c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2023, številka 12 / letnik XXI.
 
Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest.
Dolžnik je tisti, od katerega je mogoče proti njegovi volji zahtevati denar.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pasti izvršnice za samostojne podjetnike
Zapadlo izvršnico, ki vsebuje vse sestavine skladno z določbami 39. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), lahko upnik predloži v plačilo enemu od dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev ali pa na podlagi izvršnice kot izvršilnega naslova pri pristojnem sodišču predlaga izdajo sklepa o izvršbi. Če je izdajatelj izvršnice gospodarska družba ali javni organ, način unovčitve izvršnice ne predstavlja bistvene razlike za dolžnika, saj se v obeh primerih upniki poplačajo iz sredstev, ki jih imajo dolžniki na svojih poslovnih transakcijskih računih.Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost ter so izdale izvršnico, pa so postavljeni v neenak položaj glede na to, ali je bila izvršnica unovčena sodno po določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ali izvensodno po določilih ZPreZP-1.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator, 2023/1
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo možnost reaktivacije upokojenih sodnikov
Ustavno sodišče je presodilo, da je določba zakona o sodniški službi, ki ureja prenehanje sodniške službe ob upokojitvi sodnika oz. dopolnjeni starosti 70 let, v nasprotju z ustavo, saj hkrati ne določa prenehanja sodniške funkcije. Poleg tega so ustavni sodniki razveljavili tudi zakonsko določbo, ki omogoča reaktivacijo sodnikov po upokojitvi.
>> Računsko sodišče: Izplačevanje dodatkov za nevarno delo v času epidemije ni bilo usklajeno
Računsko sodišče je v reviziji izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 ugotovilo, da vlada ni poskrbela za enotno ureditev dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Fikcija vročitve
Pravilnost vročitve je mogoče izpodbijati le z določno in dokazno podprto trditvijo o razlogih, ki vzbujajo dvom o pravilnosti vročitve. Če bi bilo mogoče vsako vročitev izpodbiti le z zatrjevanjem, da naslovnik obvestila o vročanju ni prejel, bi bil sistem vročanja s fikcijo izvotljen.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sklep o datumu prenosa nedokončanih postopkov
Nedokončani upravni in inšpekcijski postopki se v skladu s prvim odstavkom 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o državni upravi (ZDU-1) na pristojna ministrstva prenesejo 1. aprila. S sprejetjem in objavo Sklepa je končana reorganizacija ministrstev in organov v njihovi sestavi na podlagi ZVRS-J in ZDU-1O.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31-33
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Patricij Maček:
Intervju - dr. Alenka Šelih
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zagotavljanje enakega dostopa do sodišč za invalide    

dr. Sara Ahlin Doljak
   
V Sloveniji je izvajanje ukrepov, sprejetih za uresničevanje pravice invalidov do dostopa brez ovir, neučinkovito. V praksi smo invalidi še vedno diskriminirani in se soočamo s stalnimi ovirami pri uveljavljanju osnovne pravice do mobilnosti. Zakoni se ne spoštujejo v celoti, ukrepi in analize, ki so predlagani in izdelani za izboljšanje stanja, pa se v praksi ne izvajajo. Uresničevanja pravice invalidov do dostopa brez ovir ne bo mogoče doseči, če se ukrepi v praksi ne izvajajo. Za invalide šteje vsak dan. Za doseganje konkretnih rezultatov in izboljšanje stanja na tem področju so nujne konkretne aktivnosti z začrtanimi časovnicami. Največja težava pri vsem tem pa je slaba ozaveščenost širše javnosti o problematiki invalidnosti oziroma funkcionalni oviranosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.