c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2024, številka 23 / letnik XXII.
 
Connexorum idem est iudicum.
O tem, kar je povezano (se izda) ista sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti financiranja kolektivne tožbe s strani tretje osebe po noveli ZKolT-A
Od 26. januarja 2024 je v veljavi novela > Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), ki jo je Državni zbor RS sprejel ob izteku prejšnjega leta. Večina novosti, ki jih prinaša novela, je povezanih z obveznostjo držav članic EU po prenosu določb Direktive 2020/1828/EU o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.Mednje sodijo zlasti širitev področja uporabe ZKolT v primeru kršitev pravic potrošnikov, sprememba sistematike ureditve procesnega upravičenja za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov in nadgrajeni kriteriji za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo člen novele zakona o Fursu
Ustavno sodišče je odločilo, da razveljavi člen novele zakona o Fursu, po katerem bi Furs lahko uporabljal tehnične pripomočke za sledenje blagu brez sodne odločbe.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravno varstvo v primeru razrešitve
Izguba položaja sama po sebi ne utemeljuje pritožničinega predloga za izdajo začasne odredbe. Imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju je privilegij in ne pravica posameznika, zato samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali njegove izgube ne more priti do posega v njegov pravno varovani položaj (zasedati tako vodstveno mesto).

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1)
Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek). >> Več
>> Objavljenih več zakonov
V Uradnem listu RS št. 45 so bili objavljeni Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (primerjalnik), novela Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (primerjalnik), novela Zakona o mladinskih svetih (primerjalnik) ter novela Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (primerjalnik).
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 - 46/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      EU in državna suverenost    

prof. dr. Miro Cerar
   
Slovenija mora zato tudi kot konstruktivna in solidarna članica EU vedno ohraniti in razvijati svoje bistvene in akcesorne državne atribute. Tako npr. ne smemo nikoli naivno misliti - tako kot smo to storili v prejšnji skupni državi Jugoslaviji -, da so naše državne meje zaradi članstva v EU in prijateljskih odnosov s sosednjimi državami kadarkoli nepomembne. Časi se lahko vedno zelo spremenijo, kar nam dokazujejo krizna žarišča v Evropi in svetu. Da se v tem pogledu Slovenci nismo kaj dosti naučili iz zgodovine, dokazuje dejstvo, da smo Hrvaški dovolili vstop v Schengen, ne da bi jo hkrati kakorkoli odločneje pozvali, da začne spoštovati arbitražno odločbo o naši medsebojni državni meji, ali našli z njo v tej smeri kako drugo sprejemljivo rešitev za implementacijo zavezujoče arbitražne odločbe.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.