, odločitev o izbiri pa naj sprejeme predsednik republike Borut Pahor, so po današnjih posvetovanjih pri predsedniku pojasnili predstavniki vodstev DeSUS, SD in ZL, pri čemer se bo slednja pri glasovanju predvidoma vzdržala. V NSi za kandidatko podpirajo Verico Trstenjak.

>> Potrditev sodbe v zadevi Patria II
Višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo v zadevi Patria II. S tem sta slikar Jure Cekuta in upokojeni brigadir Peter Zupan pravnomočno obsojena. Cekuta bo moral skladno s sodbo v zaporu preživeti štiri leta in štiri mesece, Zupan dve leti in pol, imata pa na voljo še izredna pravna sredstva za izpodbijanje pravnomočne sodbe. Oba sta dobila tudi stranske denarne kazni.

>> Prizivno sodišče v Parizu dovolilo izročitev
Pariško prizivno sodišče je na včerajšnji obravnavi dovolilo izročitev nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja Sloveniji, poročajo Primorske novice. O predaji se bodo dogovorile pravosodne oblasti in policiji obeh držav. Datuma izročitve sodišče ne navaja, vendar pa se mora predaja Časarja zgoditi najpozneje v desetih dneh.

     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Pregled stanja v pravosodnih sistemih EU
Evropska komisija je objavila Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015, ki vsebuje pregled kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov držav članic. Gre za informacijsko orodje, ki pomaga državam članicam pri doseganju večje uspešnosti pravosodja, saj zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o sistemih civilnega, gospodarskega in upravnega pravosodja v državah članicah.

>> Umik 73-ih zakonodajnih predlogov
Evropska komisija je v luči zavezanosti pripravi boljše zakonodaje, s katero želi skrajšati upravne postopke in odpraviti regulativne obremenitve za bolj prijazno naložbeno okolje, potrdila umik 73-ih zakonodajnih predlogov.

>> Sporazum o trgovini in storitvah
Svet EU je objavil pogajalska navodila za večstranski sporazum o trgovini in storitvah (TiSA). Komisarka za trgovino Malmström je dejala, da je zadovoljna, da so se vlade držav članic odločile za javna pogajanja glede sporazuma. Odločitev kaže na pripravljenost, da se izboljša transparentnost v trgovinskih pogajanjih EU, s tem pa bodo državljani imeli možnost videti, da EU v trgovinskih pogajanjih varuje javne storitve, si pridržuje pravico do urejanja na vseh ravneh odločanja in zagotavlja, da vzdržujemo najvišje standarde glede javnih storitev.

>> Omejitev medbančnih provizij pri plačilih s karticami
Komisija je pozdravila sprejetje uredbe o omejitvi medbančnih provizij pri plačilnih transakcijah s potrošniško debetno ali kreditno kartico. Uredba naj bi izboljšala konkurenco med vsemi kartičnimi plačili, Komisija pa ocenjuje, da bi pravila lahko vodila do zmanjšanja prikritih provizij pri teh plačilih v višini 6 milijard evrov na leto.

>> Sodišče EU
V zadevi C-41/14 so na sodišču EU odločili, da lahko tako prodajalec kot kupec na koncu nosi strošek nadomestila iz naslova sledne pravice, ki se plača avtorju pri vsaki nadaljnji prodaji umetniškega dela s strani strokovnjaka. Po pravu EU, direktivi 2001/84, je zavezanec za nadomestilo iz naslova sledne pravice načeloma prodajalec, vendar pa lahko države članice določijo drugo osebo izmed strokovnjakov, na katere se nanaša direktiva.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O napakah in razlagi pravnih tekstov    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Napake pri odločanju, ki so povezane s pravilnim razumevanjem pravnega besedila, so po moji oceni najpogostejše. Odločitve, ki so bile v zadnjem času najbolj odmevne, so bile namreč vezane na implementacijo novih predpisov (poročilo KPK) ali na presojo o kaznivih dejanjih s področja gospodarske kriminalitete - ta pa je bila spet povezana z nekaterimi specifičnimi pogoji, ki se pred tako imenovano tajkunizacijo skoraj niso pojavljali. Podobno velja za odločitve, povezane s razumevanjem sodobnih policijskih ukrepov, ureditev katerih se je v zadnjih desetih letih gotovo največ spreminjala.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 38 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 39 verzij prečiščenih besedil tega zakona, kot se je spreminjal od prve objave.

V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po spremembi.

 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
Objavljena je bila povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, in znaša za lansko leto 34,72 %. Številčne podatke iz tovrstnih predpisov najdete v poglavju Tabele: DAVKI - Tabela 01.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
15. marec 2015 Zakon o upravnih taksah (ZUT) 
 
15. marec 2015 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
15. marec 2015 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 
 
15. marec 2015 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 
 
15. marec 2015 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
 
15. marec 2015 Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) 
 
15. marec 2015 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) 
 
15. marec 2015 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) 
 
15. marec 2015 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 
 
15. marec 2015 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.