c S

Pet opominov iz Bruslja: Slovenija nekaterih direktiv še vedno ni prenesla v zakonodajo

22.09.2022 07:27 Evropska komisija je Sloveniji poslala več uradnih opominov, ker v svojo zakonodajo ni v celoti prenesla petih evropskih direktiv. Dva od petih opominov se nanašata na področje pravic delavcev, dva pa na delovanje podjetij.

Bruselj je Sloveniji uradni opomin poslal, ker v svojo zakonodajo ni pravočasno prenesla direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Ta direktiva po navedbah komisije nudi več delavskih pravic in zaščite zaposlenim po EU-ju. Med drugim imajo pravico do večje predvidljivosti glede nalog in delovnega časa.

Pravice delavcev ureja tudi direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki je Slovenija prav tako še ni prenesla v svojo zakonodajo, zaradi česar je prejela uradni opomin.

Opomin je Slovenija prejela tudi zato, ker v nacionalno zakonodajo ni prenesla direktive, ki ureja področja preventivnega prestrukturiranja podjetij, odpusta dolgov in prepovedi opravljanja dejavnosti ter je namenjena predvsem preprečevanju stečajev podjetij.


>> Več: Pet opominov iz Bruslja: Slovenija nekaterih direktiv še vedno ni prenesla v zakonodajo