c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2023, številka 02 / letnik XXI.
 
Beneficium legis amittit, qui legem subvertere intendit.
Pravno dobroto zakona izgubi (tisti), ki zakona ne spoštuje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Aktualne procesnopravne dileme odreditve in podaljšanja pripora
Predmet prispevka je razčlenitev nekaterih aktualnih vprašanj, s katerimi se srečuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri odločanju o izrednih pravnih sredstvih v pripornih zadevah. Odločanje o zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih zoper pravnomočne sklepe o odreditvi pripora ali sklepe o podaljšanju pripora po vloženi obtožnici oziroma v primerih, ko pripor podaljša vrhovno sodišče, predstavlja železni repertoar dela kazenskega oddelka vrhovnega sodišča.V večini primerov odločanje o pripornih zadevah od vrhovnega sodišča ne zahteva znatnega intelektualnega napora in veliko časa. Mnogokrat so namreč zahteve za varstvo zakonitosti v teh zadevah vložene rutinsko, v njih pa prevladuje uveljavljanje nedovoljenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Zdi se celo, da razlog za njihovo vložitev ni resnično nadejanje uspeha pred vrhovnim sodiščem, temveč povrnitev stroškov dela obdolženčevega zagovornika. Še zlasti kadar je obdolžencu dodeljen zagovornik po uradni dolžnosti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče: Nedopustnost razpisa referenduma o družinskem zakoniku ni neustavna
Ustavno sodišče je sprejelo odločitev, da sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o spremembah družinskega zakonika ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je v odločbi spomnilo, da ustava v 90. členu predvideva zakonodajni referendum, drugi odstavek tega člena pa določa primere nedopustnosti zakonodajnega referenduma, in sicer referenduma ni dopustno razpisati med drugim o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.
>> Zakonu o zaščiti žvižgačev še zelena luč matičnega odbora
Potem ko je predlog zakona o zaščiti prijaviteljev že novembra lani prestal prvo obravnavo v DZ, je v drugem branju dobil še zeleno luč matičnega odbora za pravosodje. Predlog zakona določa obveznost vzpostavitve notranjih in zunanjih prijavnih poti za zavezance v javnem in zasebnem interesu ter načine notranjih in zunanjih prijav. Ureja pa tudi možnost javnega razkritja kršitev.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku
Za nedovoljen dokaz gre, če je pridobljen s kršitvijo ustavne ali zakonske dokazne prepovedi, torej s kršitvijo ustavno varovanih človekovih pravic ali s kršitvijo določbe zakona o kazenskem postopku, za katero je predpisana sankcija z izločitvijo dokaza.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razveljavitev 150.a člena ZKP
V Uradnem listu RS, št. 2/23, je bila objavljena odločba ustavnega sodišča o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 150.a člena ter drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), kolikor se nanašajo na ukrep iz 1. točke prvega odstavka 150.a člena ZKP. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1 - 2
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
mag. Andreja Sedej Grčar:
Zahrbtnost storilčevega ravnanja
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj misli o videovsebinah za otroke    

dr. Sabina Zgaga Markelj
   
Če pa to povežem z nedavno odmevno odločitvijo Inšpektorata za delo, ki je oglobil neki slovenski vplivniški par zaradi posnetkov, iz katerih naj bi bilo razvidno, da so namenjeni promociji določenega izdelka, v njem pa naj bi sodelovali tudi otroci, se mi stališče, da je aktivnost otrok v takem primeru delo, v splošnem ne zdi očitno napačno ali arbitrarno (pri čemer se ne opredeljujem, ali je šlo tudi v slovenskem primeru za to, ker konkretnih okoliščin ne poznam).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.