c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2021, številka 50 / letnik XIX.
 
Difficultas non vitiat actum.
Težava (pri izpolnitvi) ne napravi pravnega posla za neveljavnega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odprta vprašanja dodatka za delovno dobo
V skladu s prvim odstavkom 129. člena > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu pripada pravica do dodatka za delovno dobo. V skladu z drugim odstavkom se višina dodatka določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Vendar kaj storiti, če ni sprejete nobene kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki bi zavezovala delodajalca.Ali ima delavec kljub temu pravico do dodatka za delovno dobo in ali ima po drugi strani delodajalec dolžnost predmetni dodatek delavcu izplačati? Gre za pravno praznino, ki jo (delno) zapolnjujeta sodna praksa in pravna teorija, čeprav bi jo skladno z načelom legalitete moral zapolniti že zakonodajalec.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prvi izrek kazni dosmrtnega zapora    

mag. Martin Jančar
   
Pri zahtevnejših zadevah, kjer grozi obdolženemu visoka zaporna kazen, katere značilnost je bolj izražen retributivni učinek, bi si želel, da se ne bi hkrati ukvarjal z določitvijo višine kazni in odločitvijo o tem, ali je bilo dejanje obdolženemu dokazano ali ne. Sistemsko bi bilo, glede na zasnovo kazenskega postopka, to seveda težko doseči. Mi pa je sedaj bolj razumljiva anglosaksonska delitev postopka na dva segmenta, pri čemer je t. i. „sentencing“ tudi bolj kompleksen in prilagojen cilju, izbrati najbolj ustrezno sankcijo. Ta del postopka nekako ustreza našemu naroku za izrek kazenske sankcije. Kaj podobnega bi mogoče morali imeti v primerih, kjer se lahko izreče kazen 30 let ali kazen dosmrtnega zapora.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nad energetsko krizo najprej s solidarnostnim dodatkom
Vlada bo energetsko krizo najprej naslovila s t. i. draginjskim dodatkom, ki je v višini 300 evrov za upokojence in nekatere druge predviden v predlogu PKP10. Konec januarja, ko bo več podatkov o posledicah podražitev energentov, pa bo odločala tudi o posebnih energetskih vavčerjih, je napovedal premier Janez Janša.
>> Sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi
Pretekli teden je Državni zbor s 44 glasovi za in 42 proti sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), ki bo urejal področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Zakon jasno definira pravice, ki se uvajajo postopoma do leta 2024, ko se izvajajo vse oblike dolgotrajne oskrbe po tem zakonu. Zakon predvideva sprejetje posebnega zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki se uveljavi najpozneje do 30. junija 2025.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika (KZ-1)
15. decembra je začela veljati novela KZ-1I, ki med drugim določa pomembne nove inkriminacije na področjih trgovine z deli človeškega telesa in ponarejenih zdravil, na področju goljufij s finančnimi sredstvi, negotovinskimi plačilnimi sredstvi in finančnimi instrumenti. Med novostmi je v splošnem delu tudi sprememba zastaralnega roka iz drugega odstavka 91. člena. Do zdaj je namreč veljalo, da če je bila pravnomočna sodba v postopku z izrednim pravnih sredstvom razveljavljena, je bil v novem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe. Novela pa je omenjeni rok podaljšala na pet let. Po novem bodo pristojni organi osumljence kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim preganjali po uradni dolžnosti (135. člen), in ne več na predlog oškodovanca. >> Več
>> Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR)
Zakon, ki je začel veljati 15. decembra, določa pravico upravičencev do povračila škode, ki jim je nastala zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Zakon natančno določa upravičence, merila za odmero in višino denarne odškodnine, načine in roke za izplačilo ter postopke in organe, pristojne za odločanje.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 193 do 194
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Strogost trditvenega bremena
Sodišče druge stopnje je z zavrnitvijo dokaznega predloga s postavitvijo izvedenca in pritrditvijo stališču sodišča prve stopnje, da so navedbe tožene stranke glede vrednosti obnovitvenih del presplošne, nepravilno uporabilo pravila o trditvenem in dokaznem bremenu.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
18. december 2021 Zakon o državni upravi (ZDU-1) 
 
18. december 2021 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO) 
 
18. december 2021 Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) 
 
18. december 2021 Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 
 
18. december 2021 Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI) 
 
18. december 2021 Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) 
 
18. december 2021 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) 
 
22. december 2021 Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.