c S

Velik napredek na področju digitalizacije pravosodja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU

10.12.2021 17:19

Pravosodni ministri držav članic EU so na zadnjem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v času slovenskega predsedovanja razpravljali o digitalizaciji pravosodnega sodelovanja, varovanju temeljnih pravic, ter delovanju sodišč in sodni presoji ukrepov med pandemijo covida-19.

Minister Dikaučič: " Dosegli smo velik napredek,  še posebej na področju digitalizacije pravosodja, med drugim začasni dogovor z Evropskim parlamentom glede uredbe e-CODEX, ki bo izboljšal digitalizacijo čezmejnega pravosodnega komuniciranja in olajšal dostop do sodnega varstva za državljane in podjetja."

Slovensko predsedstvo je Svet EU seznanilo s trenutnim stanjem pogajanj za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Bistven prispevek k napredku pogajanj je tudi prednostna naloga našega predsedstva, saj bo pristop znatno okrepil potrebno skladnost standardov človekovih pravic po vsej Evropi in prispeval k razvoju ustrezne sodne prakse obeh evropskih sodišč.

Med razpravo o vladavini prava na Svetu za splošne zadeve 19. oktobra je bilo izpostavljeno posebno vprašanje vpliva pandemije covida-19 na pravosodje, zato so na današnjem zasedanju ministri govorili o pridobljenih izkušnjah pri delovanju sodišč in sodni presoji ukrepov, ki jo jih države članice uvajale za zajezitev pandemije. Države so poročale o pridobljenih izkušnjah in najboljših praksah za soočanje s temi izzivi, s posebnim poudarkom na tem, da sodišča še naprej igrajo ključno vlogo pri varovanju vladavine prava.

Slovensko predsedstvo je delegacije obvestilo tudi o poteku pogajanj z Evropskim parlamentom o predlogu uredbe o e-dokazih. Gre za zelo zahtevna pogajanja, ki so trenutno nekoliko zastala zaradi različnih stališč obeh sozakonodajalcev, predvsem glede pravil o sistemu obveščanja. Kljub temu v tesnem sodelovanju s prihajajočim francoskim predsedstvom še vedno intenzivno razpravljamo s pogajalsko skupino Evropskega parlamenta o različnih načinih pristopa k odprtim vprašanjem, da bosta Svet in Parlament v prihodnje lahko dosegla dogovor.

V nadaljevanju je Evropska komisija Svetu predstavila paket novih zakonodajnih predlogov s področja digitalizacije pravosodnega sodelovanja. Sveženj vključuje horizontalni instrument za digitalizacijo pravosodja, pravila za ravnanje Eurojusta z informacijami o zadevah, povezanih s terorizmom, ter izboljšanje digitalnega okvira za skupne preiskovalne skupine.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o izzivih, povezanih z bojem proti sovražnemu govoru in dejanjem iz sovraštva, dobrih praksah glede povečanja števila prijav tovrstnih dejanj, ter ukrepih za pomoč žrtvam. Razpravljali so tudi o različnih praksah učinkovitega sodelovanja s civilno družbo in IT podjetji za spodbujanje prijav in podpore žrtvam. Poleg tega je Komisija Svet seznanila z novimi pobudami, med katerimi je tudi predlog za razširitev seznama kaznivih dejanj EU na kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor, ki bo obravnavan v času francoskega predsedovanja.

Eden od pomembnejših rezultatov današnjega zasednja je zaključek pogajanj, da bo lahko EU v bodoče pristopila k Haaški konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah. »To bo povečalo dostop do pravnega varstva za podjetja in državljane EU, ter povečalo pravno varnost v mednarodni trgovini in naložbah,« je povedal minister Dikaučič.

 

 

 

 

  • Ministrstvo za pravosodje