c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
September 2022, številka 36 / letnik XX.
 
Incendia plerumque fiunt culpa inhabitantium.
Do požarov navadno pride po krivdi stanovalcev.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Udeležba zaposlenega prostovoljnega gasilca na intervencijah
V zadnjem času smo tudi v Sloveniji priča obsežnim požarom, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopadajo tako profesionalni kot prostovoljni gasilci. Slednji pa imajo nemalo težav z udeležbo na intervencijah, saj jim delodajalci to preprečujejo z navedbo, da ima delo pri delodajalcu prednost.V prispevku avtorica posebej izpostavlja problematiko prostovoljnih gasilcev, ki so sicer zaposleni delavci pri različnih delodajalcih. Prostovoljni gasilci neredko navajajo, da jim delodajalci preprečujejo udeležbo na intervencijah z izgovorom, da ima delo pri delodajalcu prednost, oziroma jih silijo, da za čas intervencije koristijo letni dopust. Ker se bojijo za svojo zaposlitev, se delodajalcu ne upajo zoperstaviti in se posledično med delovnim časom ne udeležijo intervencij ali pa zaradi pritiskov delodajalca v tem času dejansko koristijo letni dopust.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
>> Podaljšan rok za vloge za izplačilo dodatka po ZDUPŠOP
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije
Vlada je na dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.
>> Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
V predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odškodninska odgovornost
Pri opredelitvi objektivne odškodninske odgovornosti je pomembno to, da škoda izvira iz stvari ali dejavnosti, ki se šteje za nevarno, torej mora biti večja škodna nevarnost del njene biti. Stvar oziroma dejavnost mora biti že po svoji naravi nevarna oziroma mora večja škodna nevarnost izhajati iz stvari ali dejavnosti. To na drugi strani izključuje objektivno odgovornost, če stvar ali dejavnost postane nevarna zaradi nedopustnega ravnanja ali opustitve oškodovanca ali tretjih oseb. V takšnem primeru namreč večja škodna nevarnost ne izhaja iz stvari ali dejavnosti, temveč iz nepravilnega, nevestnega ali neskladnega ravnanja vpletenih subjektov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (primerjalnik)
Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda vloži pri ministrstvu do 30. novembra 2023 na obrazcu iz nove priloge.
>> Spremenjena višina sredstev za izplačilo nadomestila upravičencu iz projekta Tradicionalni Slovenski zajtrk
Upravičencem, ki izvajajo javnoveljavne vzgojno-izobraževalne programe in na dan slovenske hrane izvedejo zajtrk z vsemi živili iz pravilnika, se izplača nadomestilo 0,72 eura na osebo.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 115 - 116
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kakšna bodo pravna predavanja v prihodnosti    

prof. dr. Miro Cerar
   
Toda tudi, ko se osebno čvrsto postavljam na takšno stališče, ki zavrača prevlado naprednih ali inteligentnih strojev na področju prava ter nasploh na področju humanistike in družboslovja, se moram hkrati zavedati... Česa že? Aja, točno: edina stalnica so spremembe! Torej ni nobenega jamstva, da profesorjev in drugih učiteljev prava ne bodo nekega dne nadomestili roboti. Seveda tudi ni nobenega jamstva, da bomo kot civilizacija preživeli podnebne spremembe ali lastne neumnosti, kot so vojne in drugi konflikti, ki izvirajo iz naše sebičnosti in nerazumevanja našega resničnega poslanstva v tem svetu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.