c S

Javno posvetovanje Evropske komisije glede okvira za prisilno licenciranje patentov v Evropski uniji

02.09.2022 06:13

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prislilnem licenciranju patentov, v okviru katerega poziva zainteresirane deležnike, da izrazijo svoja stališča. Posvetovanje bo odprto do 29. septembra 2022.

V Evropi se prisilno licenciranje večinoma ureja z nacionalno zakonodajo. Prisilna licenca, ki jo izda država, dovoljuje subjektu, ki ni imetnik patenta, uporabo patentiranega izuma brez soglasja imetnika patenta. Ta orodja morajo biti učinkovita zlasti med krizo, da bi se omogočil urejen odziv Evropske unije (EU).  Države EU trenutno za urejanje in izvajanje okvira za prisilno licenciranje patentov v EU uporabljajo različne in razdrobljene postopke. To pomeni, da trenutni sistem ni dovolj učinkovit za spopadanje s krizami, ki prizadenejo vso EU. Poleg tega bi bilo treba preučiti tudi učinkovitost sedanjega postopka EU za prisilno licenciranje patentov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju (Uredba (ES) št. 816/2006).

V posvetovanju lahko sodelujejo različni deležniki kot so imetniki pravic intelektualne lastnine, uporabniki tehnologij in izdelkov, varovanih s pravicami intelektualne lastnine, zdravstveni sektor (proizvajalci, zagonska podjetja, združenja bolnikov), javni organi, nacionalni uradi za intelektualno lastnino, neprofitne organizacije, združenja potrošnikov, raziskovalna središča in podobno.

Evropska komisija bo prejete prispevke povzela v zbirnem poročilu, ki bo predvidoma na voljo v prvem četrtletju 2023 in pojasnila, kako jih je upoštevala.

Posvetovanje bo odprto do 29. septembra 2022. Na spletni strani Evropske komisije je objavljenih več informacij o posvetovanju

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino