c S
Računsko sodišče: Izplačevanje dodatkov za nevarno delo v času epidemije ni bilo usklajeno 17.03.2023 13:55 Računsko sodišče je v reviziji izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 ugotovilo, da vlada ni poskrbela za enotno ureditev dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve.

Državni revizorji so preverjali pravilnost izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v obdobju od 1. marca 2020 do 30. junija 2021 pri vladi, generalnem sekretariatu vlade in štirih ministrstvih.

Generalnemu sekretariatu vlade in ministrstvu za javno upravo je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje, vladi, ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za obrambo in ministrstvu za zdravje pa mnenje s pridržkom.

V reviziji je Računsko sodišče namreč ugotovilo, da vlada, ki jo je takrat vodil Janez Janša, ni poskrbela za enotno ureditev izplačevanja dodatka za delo v tveganih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, prav tako ni opredelila pojma nadpovprečna ogroženost in pojma čezmerna obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije.

Vlada tudi ni preverila, ali ministrstva svoje naloge v povezavi z izplačevanjem dodatkov izvršujejo usklajeno. "Zaradi navedenega nista bili zagotovljeni enotnost in primerljivost izplačil dodatkov med zaposlenimi pri različnih proračunskih uporabnikih na primerljivih delovnih mestih, nekateri zaposleni pa so prejeli dodatek za nevarnost in posebne obremenitve tudi za redno delo," navaja Računsko sodišče.

>> Več: Računsko sodišče: Izplačevanje dodatkov za nevarno delo v času epidemije ni bilo usklajeno