c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
September 2022, številka 38 / letnik XX.
 
Corpus humanum non recipit aestimationem.
Človekovo telo ne dovoljuje ocenitve.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pravni položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku
V članku obravnavamo položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP). V slovenskem kazenskem procesnem pravu oškodovanec kaznivega dejanja tradicionalno uživa dokaj ugoden pravni položaj. V članku so obrazložene različne oblike sodelovanja oškodovanca v kazenskem postopku, osredotočamo pa se samo na bistvene oblike sodelovanja.Oškodovanec je oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana (njena osebna ali premoženjska pravica). Kršene pravice oškodovanca so lahko osebne (npr. pravica do življenja, do svobode, do nedotakljivosti družine) ali katerakoli premoženjska pravica. To pomeni, da je v kazenskem postopku oškodovanec lahko tako fizična kot pravna oseba.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija nekaterih direktiv še vedno ni prenesla v zakonodajo
Evropska komisija je Sloveniji poslala več uradnih opominov, ker v svojo zakonodajo ni v celoti prenesla petih evropskih direktiv. Dva od petih opominov se nanašata na področje pravic delavcev, dva pa na delovanje podjetij.
>> Predsedniške volitve se tudi uradno začenjajo
Mesec dni pred volitvami predsednika republike bo danes tudi uradno stekla volilna kampanja. Predsedniški kandidati bodo lahko volivce nagovarjali vse do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje v tujini.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki je začel veljati 22. septembra in bo veljal do 31. decembra 2025, določa začasne ukrepe za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.
>> Novela Zakona o oskrbi s plini (primerjalnik)
22. septembra je začela veljati novela > Zakona o oskrbi s plini. Novela ureja stanje na trgu s plini, ki se je pojavilo zaradi zaostrenih energetskih razmer po celotni Evropi in širše. Novela dopolnjuje pojem gospodinjskega odjemalca. Določa tudi odjemalca osnovne oskrbe, kjer poleg gospodinjskega in malega poslovnega odjemalca dodaja skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva oz. skupnega gospodinjskega odjemalca. S tem odgovarja na težave, ko so bili v pretekli zimi ti odjemalci uvrščeni med poslovne in so tako plačevali bistveno višje cene ogrevanja.
>> Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Sodni svet je objavil poziv k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS. Prijave so odprte do 21. oktobra. Do istega roka se zbirajo tudi kandidature na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 119 - 121
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      S(t)anje v Uniji 2022    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Kakorkoli že, Unijo in države članice čaka naporna zima. Volitve v številnih državah članicah v ospredje niti ne presenetljivo potiskajo radikalne politične sile. To je voda na mlin avtokratskim ambicijam na poti vsesplošne destabilizacije EU, ki si je želi Putin. Tak scenarij se nikakor ne sme uresničiti, zato je danes - ne za vsako ceno, vendar bolj kot kadarkoli poprej - življenjskega pomena, da Unija ohrani enotnost. Če ne bomo stali skupaj, bomo nedvomno skupaj (pro)padli.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravična denarna odškodnina
Če ugotovljena pravična denarna odškodnina presega tožbeni zahtevek, sodišče zahtevku v celoti ugodi, tj. prisodi odškodnino (samo) v višini zahtevka. Tudi če presodi, da bi bil oškodovanec upravičen do višje odškodnine od vtoževane, pravično odškodnino (in ne nižje, zahtevane) zmanjša za delež oškodovančeve odgovornosti ter mu jo nato lahko prisodi največ do višine zahtevka.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.