c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2024, številka 03 / letnik XXII.
 
Dolus non praesumitur.
Naklep se ne domneva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Volja, namen, genocidni namen in nekateri drugi subjektivni elementi biti kaznivega dejanja
V prispevku je obravnavana v slovenski kazenskopravni praksi in teoriji prevečkrat zanemarjena problematika volje in namena ter njunega razlikovanja oz. razmerja med njima, razmerja med namenom oz. motivom/pobudo (oz. nagibom) in naklepom ter tudi genocidnega namena. Pri tem se vprašanje volje pojavlja v okviru splošnega dela kazenskega prava - kot konstitutivni element nekaterih kazenskopravnih institutov, namen pa v okviru posebnega dela kazenskega prava - kot element (znak) biti (kaznivega dejanja) pri nekaterih kaznivih dejanjih.Pri genocidnem namenu pa se postavlja vprašanje, ali se za obstoj genocida zahteva direktni naklep ali zadostuje že eventualni naklep.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odvetniška poklicna tajnost
Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo zavrnilo tožbo tožeče stranke - zdaj revidenta - zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, s katero je ta organ v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora revidentu odmeril in naložil v plačilo razliko davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davek na dodano vrednost (DDV), oboje s pripadajočimi obrestmi. Ministrstvo za finance je z odločbo revidentovo pritožbo zoper to prvostopenjsko odločbo kot neutemeljeno zavrnilo, razlogovanju davčnih organov pa je sledilo tudi Upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo. Zoper takšno sodbo je revident vložil revizijo iz razlogov bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu in zmotne uporabe materialnega prava.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Predpisi, sprejeti na podlagi ZDOsk-1
V Uradnem listu RS, št. 2 je bilo objavljenih nekaj predpisov, sprejetih na podlagi ZDOsk-1. Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo in Pravilnik o načinu vodenja seznama prostih zmogljivosti in poročanju izvajalcev dolgotrajne oskrbe pričneta veljati 27. januarja, Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe ter Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti pa veljata že od 13. januarja.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 2 - 3/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Uporaba jezika v družinskem pravu    

dr. Sara Ahlin Doljak
   
Posamezniki imajo namesto imen pravne oznake, pogosto ločene z izrazom »proti«, ki kaže na boj, vključno s »predlagatelj proti nasprotnemu udeležencu« ali celo »mož proti ženi«, kar je lahko za osebe, ki se razvezujejo, še posebej strahotno. Čeprav bodo odvetniki svojim strankam na tej poti nedvomno dajali podporo in smernice, je lahko ta jezik za mnoge ljudi zmeden, še posebej za stranke v postopku, ki nimajo pravnega pooblaščenca.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
26. januar 2024 Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT)VEČ
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.