c S

Dostop do informacij

06.06.2024

Evropski parlament mora omogočiti dostop do informacij v zvezi s poslancem Evropskega parlamenta, ki je bil obsojen na sodišču.

Ioannis Lagos je 2. julija 2019 po izvolitvi v Grčiji prevzel funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Dobro leto dni kasneje ga je grško sodišče spoznalo za krivega storitve hujšega kaznivega dejanja, in sicer članstva v hudodelski združbi ter vodenja te združbe. Obsojen je bil na 13 let in osem mesecev zapora. Evropski parlament je aprila 2021 Lagosu odvzel imuniteto, kar je omogočilo, da so ga belgijski organi aretirali in predali grškim. Lagos trenutno prestaja zaporno kazen v Grčiji. Po kazenski obsodbi, odvzemu imunitete in zaporni kazni Lagos ni odstopil s položaja evropskega poslanca ter še naprej prejema plačo in nadomestila.

Decembra 2021 so trije državljani poslali Parlamentu zahtevo za dostop do dokumentov v zvezi z nadomestili in stroški, dodeljenimi Lagosu, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, ali so njegovi prejemki neposredno ali posredno prispevali k financiranju ali ohranjanju kriminalnih ali nezakonitih aktivnosti. Parlament je njihovo zahtevo zavrnil.

Splošno sodišče Evropske unije je s sodbo v zadevi T-375/2022 razveljavilo sklep Evropskega parlamenta glede zavrnitve dostopa do dokumentov v zvezi s povračili potnih stroškov in dnevnic, ki jih je Parlament izplačal Lagosu, ter do dokumentov v zvezi s povračili potnih stroškov, izplačanih njegovim parlamentarnim pomočnikom.

Sodišče je najprej pojasnilo, da mora potreba po prenosu osebnih podatkov temeljiti na splošnem cilju, kot je pravica javnosti do obveščenosti o ravnanju poslancev pri izvajanju njihovih funkcij, hkrati pa morajo biti cilji, ki jih uresničujejo z zahtevo za razkritje osebnih podatkov, primerni in sorazmerni. Po preučitvi zahteve je sodišče ugotovilo, da so navedbe Parlamenta, da so poslančevi prejemki javno objavljeni, deloma utemeljene. Poslanci namreč mesečno prejemajo pavšalno nadomestilo za splošne stroške na podlagi enotne vloge, ki jo vložijo na začetku svojega mandata, Parlament pa ne razpolaga z dokumenti, iz katerih bi izhajalo, kako poslanci ta denar porabijo. Ti podatki so javno objavljeni. Drugače pa je s povračili potnih stroškov. Ti stroški in nadomestila se izplačujejo le, če poslanci za to vložijo zahtevek, po možnosti skupaj z dokazili. Ker se iz javno dostopnih podatkov ni mogoče seznaniti s temi informacijami in ker je dostop do teh podatkov lahko pomemben za tožeče stranke, da se seznanijo z Lagosovimi dejavnostmi v določenem obdobju, je zahteva za dostop do teh podatkov upravičena.

Glede zahteve za dostop do informacij glede službenih potovanj Lagosovih parlamentarnih pomočnikov je sodišče pritrdilo tožniku, da so lahko ti podatki pomembni za pridobivanje informacij glede morebitne (posredne) povezave z nezakonitimi dejavnostmi poslanca. Ta potovanja se namreč opravijo na zahtevo poslanca in lahko zagotovijo podatke o njihovem namenu in lokaciji ter o trasi potovanja, ki bi lahko bila povezana z Lagosovimi morebitnimi nezakonitimi aktivnostmi.

Sodišče je tako zaključilo, da ker je Lagos tudi po obsodbi še ostal poslanec Evropskega parlamenta in je še naprej prejemal nadomestila za opravljanje svojih nalog, je zahteva po dostopu do podatkov, v katere kraje in s kakšnim namenom so tja potovali Lagos in njegovi pomočniki, zakonita. Hkrati je zavrnilo zahtevo za dostop do podatkov, ki so že javno dostopni.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.