c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2022, številka 20 / letnik XX.
 
Quod subintellegitur, non deest.
Kar je mogoče razbrati iz konteksta, ne manjka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Socialna kapica - omejitev doslej neomejenih prispevkov
Pojem socialne ali razvojne kapice v slovenskem prostoru ni nov, njena uvedba se je napovedovala že velikokrat, a nikoli ni bila potrjena, saj je naletela na enake ovire kot danes. V jedru spora je sklepanje, da gre za "darilo bogatim", ki krni načelo solidarnosti, ki je zakoreninjeno v slovenski družbi. Večina članic EU je v preteklosti uvedla zakonsko omejitev plačevanja prispevkov za socialno varnost predvsem zaradi omejenosti socialnih upravičenj navzgor in negativnega vpliva na konkurenčnost. Zakonsko določene razvojne kapice nima 9 izmed 27 držav Evropske unije.Logika je enostavna: če so navzgor omejeni socialni prejemki - in v Sloveniji velja, da pokojninska osnova ne more biti višja od štirikratnika najnižje predpisane pokojninske osnove (36. člen ZPIZ-2) -, potem naj bodo navzgor omejeni tudi prispevki zanje.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o posredovanju informacije glede tržne garancije
Trgovec, ki na spletnih mestih, kot je Amazon, ponuja blago, ki ga ni sam proizvedel, mora potrošnika obvestiti o garanciji proizvajalca, če je to garancijo izpostavil kot osrednji ali odločilni element svoje ponudbe.
>> Zavržena pobuda za oceno ustavnosti več določb, ki urejajo materialni položaj sodnikov
Ustavno sodišče RS je s sklepom U-I-70/21 zavrglo pobudo Sodniškega društva Slovenije in sedmih sodnikov za oceno ustavnosti določb iz več zakonov, s katerimi je urejen materialni položaj sodnikov. Po oceni ustavnih sodnikov, ki so sklep sprejeli s šestimi glasovi proti dvema, vlagatelji niso izkazali pravnega interesa.
>> Vložen predlog posvetovalnega referenduma glede sestave nove vlade
Poslanci novega sklica DZ-ja so se sestali na prvi izredni seji. Na mizi imajo reorganizacijo vlade. SDS je že vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi, kar bi lahko podaljšalo oblikovanje nove. S spremembami zakona o vladi stranke na novo nastajajoče koalicije predlagajo reorganizacijo prihodnje vlade.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela uredbe, ki bo začela veljati 28. maja, med drugim dopolnjuje pravila o poslovanju s kopijo dokumenta, tako fizično kot elektronsko, ter ureja način izdaje izpiska iz evidence, ki ga v elektronski obliki samodejno pripravi informacijski sistem za vodenje evidence. Sprememba 210. člena ZUP je omogočila, da organ lahko vroča odločbe v izvirniku ali kot kopijo in zato se opušča pravilo šestega odstavka 63.a člena uredbe, ki je omogočilo poslovanje s fiktivnim izvirnikom. Novela določa tudi pravila poslovanja s strankam namenjenimi kopijami, ki niso nastale pri organu, vendar jih je pridobil pri izvajanju dejavnosti in jih pošilja ali izroča stranki.
>> Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Z novim odlokom, ki je začel veljati 14. maja, je vlada ukinila pogoj PCT za obiskovalce in uporabnike v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu. Ostajata pa ukrepa obveznega nošenja mask v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti ter razkuževanja rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65 - 69
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Epilog Konference o prihodnosti EU    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Konferenca o prihodnosti EU je po letu dni končana. Posvetovanje institucij EU z državljani je prineslo zanimiv spisek reformnih predlogov na vseh ključnih področjih našega življenja. Od zdravja do okolja, od ekonomije do demokracije, pa še notranja in zunanja politika sta vmes. Ključno vprašanje, na katerega bo treba odgovoriti zdaj, je, kako naprej. Kot vselej je možnih scenarijev več. Prvi je ta, da se ne zgodi nič. Demokratični eksperiment se je odvil, politične volje za nadaljevanje pa ne na nacionalni ne na nadnacionalni ravni ni in je ne bo. Očitno je, da za ta scenarij tokrat ne gre.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Porazdelitev odgovornosti za škodo
Institut deljene odgovornosti (171. člen > Obligacijskega zakonika (OZ)) temelji na ideji, naj nosi škodo tisti, ki jo je povzročil, ter da nikomur ni mogoče naložiti bremena odškodnine za škodo, ki je posledica neodgovornega ravnanja drugega - v tem primeru oškodovanca. Za zmanjšanje odškodnine zaradi oškodovančevega prispevka k škodi morata biti podani dve predpostavki. Prvič, škoda mora biti posledica tudi oškodovančevega ravnanja, in drugič, to njegovo ravnanje mora biti ocenjeno kot do sebe neodgovorno, neskrbno ravnanje. Da sta v obravnavanem primeru ti predpostavki izpolnjeni, sta ugotovili obe sodišči. Tako obstoj vzročne zveze kot njuno neskrbno ravnanje tudi nista neposreden predmet revizijskega vprašanja in presoje.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.