c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2024, številka 01 / letnik XXII.
 
Quod semel sumpsit, fiscus numquam reddit.
Kar enkrat vzame, tega fiskus nikoli ne vrne.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ali je čas za slovo od posebnega davka na določene prejemke?
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) je 1. januarja 1994 uvedel obveznost plačevanja davka v zvezi z izplačili na podlagi podjemnih pogodb oz. pogodb o delu. V preteklih skoraj tridesetih letih se koncept davka ni spremenil, v teoriji in praksi pa se postavlja vprašanje, ali je cilj, ki ga je zakon ob sprejetju zasledoval, sploh še utemeljen. 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo, 2023/8
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Obvezni zdravstveni prispevek
1. januarja 2024 je bil namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki se je s koncem leta ukinil, uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Navedeno pomeni, da je košarica pravic po novem krita v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa ima dva vira - dosedanji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in novi - obvezni zdravstveni prispevek.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Stvarna služnost
Kadar po vzpostavitvi enakega lastninskega stanja na služeči in gospodujoči nepremičnini ti nepremičnini spet prideta v last različnih lastnikov tako, da lastnik služeče nepremičnine postane slaboverna oseba, je preživetje priposestvovane, nevpisane in očitne stvarne služnosti odvisno od tega, ali je »združeni« lastnik izrazil izrecno in nepogojno voljo po njenem prenehanju.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS)
Dne 23. decembra se je uveljavil Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Njegov glavni namen je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitrejšo obnovo po poplavah 4. avgusta 2023, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter trajno ureditev in razvoj. >> Več
>> Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)
V Državnem zboru je bil 22. decembra po nujnem postopku sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki posega na različna področja: od zagotavljanja stabilnosti delovanja zdravstvene blagajne, povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni, podaljšuje pa se tudi število dni bolniške odsotnosti delavcev, za katere mora plačati delodajalec. >> Več
>> Spremembe zakonov
V Uradnem listu RS, št. 133 so bile objavljene spremembe Gradbenega zakona (primerjalnik), Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (primerjalnik), Zakona o kolektivnih tožbah (primerjalnik; >> Več) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (primerjalnik).
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 130 - 136
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Materialna sodniška neodvisnost – vprašanje prava EU?    

dr. Maja Brkan, LL.M. (NYU)
   
Kljub temu pa se sprašujem, kako daleč bi lahko šlo Sodišče EU pri odločanju o sodniških plačah nacionalnih sodnikov. Menim, da ne more določiti konkretne ravni sodniških plač v posamezni državi članici, ki bi bila primerna za zagotovitev materialne sodniške neodvisnosti. Prav tako po mojem mnenju težko presodi, s katerim drugim sektorjem v določeni državi članici bi morale biti sodniške plače primerljive, da zadostijo zahtevam po neodvisnosti. Sprašujem se tudi, ali bi lahko Sodišče EU v kateri od zadev v prihodnosti odločilo, da je celoten plačni sistem v neskladju s pravom EU?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.